Monday, May 25, 2009

Vietnam Veterans Memorial in Washington D.C

.

The Vietnam Veterans Memorial is a black granite wall inscribed with the names of 58,209 American’s killed or missing in the Vietnam conflict. The veterans names are listed in chronological order of when the casualty occurred and an alphabetical directory helps visitors locate names.
Address:
Constitution Avenue and Henry Bacon Dr. NW
Washington, DC
(202) 634-1568

Vietnam War: The Real Story

VietNam War Memorial
Đài Tưởng Niệm Chiến Tranh Việt Nam

A wall gives structure
Bức tường tạo cái khung
It can divide and block
Nó có thể phân chia và ngăn cách
It can support and fortify
Nó có thể nâng đỡ và bồi dưỡng
It can be a place to display
Nó có thể là nơi triển lãm
Photos, writings, awards,
Hình ảnh, thư từ, huân chương,
And memories.
Và bao nhiêu là kỷ niệm.
But this, is The Wall.
Nhưng đây là một Tượng Đài Kỷ Niệm.
The Wall that gives structure.
Bức Tường tạo rõ nét
To the insane losses of a war.
Cho sự mất mát điên rồ của cuộc chiến.
The Wall that represents
Bức Tường biểu trưng
A nation divided and blocked.
Một quốc gia chia rẽ và bị cách ngăn.
A Wall that supports too
Bức Tường đã nâng đỡ biết bao nhiêu
Many broken hearts and bodies
Trái tim tan vỡ và thân xác tả tơi.
The Wall that fortifies the reality
Bức Tường bồi dưỡng một thực tại
Of dead lives among the living.
Của những đời sống đã chết trong con người.
The Wall that reflects memories
Bức Tường phản chiếu bao kỷ niệm
Of what was, of what is
Về những gì đã xảy ra, đang xảy ra,
Of what might have been,
Và đáng lẽ phải xảy ra.
In photos, in letters, and in poems
Trong những tấm ảnh, những tờ thư, và những bài thơ,
In medals of honor and dedication,
Trong những huy chương vinh danh trân trọng,
And in teddy bears, and flowers,
Và bao nhiêu con gấu nhồi bông, bao nhiêu vòng hoa thương tiếc,
And tears, and tears, and tears.
Và những giọt nước mắt, những giọt nước mắt, những giọt nước mắt.


This is the Wall

Đây là Bức Tường Kỷ Niệm,
Born out of pain and anguish
Dựng lên từ đau thương và thống khổ
And guilt,
Cùng mặc cảm tội lỗi.
That gives name to the children
Tường khắc tên những đứa con
Of grieving mothers and fathers
Của các bà mẹ và ông bố đang ngậm ngùi thương tiếc.
And to the spouses of widows
Và tên những người chồng của bao goá phụ
And to parents of wondering children
Và tên cha mẹ của bao nhiêu đứa trẻ đến nay vẫn còn thắc mắc.


This is The Wall
Đây là Tượng Đài Kỷ Niệm
That echoes sadness and fear
Âm vang của buồn đau và sợ hãi
Yet whispers relief and hope
Đồng thời thì thầm sự giải thoát và hy vọng.

This is The Wall
Đây là Tượng Đài Chiến Tranh
May we be forever blessed by its
Xin cho chúng ta muôn đời được nó cứu rỗi
Structure and fortitude and support
Bằng chính dáng dấp, sự dũng cảm, và hỗ trợ của kỷ niệm
And may we be forever reminded
Xin cho chúng ta muôn đời được nhắc nhở
Of the eternal division of war
Về khả năng chia cắt vô cùng của chiến tranh.


Mattie Stepanek,
(1990 - 2003)
Memorial Day, 2000.
.

No comments:

Post a Comment