Monday, May 18, 2009

"Journey to Freedom" - Opening Remarks

.
HÀNH TRÌNH TÌM TỰ DO
LỜI THƯA CỦA BAN TỔ CHỨCKính thưa quý vi,

Thay mặt Ban Tổ Chức Hành Trình Tìm Tự Do, Ngọc Giao xin được chào mừng tất cả quý ân nhân, quý quan khách, và quý đồng hương, trong Bữa Cơm Hồi Tưởng Câu Chuyện Thuyền Nhân tối nay.

Trước tiên, xin được thành thật cảm tạ Hội Bạn Phòng Đọc Sách Á Đông tại Thư Viện Quốc Hội, nhất là Bà Reme Grefalda, người đề xướng chương trình này, đã cho người Việt tỵ nạn một cơ hội nhìn lại bước đường lịch sử chúng ta đã vượt qua, và giúp ghi lại hành trình này vào trang sử của Hoa Kỳ và thế giới một cách chính thức, trân trọng tại Thư Viện Quốc Hội Hoa Kỳ.

Chúng tôi cũng xin được chân thành cảm tạ quý ân nhân, quý đồng hương, những người Việt tỵ nạn từng là thuyền nhân, bộ nhân, đã nhiệt tình đóng góp vào dự án này. Mong đây là một bước khởi đầu, và chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục góp thêm nhiều sử liệu cho trang sử bi tráng này, thành một di sản đáng quý cho con cháu đời sau.

Trong lúc tổ chức, chắc chắn có nhiều sơ xuất, xin quý vị vui lòng thứ lỗi.

Thưa quý vị, hôm nay, ngày 01 tháng 5, 2009, chúng ta đang ghi lại trang sử cũ, để bước vào một trang sử mới.

Sự hội ngộ của chúng ta hôm nay, tôi tin, đó là một điều vô cùng kỳ diệu. Kỳ diệu vì nó không đến từ một phép màu nào, mà đến từ chính chúng ta, từ ước vọng Tự Do mãnh liệt của người Việt. Kỳ diệu vì nó đến từ chính sự chịu đựng, hy sinh, cố gắng vượt trên mọi thử thách, gian khổ, trong khả năng của một con người rất bình thường và yếu đuối.

Đó là sự kỳ diệu của lòng can đảm, của đức hy sinh, của tình yêu, của lòng tin, và của hy vọng.

Năm 1954, thế hệ của Giáo Sư Tạ Văn Tài, Giáo Sư Nguyễn Ngọc Bích, Giáo Sư Nguyên Manh Hùng, đã bỏ miền Bắc vào Nam, vượt bao khổ cực, để thế hệ 1974 có tương lai hơn.

Thế nhưng, năm 1975, chúng ta lại phải bỏ quê nhà ra đi lần nữa.

Năm 1975 - 1985, thế hệ của Giáo Sư Dinh Xuân Quân, Cô Kim Hà, Cô Vũ Thanh Thủy, Nguyễn Minh Nguyên, Andy Trần lại lần nữa đã can đảm vượt bao thử thách để thế hệ đàn em có tương lai hơn.

Và ngày hôm nay, tại đây, hai MC đại diện thế hệ trẻ là kết quả rât đẹp của sự hy sinh, lòng tin, và hy vọng ấy.

Katie Thục Nhi Đặng, sinh năm 1981, tại Pulau Bidong, từ gia đình thuyền nhân Bác Đặng Hữu Ái, có mặt tại đây hôm nay. Hiện tại Katie là một Luật Sư trẻ tuổi tài ba, xinh đẹp, lại giàu lòng nhân ái, tha thiết muốn phụng sự xã hội. Katie là hy vọng của chúng ta trong tương lai, là kết trái rất ngọt của muôn vàn cay đắng mà gia đình Bác Đặng Hữu Ái đã vượt qua.

MC thứ hai, Luật Sư Lê Quảng Sâm, sinh năm 1981, con trai Cô Lê Tống Mộng Hoa và Bác Lê Huyền, cũng làm rạng danh người Việt tỵ nạn khi phụng sự xã hội Hoa Kỳ trong ngành Luật Sư cho SBA của chính quyền Liên Bang.

Chúng ta còn rất nhiều câu chuyện đáng kể và đáng nghe, đáng ghi vào sử sách. Hôm nay, chúng tôi xin được trân trọng nói lên điều này:

Hành trình tìm tự do của người Việt, bắt đầu từ năm 1954, tiếp tục sau 1975, là một hành trình đầy can đảm, đầy lòng tin, và nhiều hy vọng.

Người Việt tỵ nạn trên hành trình tìm tự do trân trọng ghi ơn tất cả những ai đã góp phần cứu giúp và nâng đỡ chúng tôi trên quãng đường gian khổ.

Hôm nay, lớp trẻ lớn lên sẽ không quên quá khứ, và sẽ đền đáp lại những ân tình ấy một cách xứng đáng.

Một trang sử mới đang mở ra trước mặt chúng ta, ngày 01 tháng 05, năm 2009.

Kính mời tất cả mọi người Việt cùng chung bước đến mức đến cuối cùng của Hành Trình Tìm Tự Do.
JOURNEY TO FREEDOM - OPENING REMARKS

Honored Guests,
Leaders of the Vietnamese Americans,
Ladies and Gentlemen,

On behalf of the Organizing Committee of the “Journey to Freedom” Project, I – Long Nguyên – would like to welcome all of our sponsors, our honored guests, and friends, to the “Boat People Retrospective” Reception Dinner tonight.

First of all, we sincerely appreciate the Asian Division Friends Society of the Library of Congress, especially Ms. Reme Grefalda, who suggested this project. This offered the Vietnamese refugees an opportunity to look back at our past struggles, to officially record our journey to freedom as part of the Vietnamese American History, which now will be preserved at the Library of Congress.

We also would like to thank our sponsors, our compatriots, and all Vietnamese refugees whether boat persons, walk persons, or something else, who have enthusiastically responded and contributed to this project. May this be only a first step, and together we will compile more documents from this tragic history, to preserve a special legacy for the next generations.

Because we were overwhelmed with so many tasks, no doubt we might have overlooked this or that detail, which may displease you. Please forgive us.

Ladies and Gentlemen:

Today, the first day of May, 2009, we are marking a special page of our past history, but at the same time we hope to open a new page in our history in America.

I believe our gathering today is a miracle in itself as far as the Vietnamese refugees are concerned. A miracle since it came not from any superhuman power, but from our own hearts, from our very thirst for freedom. A miracle since the very fact that we survived and are here today are the proof of our own endurance, sacrifices, struggles, and always striving to overcome challenges faced by limited human abilities.

Those miracles rest upon courage and sacrifice, of love, faith, and hope.

In 1954, the generation of Professor Tai Van Ta, Professor Bich Ngoc Nguyên, Professor Hung Manh Nguyên, who left North Vietnam to move South, had overcome lots of hardships, just so the generation of 1974 would have a better future.

Unfortunately, in 1975, we again had to pick up and leave our own homeland, in search for freedom.

From 1975 – 1985, the generation of Dr. Quan Dinh, Mrs. Kim Ha, Mrs. Vu Thanh Thuy, Mr. Nguyên Minh Nguyên, Mr. Andy Tran, once more crossed challenging oceans in search for freedom so the younger generations can have more hope.

As results, today, the two MCs representing the younger generation are proofs that those sacrifices and sufferings that our parents and grandparents endured with hope and faith have indeed reached the bright light at the end of the tunnel.

Katie Thuc Nhi Dang, born 1981, in Pulau Bidong, to a boat people family of Mr. Dang Hưu Ai. Katie is now a talented young attorney, beautiful, and very compassionate, with great motivation for public service. Katie represents our hope in the future, she is the result of the struggles of Mr. Dang Huu Ại during the 1980s.

The second MC, attorney Sam Le, also born in 1981, the son of Mr. and Mrs. Le Huyên – Mong Hoa, has brought recognition to the Vietnamese refugees when he serves as the attorney for the Federal SBA.

We have so many more stories to be told, to be heard, and to be recorded into history. Today, we would like to respectfully make the following statements:

The Vietnamese Journey to Freedom which started in 1954 and continued after 1975, is a journey of courage, faith, and hope.

The Vietnamese refugees appreciate all who have helped us, supported us, during hard times.

The younger generation growing up will not forget the past, and will try to give back to the community.

A new page of history has just opened in front of us, today, May 1st, 2009.

We respectfully invite all Vietnamese to join in to reach the ultimate goal of our “Journey to Freedom.”

.

No comments:

Post a Comment