Friday, July 17, 2009

DỊCH VỤ MIỄN PHÍ - GIÚP ĐỒNG BÀO KHÔNG BỊ TỊCH THU NHÀ

DỊCH VỤ MIỄN PHÍ
GIÚP ĐỒNG BÀO KHÔNG BỊ TỊCH THU NHÀ


KÍN ĐÁO
Tư vấn giúp ngừa việc nhà bị tịch thu

Chủ Nhật, 02 tháng 08, 2009
9:00 a.m. – 3:00 p.m.

Northern Virginia Community College
Ernst Community Cultural Center
8333 Little River Turnpike
Annandale, VA 22003-3796

Các nhà tư vấn đã được Tổng Cục Gia Cư chuẩn nhận
Với sự hiện diện của các Cơ quan Tài Chánh
để Tư Vấn MIỄN PHÍ cho đồng bào

Xin Chuẩn Bị Trước
Mang theo các giấy tờ quan trọng sau đây khi tham dự:


1. Giấy tờ chứng minh lợi tức.
 Hai (2) cuống phiếu tiền lương gần đây nhất
 Hai (2) mẫu W-2 của 2 năm gần nhất (2007 và 2008)
 Cá nhân làm việc cho chính mình phải mang theo 4 tháng “Bank statements” và hồ sơ thuế năm 2007, 2008, cùng với hồ sơ lợi tức của hãng mình đã được sở thuế kiểm kê.
2. Your most recent mortgage statement and any other related correspondence
3. Giấy nợ nhà với con số tài khoản mới nhất, cùng các trao đổi với ngân hàng.
4. Hồ sơ khai thuế của hai năm 2007, 2008.
5. Tờ kê khai tất cả các chi phí trong tháng.

.

No comments:

Post a Comment