Wednesday, January 1, 2014

Ngày đầu năm 2014, Dân Oan biểu tình tại Sài gòn "Vô cùng thuơng tiếc nhạc sĩ Việt Dũng"

Ngày đầu năm 2014, Dân Oan biểu tình tại Sài gòn "Vô cùng thuơng tiếc nhạc sĩ Việt Dũng" vì đã chia sẻ nỗi đau của người dân dưới chế độ bạo ngược .Tuesday, December 31, 2013

Chúc Mừng Năm Mới 2014Nhân dịp đầu năm 2014,  xin kính chúc quý đồng hương Việt khắp nơi trên thế giới  một năm mới bình tâm, an toai.

Trong môi trường "điện toản - âm dương"  thu ngắn mọi khoảng cách không gian, thời gian, hy vọng năm 2014 sẽ cho thấy sự linh hiển  của Hồn Thiêng Sông Núi Việt, chuyển dịch ứng với tâm thành của giống Lạc Hồng, giòng giống duy nhất trên thê giới  có sự hòa hợp Đất - Nước, Núi - Biển, trong huyền thoại dựng nước.

Kính mời đồng hương  thưởng thức  "Bên Bờ Đại Dương", nhạc sĩ Hoàng Trọng phổ nhạc thơ Hồ Đình  Phương.


.

Friday, December 27, 2013

Vô Cùng Thương Tiếc Việt Dzũng!


Tiếng Nói Người Mỹ Gốc Việt chân thành tiếc thương nghệ sĩ Việt Dzũng, người vừa được đón về Nước Chúa . Mời Việt Dũng tiếp tục đồng hành với người Việt bằng tiếng hát vượt thời gian, tâm tình vượt không gian của Anh, qua bài Bên Bờ Đại Dương của Hoàng Trọng .
http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/ben-bo-dai-duong-viet-dzung.rLbtvBDloM.html

Tiếc Thương Anh một tấm gương sáng Ðấu Tranh Tự Do-Dân Chủ-Nhân Quyền !

Voice of Vietnamese Americans


.


Wednesday, December 25, 2013

Chúc Mừng Giáng Sinh và Năm Mới


Xin kính chúc quý bậc Trưởng Thượng, 
quý Lãnh Đạo Cộng Đồng, 
quý Thân Hào Nhân Sĩ, 
và tất cả Thân hữu, Bà con Cô Bác Anh Chị Em, 
một Giáng Sinh 2013 nhiều ơn phước, 
Năm 2014 nhiều thành công như ý .
Xin chung vai sát cánh đem lại nhân quyền, 
dân chủ cho Việt Nam .

Kính mến,

Nguyễn Thị Ngọc Giao
Tiếng Nói Người Mỹ Gốc Việt
Voice of Vietnamese Americans

.

Monday, December 16, 2013

Buổi nói chuyện về Bảo Hiểm Y Tế Vừa Túi Tiền (Affordable Care Act) do Hội Y Tế Miền Đông Hoa Kỳ tổ chức


Kính thưa quý đồng hương,

Ngày 23/12/2013 là hết hạn ghi danh để có bảo hiểm y tế vừa túi tiền cho ngày 01/01/2014. Kính mời quý vị theo dõ Bác Sĩ Trần Văn Sáng, Hội Trưởng Hội Y Tế Miền Đông Hoa Kỳ, bà Cyndy Daley (MPH), và Cô Rose Chu (MBA), hướng dẫn, có thông dịch tiếng Việt .

Bảo hiểm sức khỏe bắt đầu từ ngày 1 tháng 1, 2014, và thời gian ghi danh mở kết thúc vào ngày 31 tháng 3, 2014. 

Thông qua Marketplace, quý vị có thể làm đơn, so sánh sánh tất cả lựa chọn của quý vị, và tìm 
hiểu xem quý vị có thể được giảm phí bảo hiểm hàng tháng hoặc nhận được bảo hiểm miễn phí hoặc giá thấp hay không. Khi quý vị đã sẵn sàng ghi danh, quý vị sẽ quyết định cách thức nộp 
phí bảo hiểm hoặc nhận được sự giúp đỡ đăng ký Medicaid hoặc CHIP nếu quý vị đủ điều kiện. 

Trước khi bắt đầu ghi danh mở, quý vị có thể tìm hiểu các lựa chọn của mình, chuẩn bị làm 
đơn, và đăng ký nhận thông tin cập nhật về Marketplace. 

Chuẩn bị nộp đơn

Marketplace cung cấp các loại chương trình bảo hiểm sức khỏe khác nhau để đáp ứng các 
nhu cầu và ngân sách khác nhau. Quý vị sẽ cần phải tính được quý vị muốn chi bao nhiêu 
cho bảo hiểm sức khỏe mỗi tháng.

Hầu hết những người sử dụng Marketplace đều sẽ đủ điều kiện tiết kiệm tiền. Để tìm hiểu 
quý vị đủ điều kiện tiết kiệm bao nhiêu khi nộp đơn, sẽ có ích khi có sẵn những thông tin 
sau đây:

• Số An Sinh Xã Hội (hoặc số hiệu giấy tờ đối với người nhập cư hợp pháp) 
• Ngày sinh
• Biên nhận tiền lương, mẫu đơn W-2, hay “Khai Trình Lương và Thuế” 
• Số hiệu hợp đồng bảo hiểm đối với bất kỳ chương trình bảo hiểm sức khỏe hiện tại nào 
• Thông tin về bất kỳ chương trình bảo hiểm sức khỏe nào mà quý vị hoặc gia đình quý vị có 
thể nhận được từ công việc của mình 

Các nguồn thông tin trợ giúp của Marketplace để giúp quý vị ngay lúc này

Có các nguồn thông tin trợ giúp khả dụng ngay lúc này để giúp quý vị tìm hiểu về các loại 
hình bảo hiểm sức khỏe, nghiên cứu các thắc mắc của quý vị, và chuẩn bị chọn một 
chương trình bảo hiểm sức khỏe mang lại cho quý vị sự cân bằng phù hợp giữa chi phí và 
bảo hiểm. 

• Truy cập HealthCare.gov và đăng ký nhận thông tin để tìm hiểu về các ngày quan trọng, 
tin tức, và thông tin cập nhật; hoặc chat trực tuyến với đại diện Tổng Đài của Marketplace. 

• Gọi cho Tổng Đài của Marketplace qua số 1-800-318-2596. 
 Người dùng TTY gọi số 1-855-889-4325.

Kính chúc quý vị chọn được chương trình bảo hiểm như ý,

Voice of Vietnamese Americans

Tuesday, October 1, 2013

Health Care and the Affordable Care Act - A Discussion with Yvonne Nguyen, Master of Health Administration Candidate


Voices of Vietnamese Americans Radio Interviews
Yvonne Nguyen, Master of Health Administration Candidate

Tuesday, October 1st and Wednesday, October 2nd, 2013

Voice of Vietnamese Americans is very happy to invite all to our discussion with Yvonne Nguyen, a young Vietnamese American who is a Master of Health Administration Candidate from the Virginia Commonwealth University.

Biography:

Graduated from Springbrook High School (in Silver Spring, MD) in 2010 with an International Baccalaureate diploma and as an Advanced Placement Scholar with Distinction.

Graduated from McGill University (in Montreal, Canada) this past spring with a Bachelor of Commerce.

Currently at Virginia Commonwealth University studying for a Master’s of Health Administration, with expected graduation in 2016.

At VCU, she is her class’s Student Government Association representative, Director of Programming for her dorm and is involved with the Vietnamese Students Association and Asian American Students Union.

What is Health Administration?

Health administrators manage all sorts of health care organizations, ranging from support services that provide equipment and training to insurance to health care providers such as your doctor's office and hospitals. They are responsible for the organization's strategy, everyday operations, the employees, representing the organization and dealing with other organizations and much more. 

They usually have MHA, MHSA, MPH, MBA or medical degrees and experience in the health care field.

Describe the program at VCU.

3 years, 2 with classes and a 3rd year residency (placed in health care organization) including a management study. Emphasis on guest speakers, facility visits and observations. Also expected to be active outside of classroom, such as class representatives, community service, industry-related organizations and networking. Strong network of classmates, alumni and faculty. 100% job placement and ranked 5th by U.S. News and World Report.

What are your key takeaways from classes thus far?

Health care is complicated. It is not a well-aligned system, but loosely-aligned health care providers, insurers, financers and patients. Specialization in everything from reimbursement to medicine but need to collaborate across disciplines. Communication (including listening), trust, willingness to work together, patience and ethics are important. Costs are astronomical (increase faster than U.S. GDP); government is trying to reduce them and is also reducing spending on Medicaid (for people with low-income) and Medicare (for elderly and disabled people). Cannot rely on government to cover all your health care costs; must be an informed consumer.  Reform includes push towards quality instead of quantity, treating causes over symptoms, population over individual. Although the implementation and reinforcement of reform is being delayed, changes are happening each year and will probably continue since health care is an unpredictable, dynamic field.

What are specific health issues that affect our community?

-A greater percentage of Vietnamese (17.2%) and Korean (12.8%) people assess their own health status as fair or poor, compared to people who are Chinese, Filipino and Japanese (6.1 to 7.4%)

-Incidence of low-birth-weight babies (weight less than 2,500 g) varies greatly, from 4.5% among Chinese to 7% among Filipinos

-Cambodian refugees have extremely high rates of posttraumatic stress disorder, dissociation, depression & anxiety

-Although overall AA/PI smoking rate is lowest among other groups, 92% of Laotians, 71% of Cambodians and 65% of Vietnamese are smokers

-Compared with Whites, Korean-American men have a five-fold incidence of stomach cancer and an eight-fold incidence of liver cancer

-Less breast cancer screening & prenatal care

-AA/PI more likely to be without contact with a health professional within the past 12 months compared to non-Hispanic White children

-Citizenship/nativity status, maternal education attainment, and poverty status were all significant independent risk factors for health care access & utilization

-Ignorance of this bipolar distribution contributes to the myth of a minority population that is both healthy & economically successful

-Essential need for more in-depth, ethnic-specific health research

How does the Affordable Care Act (ACA) affect our community?
(Initiative on Asian Americans and Pacific Islanders)

                - infographic
-20% of Vietnamese Americans are uninsured
-over 1 in 3 AAPIs are Limited English Proficient
-2 million AAPIs are projected to become insured thanks to ACA
                -121,000 AAs remain covered under their parents’ health plan
-2.7 million (population of Nevada) AAPIs received access to new preventive services including immunizations, mammograms & pap smears, Hepatitis B, diabetes and HIV screenings at no cost

How do you use healthcare.gov?

Great resource for information about the insurance marketplace. Since Virginia’s marketplace will be run by the federal government, this is where you’ll apply. There’s even an option for Vietnamese under resources in other languages on the home page. There are documents explaining insurance as well as a helpline in Vietnamese, so you should take advantage of that.


On the home page, you can take a quick assessment in which you answer questions about basic characteristics such as gender, age and state of residence, whether you have insurance, your income, interest in different aspects of health care, etc. They provide a checklist as well.

Under All Topics, there’s a section for young adults that talks about why you should have health coverage, “catastrophic” health plan, birth control and so on.

Open enrollment starts on October 1st, 2013 and coverage can start as early as January 1st, 2014.

To prepare:

1) Understand how coverage works.
                -premiums, deductibles, out-of-pocket maximums, copayments, and coinsurance

2) Know your options.
                -Employer, government, marketplace
-Types of providers include Health Maintenance Organizations-more restricted, Preferred Provider Organizations and High Deductible Health Plan

3) Know your income and budget.

4) Sign up for e-mail or text updates about the marketplace.

5) Get local help with LocalHelp.HealthCare.gov.

Do you have advice about health care?

- Preventive care
- Prepared with questions to ask doctor
- Do your research (e.g. insurance; ratings for doctors, hospitals; costs, etc.)
- f you’re interested in health administration, having a business background and experience in the field is helpful.

 Thank you Yvonne. It has been a pleasure talking to you, learning more about health care and our community, and how we can really make better changes.

Voice of Vietnamese Americans admires young Vietnamese Americans who have a passion to serve our community like Yvonne.  Way to go, Yvonne! 


.


Sẵn Sàng Ghi Danh trong Marketplace


Today, October 1st, 2013, is the day that the government website with guidance for healthcare exchanges officially opens. Congratulations to ObamaCare and thanks all who have worked very very hard to make this comes true!

Voice of Vietnamese Americans shares the happiness of 34 million Americans having health insurance coverage for the first time, all patients with pre-condition, chronic diseases, terminal illnesses, now can rest assured that your health will be taken cared of without having to go bankrupt!

Vietnamese Americans are among the low income families, with fatal illness such as Hepatitis, Liver Cancer, Pancreatic Cancer, Breast Cancer, Cervical Cancer, Tuberculosis, Kidney failures, Heart Diseases, and chronic illness such as Diabetes, Hypertension, Chronic Obstruction Pulmonary Disease (COPD), Mental Illness, ... All of which have resulted in very high cost for medical treatments without insurance, and high insurance premium before the Affordable Care Act was signed into law.

We can all go into the webpage: www.healthcare.gov to look up for more affordable programs and get help in our own mother's tounge .


Sẵn Sàng Ghi Danh trong Marketplace

Kể từ ngày 1 tháng 10, 2013, quý vị có thể làm đơn và ghi danh tham gia bảo hiểm sức khỏe 
thông qua Health Insurance Marketplace tại HealthCare.gov. Bảo hiểm sức khỏe bắt đầu ngay 
từ ngày 1 tháng 1, 2014, và thời gian ghi danh mở kết thúc vào ngày 31 tháng 3, 2014. 

Thông qua Marketplace, quý vị có thể làm đơn, so sánh sánh tất cả lựa chọn của quý vị, và tìm 
hiểu xem quý vị có thể được giảm phí bảo hiểm hàng tháng hoặc nhận được bảo hiểm miễn phí hoặc giá thấp hay không. Khi quý vị đã sẵn sàng ghi danh, quý vị sẽ quyết định cách thức nộp 
phí bảo hiểm hoặc nhận được sự giúp đỡ đăng ký Medicaid hoặc CHIP nếu quý vị đủ điều kiện. 

Trước khi bắt đầu ghi danh mở, quý vị có thể tìm hiểu các lựa chọn của mình, chuẩn bị làm 
đơn, và đăng ký nhận thông tin cập nhật về Marketplace. 

Chuẩn bị nộp đơn

Marketplace cung cấp các loại chương trình bảo hiểm sức khỏe khác nhau để đáp ứng các 
nhu cầu và ngân sách khác nhau. Quý vị sẽ cần phải tính được quý vị muốn chi bao nhiêu 
cho bảo hiểm sức khỏe mỗi tháng.

Hầu hết những người sử dụng Marketplace đều sẽ đủ điều kiện tiết kiệm tiền. Để tìm hiểu 
quý vị đủ điều kiện tiết kiệm bao nhiêu khi nộp đơn, sẽ có ích khi có sẵn những thông tin 
sau đây:

• Số An Sinh Xã Hội (hoặc số hiệu giấy tờ đối với người nhập cư hợp pháp) 
• Ngày sinh
• Biên nhận tiền lương, mẫu đơn W-2, hay “Khai Trình Lương và Thuế” 
• Số hiệu hợp đồng bảo hiểm đối với bất kỳ chương trình bảo hiểm sức khỏe hiện tại nào 
• Thông tin về bất kỳ chương trình bảo hiểm sức khỏe nào mà quý vị hoặc gia đình quý vị có 
thể nhận được từ công việc của mình 

Các nguồn thông tin trợ giúp của Marketplace để giúp quý vị ngay lúc này

Có các nguồn thông tin trợ giúp khả dụng ngay lúc này để giúp quý vị tìm hiểu về các loại 
hình bảo hiểm sức khỏe, nghiên cứu các thắc mắc của quý vị, và chuẩn bị chọn một 
chương trình bảo hiểm sức khỏe mang lại cho quý vị sự cân bằng phù hợp giữa chi phí và 
bảo hiểm. 

• Truy cập HealthCare.gov và đăng ký nhận thông tin để tìm hiểu về các ngày quan trọng, 
tin tức, và thông tin cập nhật; hoặc chat trực tuyến với đại diện Tổng Đài của Marketplace. 

• Gọi cho Tổng Đài của Marketplace qua số 1-800-318-2596. 
 Người dùng TTY gọi số 1-855-889-4325.


.