Thursday, August 27, 2009

TED KENNEDY: Historic Speech at Denver Convention

.8.25.08 Sen. Ted Kennedy, recently undergoing surgery for a brain tumor, made a surprise speech to the Democratic Convention in Denver.

“I have tremendous respect for Senator Kennedy and the impact he had on our entire congressional body. He was highly regarded on both sides of the aisle. He had a wonderful sense of humor. And he brought great passion to the issues that he pursued. His ability to talk to people of all philosophical persuasions was of great value to our process. I am very fortunate to have been able to spend a few years working alongside him in the U.S. Senate.” Senator Webb

http://en.wikipedia.org/wiki/Ted_Kennedy


.

Monday, August 24, 2009

TRANH CÃI VỀ CẢI TỔ BẢO HIỂM Y TẾ - DISCUSSION OF H.R. 3200 - "America's Affordable Health Choices Act"

.


Cải cách bảo hiểm y tế đang gây nhiều tranh cãi tại Mỹ. Nhiều người cho là việc cải tổ hệ thống bảo hiểm y tế sẽ khó được thông qua.

Hệ thống bảo hiểm y tế là một việc cần thiết và tại sao việc cải tổ – nâng cấp hệ thống bảo hiểm y tế gặp nhiều tranh cãi? Hiện giờ dự luật cải tổ hệ thống bảo đang bị nhiều người chỉ trích cũng như là ủng hộ.

Hệ thống y tế của Mỹ là một hệ thống y tế đắt nhất thế giới và cũng tân tiến nhất thế giới. Nhưng hệ thống bảo hiểm y tế của Mỹ còn nhiều kẽ hở và năm 2004 người ta đã ước lượng có trên 46 triệu người không có bảo hiểm và hiện nay có khoảng từ 48 - 50 triệu người không có bảo hiểm hay 16% dân số.

Phần còn lại 84% dân chúng có bảo hiểm qua bảo hiểm tư nhân hay qua bảo hiểm của chính phủ.

Chính phủ tài trợ cho khoảng 20% dân và những người được chính phủ tài trợ là người về hưu và tàn tật qua chương trình Medicare. Chương trình Medicare tốn khoảng 200 – 300 tỷ/năm cho ngân sách chính phủ liên bang và tài trợ bảo hiểm y tế cho những thành phần trên. Ngoài ra các thành phần nghèo, tàn tật hay cựu chiến binh còn được hưởng các chương trình phụ cấp gọi là Medicaid và tại California còn gọi là Medical. Như vậy là chính phủ trợ giúp người nghèo và tàn tật qua bảo hiểm y tế công cộng. Hai chương trình Medicare và Medical tốn khoảng 8% GDP và có thể lên trong tương lai.

Những người khác còn lại (64%) có bảo hiểm tư nhân trả cho họ qua các hãng họ làm việc và được hoàn trả các chi phí y tế đến mức 70-80%. Các hãng góp bảo hiểm cho công nhân của họ được chính phủ bớt thuế.

Trong hệ thống y tế hiện nay nhưng người có việc làm được bảo hiểm y tế tư nhân cũng như những người về hưu, cưu chiến binh hay nghèo thì được chính phủ bao cấp.

Còn 16% dân số không có bảo hiểm vì họ mất việc, làm trong khu vực nông nghiệp, làm cho những tiệm “mom and pop – tiệm nhỏ” vì chi phí bảo hiểm quá cao mà họ “không đủ nghèo” để chính phủ trợ giúp mà không đủ giàu để mua bảo hiểm tư nhân.

Chi phí về y tế chiếm 16% GDP ở Mỹ. Tại các nước tiên tiến thuộc nhóm OECD tổng số chi phí chỉ chiếm gần 9% GDP, phần lớn qua các chương trình y tế công cộng.

Theo các so sánh quốc tế thì người Mỹ phải chi tiêu 7,000 đô la/năm trong khi tại các nước tân tiến thì trung bình là 3,000 đô la/năm. Người Mỹ có tiền có thể có các dịch vụ tối tân đắt tiền nhất, các phương pháp chữa trị mới giỏi nhất thế giới nhưng tại Mỹ còn trên 46 triệu người Mỹ không có bảo hiểm hay nhiều người không được các dịch vụ đắt tiền vì các hãng bảo hiểm của họ từ chối.

Vì quá đắt đỏ so với các nước khác (16% GDP so với trung bình là 8-9% GDP tại các nước OECD), và vì hệ thống y tế còn có qua nhiều lạm dụng (các vụ gian lận về các dịch vụ y tế) và số người không có bảo hiểm quá cao cho nên chính phủ Obama đề nghị cải tổ hệ thống y tế qua một dự luật mới đang được tranh cãi tại Quốc Hội.

Chính phủ Obama đưa ra những nét chính của công cuộc cải tổ y tế, không đưa ra chi tiết vào trao việc này cho lưỡng viện bàn về các chi tiết của dự luật này.

Câu hỏi là “Tại sao có có cuộc tranh cãi sôi nổi - bên chống và bên ủng hộ?”

Để hiểu và tham gia vào cuộc tranh luận chúng ta cần hiểu dự luật HR 3200 là gi, hiểu về cải tổ y tế để tránh được các tin thất thiệt khi ta sống trong một xã hội tự do.

Dự luật H.R. 3200 gọi là "America's Affordable Health Choices Act" gồm những điều gì?

Dự luật này còn gọi là H.R. 3200, "America's Affordable Health Choices Act."

Hiện nay có 4 bản của dự luật này.

Bản dự thảo được Hạ viện thông qua tiểu ban “Energy and Commerce Committee.” Xin coi: http://energycommerce.house.gov/index.php?option=com_content&view=article&id=1723:energy-and-commerce-committee-passes-historic-health-care-reform-legislation&catid=122:media-advisories&Itemid=55

Bản dự thảo được Thượng viện thông qua tiểu ban “Senate Finance Committee” bỏ việc bảo hiểm công. Xin coi: http://www.huffingtonpost.com/2009/07/27/senate-group-dropping-dem_n_245839.html

Dự luật H.R. 3200, của chính phủ Obama gồm những điểm chính sau đây:1. Dụ luật sẽ giúp giữ những gì tốt trong hệ thống bảo hiểm y tế hiện hữu và tăng sự lựa chọn và cạnh tranh trong lãnh vực bảo hiểm y tế

Dự luật sẽ bảo vệ và tăng sự lựa chọn của giới tiêu thụ và vì vậy:

• Nếu cá nhân thích bảo hiểm hiện hữu thì họ tiếp tục giữ bảo hiểm đó;
• Đối với các nhân không có bảo hiểm hay muốn tìm một bảo hiểm y tế thì dự luật giúp cho họ tìm một bảo hiểm y tế công cộng hay tư nhân qua một Trung tâm bảo hiểm (Exchange) và dự luật sẽ dựng nên một Trung tâm bảo hiểm để giúp cá nhân tìm bảo hiểm
• Việc cạnh tranh sẽ giúp giảm phí tổn và xây một hệ thống bảo hiểm có hiệu năng hơn cho giới tiêu thụ và giúp các hãng bảo hiểm làm tốt hơn. Các bệnh nhân và bác sĩ sẽ nắm quyển kiểm soát quyết định về bảo hiểm y tế chứ không phải là các hãng bảo hiểm.

2. Dự luật sẽ bảo vệ dân chúng cho họ sự yên tâm (về bảo hiểm sức khỏe).
Dự luật sẽ giúp các cá nhân có một thứ bảo hiểm y tế tốt mà có thể “di chuyển” được không sợ mất bảo hiểm y tế khi họ mất việc hay khi chủ hãng bỏ các bảo hiểm y tế.
• Mỗi cá nhân chọn bảo hiểm qua “Trung tâm bảo hiểm – Exchange” sẽ có các gói bảo hiểm y tế khá đủ và có nhiều phúc lợi y tế.
• Dự luật này sẽ chất dứt tình trạng các người mua bảo hiểm bị các công ty bảo hiểm từ chối bảo hiểm vì tình trạng bênh hiện có, vì màu da, vì giới tính hay vì tuổi tác.
• Dự luật sẽ chấm dứt tiền “co-pay – đóng góp cá nhân trong các dịch vụ y tế phòng ngừa (preventive care), và sẽ bảo đảm mọi công dân có bảo hiểm y tế trong các trường hợp và bảo vệ họ khỏi bị phá sản.

3. Nâng cấp dịch vụ y tế
Dự luật sẽ giúp các công dân từ già, hồi hưu đến trẻ em có các dịch vụ y tế nhằm vào “dịch vụ phòng ngừa” và các chương trình có hiệu năng cao.
• Trẻ em se có bảo hiêm y tế gồm cả các dịch vụ nha khoa và nhãn khoa.
• Sẽ tăng hiệu năng của các dịch vụ phòng ngừa – mọi bảo hiểm y tế được cấp qua các trung tâm bảo hiểm sẽ có những dịch vụ phòng ngừa.
• Dự luật sẽ tăng Medicare và Medical và nhờ vậy các người về hưu, tàn tật, hay có thu nhập thấp sẽ được các dịch vụ y tế có chất lượng tốt hơn và chi phí thuộc men sẽ giảm.

4. Chia sẻ trách nhiệm.
Dự luật sẽ chia sẻ trách nhiệm giũa cá nhân, chủ hãng và chính phủ liên bang giúp có một hệ thống y tế hiệu năng hơn.
• Đối với các chủ nhân hay các hãng thì họ có thể tiếp tục bảo hiễm cho nhân viên của họ. Các công ty không có bảo hiểm sẽ chọn lực giũa việc đóng bảo hiêm cho nhân viên của họ hay trả tiền phạt.
• Tất cả cá nhân phải có bảo hiểm y tế qua hãng hay qua các “trung tâm bảo hiểm” hay trả tiền phạt việc này còn gọi là (pay or play trong đó tất các các công ty có số lương hang năm trên $750,000 phải có bảo hiểm cho nhân viên của họ hay phải trả thêm thuế (đề nghị thêm 2%).
• Chính phủ liên bang sẽ giúp tài trợ qua các bảo hiểm qua tín dụng cho các các nhân hay gia đình có lợi tức thấp.

5. Bảo vệ người tiêu thụ, giảm phí phạm, gian lận và lạm dụng.
Dự luật sẽ bảo vệ người tiệu thụ và sẽ giúp các vấn để được và giữ bảo hiễm giảm phí phạm, gian lận và lạm dụng bảo hiểm y tế.
• Qua trung tâm tìm bảo hiểm các người tiêu thụ sẽ được thông tin đầy đủ và chính xác và có thể chọn một bảo hiểm đúng nhu cầu của họ.
• Dụ luật cũng giúp gây dựng “Consumer Advocacy Offices – Trung tâm bảo vệ người tiêu thụ để thông tin, trả lời và bảo vệ quyền lợi người tiêu thụ.
Hiện giờ dự luật còn được tranh cãi tại lương viện trong đó điều quan trọng là không được kỳ thị từ chối bảo hiểm cho cá nhân.

CÁC TRANH CÃI

Chính quyền Obama có hai mục đích khi khởi dự luật HR 3200: tăng phúc lợi bảo hiểm y tế và giảm chi phí y tế. Chính quyền Obama muốn được sụ đồng tình của lưỡng viện trong việc thông qua dự luật HR 3200 cho nên còn nhiều tranh cãi.

Theo phe dân chủ thì nghiên cứu trong tờ “American Journal of Medicine” cho thấy là 2 trong 3 vụ phá sản cá nhân trong năm 2007 là vì lý do nợ y tế mặc dù là 75% những người này đều có bảo hiễm y tế. Từ 1987 gánh nặng chi phí y tế chiếm từ 7% lợi tức của các gia đình lên đến 17%. Từ khi có khủng hoảng kinh tế trên 4 triệu người đã mất bảo hiểm vì mất việc. Hơn nữa theo phe dân chủ thì nếu không cải tổ y tế thì các chi phí y tế sẽ lên đến $4400 tỷ hay 1/5 GDP của nước Mỹ.

Theo phe ủng hộ dự luật thì các điểm chính trong vụ cải tổ y tế

• Giảm phí
• Tăng sự lựa chọn tron cách chọn bảo hiểm
• Tăng chất lượng các dịch vụ y tế
• Cho dân chúng yên trí
• Bảo hiểm cho trẻ em (bị TT Busch bác năm 2007)
• Bảo hiểm cho người già (TT Bush bác dụ luật 6331 nhưng bị lượng viện phản đối)

Phe chống cải tổ hệ thống y tế (trong đó có một số Công Hòa hay Dân chủ bảo thủ và các công ty bảo hiểm) tung ra một số tin thất thiệt như:

Chính phủ sẽ đi đến XHCN vì có bảo hiêm công cộng, áp đặt một bảo hiểm y tế công cộng do chính phủ quản lý.

Ngoài ra còn cho rằng với cải tổ y tế, chính phủ Mỹ có quyền quyết định nên tiếp tục chữa bệnh cho những người già, hay là nên để cho họ chết đi.

Nhưng lãnh tụ Cộng Hòa như ông John Boehner ở Hạ Viện đã đe dọa rằng dự luật này có thể đưa tới con đường là chính phủ khuyến khích việc ngưng chữa bệnh. Nhiều người đã chất vấn các dân biểu Quốc Hội về vấn đề này.

Người chống đối khác cũng nhấn mạnh là trong dự luật có tìm cách giảm chi phí y tế bằng cách cắt bớt các món chi tiêu trong Medicare. Sự thật là cải tổ y tế là đi đến việc giảm thù lao cho các bác sĩ, các bệnh viện và tránh lạm dụng. Việc này không có nhưng là nhiều người già lo lắng. Sự thật hội AARP (lo cho các người già), với 40 triệu hội viên ủng hộ kế hoạch cải tổ y tế.

Người chống đối phao tin là dự luật cải tổ y tế sẽ cung cấp dịch vụ y tế cho những di dân bất hợp pháp. Còn có tin đồn dự luật cải tổ y tế sẽ lấy công quỹ trả tiền cho những vụ phá thai.

Chính phủ Obama phải đương đầu với nhiều phe. Một bên là phe hữu cực kỳ vảo thủ như các nhóm Americans for Prosperity hay Freedom Works. Họ không muốn đóng góp trợ giúp người khác hay cho tập thể. Hơn nữa còn các hang bảo hiểm vì họ sơ có cạnh tranh thì khu vực công có thể làm hạ giá hay mất thị trường. Còn sự chống đối chính trị trong đó phe Cộng hòa lo tranh cử vào giữa nhiệm kỳ vào năm 2010. Vì sự chống đối (nhiều khi thất thiệt) ông Obama bị dự luận đánh giá thấp nhưng hai phe bảo thủ và phe cấp tiến sẽ đi đến đâu sau mùa hè này.

Về cải tổ y tế, những kinh nghiệm tại Âu châu và tại Massachusetts cho thấy không cần một bảo hiểm công cộng mới thành công. Như vậy chính phủ Obama phải thêm bớt về cải tổ y tế để được thông qua.

Quốc Hội sẽ phải đưa ra các chi tiết thi hành dự luật này. Tại Hạ viện 3 tiểu ban đang lo về chuyện này và đã thông qua việc này. Tóm lược của 3 tiểu ban này sẽ được trình ra bỏ phiếu vào tháng 8 này. Tại thượng viện, tiểu ban ngân sách lo về vụ tài trợ dự luật này và lượng viện sẽ bỏ phiếu vào tháng 12 về dự luật này.

TẠM KẾT

Tại California hay tại Virginia hay tại nhiều tiểu bang khác, chúng ta có một hệ thống giáo dục được đánh giá cao trên thế giới. Tại các nơi này đều có các Đại Học công do công quỹ trả như: UC Berkerley, UC Davis, UC LA hay UC Irvine hay University of Virginia, George Mason University và cùng lúc tại California hay tại Virginia cũng có hệ thống các Đại Học tư như Stanford, University of Southern California, hệ thống ĐH công giáo hay ĐH Concordia, vv.). Đâu có ai có nói là California hay các tiểu bang Virginia có hệ thống giáo dục kiểu XHCN?

Ngoài ra hệ thống y tế tại Mỹ có Medicare và Medical và có ai nói là nước Mỹ có hệ thống y tế kiểu XHCN?

Đóng góp của công đồng Mỹ gốc Việt là nhìn xuyên qua các tính cách “mỵ dân” của nhiều phe và chúng ta nhìn với tình thần “trung dung” của người á châu. Cả hai hệ thống y tế công cộng và tư nhân đều có thể “chung sống hòa bình” và nêu cải tổ tốt chúng ta sẽ viết cho các DB và TNS chúng ta ủng hộ hay chống cải tổ y tế này.

Nói tóm còn nhiều tranh cãi tại Quốc Hội nhưng cộng đồng Việt Nam tại Mỹ sẽ có tiếng nói để ủng hộ cải tổ y tế để các người thiều may mắn hay ít lợi tức đều nhận được các phúc lợi y tế. Công đồng Việt Nam đã hưởng nhiểu phúc lợi an sinh khi chúng ta mới đặt chân đến nước Mỹ như là người tỵ nạn. Nay đến phiên chúng ta đóng góp cho phần y tế.


TS Đinh xuân Quân
Viết cho VVA (Voice of Vietnamese American)


Tài liệu tham khảo:

Useful links to browse:
Read more about this "split bill": http://online.wsj.com/article/SB125072573848144647.html

Wikipedia article: http://en.wikipedia.org/wiki/HR_3200

Speaker Nancy Pelosi's stance: http://speaker.house.gov/issues?id=0004

Full text: http://www.opencongress.org/bill/111-h3200/text

.

Senator Webb Completes Landmark Five Nation Visit throughout Asia

Press Releases

August 24, 2009

Senator Webb Completes Landmark Five Nation Visit throughout Asia Visited Myanmar, Thailand, Vietnam, Cambodia, Laos

Washington, DC – U.S. Senator Jim Webb (D-VA) returned yesterday from a two-week, five nation visit to Southeast Asia. The purpose of the trip was to reinforce the importance of the region to the long-term interests of the United States, in terms of trade, culture, security, and diplomacy. Webb serves as chairman of the East Asia and Pacific Affairs Subcommittee of the Senate Foreign Relations Committee.

Senator Webb’s visits were the first by an American political leader to Mynamar in ten years, the first by an American Senator to Laos in six years, and the first by a member of Congress to Cambodia in the last two years. He became the first American leader ever to meet with Mynamar's ruling General Than Shwe and the first American political leader in six years to meet with Nobel laureate and political activist Aung San Suu Kyi.

“These five nations have a combined population well in excess of two hundred million people,” noted Webb. “Each country has its own history, and each has a different history with the United States. But it is vitally important for them, for the U.S., and for the health of the region that we remain vigorously involved in Southeast Asia.”

Senator Webb met with the top leadership of all five countries, including trade ministers, the prime ministers of Thailand, Vietnam, Cambodia and Myanmar, and the deputy prime minister of Laos. He also met with American business leaders in the four countries not under economic sanctions by the U.S., speaking to the American Chamber of Commerce in Thailand and Vietnam and conducting round table discussions in all four countries regarding American business interests in Southeast Asia.

Senator Webb has called upon the United States and other nations to carefully review the sanctions policies against Myanmar. He also recommended to regional leaders that the ASEAN nations join together in calling for the Myanmar leadership to free Aung San Suu Kyi from house arrest and to allow her to fully participate in that country’s elections, now scheduled for 2010.

In Vietnam, Senator Webb and Vietnamese leaders held extensive discussions on recent sovereignty disputes between China and Vietnam in the South China Sea. They also discussed ways to continue Mr. Webb’s decades-long effort to repair the bitterness from the war that still exists between many in America's Vietnamese community and some elements of the Vietnamese government. Mr. Webb also held a private meeting with Vietnamese Catholic religious leader Cardinal Pham Minh Man, Archbishop of Ho Chi Minh City.


To read more about Senator Webb’s visit to Asia, please visit: http://webb.senate.gov/


.

Thursday, August 20, 2009

TNS Jim Webb: Hoa Kỳ nên giúp đem lại công bằng ở Biển Đông

TNS Jim Webb: Hoa Kỳ nên giúp đem lại công bằng ở Biển Đông
Việt Long, Biên tập viên đài RFA
2009-08-20


Nghị sĩ Hoa Kỳ James Webb họp báo tại Hà Nội, khẳng định vai trò của Hoa Kỳ tại khu vực biển Đông là cân bằng lực lượng với Trung Quốc và giải quyết công bằng vấn đề chủ quyền quốc gia ở khu vực này.
AFP photo


Nghị sĩ Hoa Kỳ James Webb họp báo tại Hà Nội

Chủ quyền Hoàng Sa Trường Sa

Báo VietnamNet chú trọng đến quan điểm của nghị sĩ James Webb về vấn đề chủ quyền quốc gia của các nước quanh biển Đông của Việt Nam.

Nghi sĩ Webb phát biểu trong cuộc họp báo chiều thứ tư tại Hà Nội rằng ông quan ngại về sự gia tăng sức mạnh của Trung Quốc trên bình diện rộng, không phải chỉ trong khu vực biển Đông. Ông nhấn mạnh đôi ba lần, riêng tại khu vực biển Đông thì điều vấn đề quan trọng là chủ quyền quốc gia của những nước liên quan.

Ông nhắc đến Hoàng Sa và Trường Sa, nói rằng đã có sự tranh cãi chủ quyền hai quần đảo này, cần giải quyết công bằng cho vấn đề đó, và Washington cần tham gia việc ấy. Nghị sĩ Webb nói ông quan niệm rằng Hoa Kỳ phải có thái độ và quan điểm cụ thể hơn về vấn đề bảo vệ chủ quyền trên biển Đông; các quốc gia quanh biển Đông cần có sự cân bằng về sức mạnh quốc gia, và Mỹ sẵn sàng đảm trách vai trò một lực lượng cân bằng đối với Trung Quốc.

Vị nghị sĩ Hoa Kỳ cũng cho biết ông chú tâm đến vấn đề này trong nhiều năm qua, đã tổ chức điều trần tại Thượng Viện hồi gần đây để thảo luận vấn đề chủ quyền trên biển Đông, tìm hiểu nhiều quan điểm về sức mạnh quân sự bành trướng của Trung Quốc.


Hoa Kỳ phải có thái độ và quan điểm cụ thể hơn về vấn đề bảo vệ chủ quyền trên biển Đông; các quốc gia quanh biển Đông cần có sự cân bằng về sức mạnh quốc gia, và Mỹ sẵn sàng đảm trách vai trò một lực lượng cân bằng đối với Trung Quốc.
TNS Jim Webb


Nghị sĩ Webb cũng tiết lộ rằng ông đã đặt những vấn đề an ninh khu vực vừa như nêu với giới lãnh đạo của 5 quốc gia A-Xê-An mà gần đây nhất là Việt Nam.

Trước khi họp báo nghị sĩ Webb đã hội kiến riêng rẽ với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm và phó chủ tịch Quốc hội Tòng thị Phóng. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nói cuộc viếng thăm của ông Webb là đặt thêm nền tảng vũng chắc cho quan hệ song phương, và đề cập với ông Webb một số vấn đề về thương mại giữa Việt Nam với Hoa Kỳ. Thủ tướng Việt Nam đề nghị Hoa Kỳ cho Việt Nam vào hệ thống những nước được hưởng thuế quan ưu đãi, gọi tắt là GPS, và không đưa sản phẩm cá tra, cá basa của Việt Nam vào danh sách các loại catfish nhập khẩu vào Mỹ. Ông Dũng cũng đề nghị Hoa Kỳ ngưng theo dõi việc sản xuất hàng dệt may của Việt Nam xuất sang Hoa Kỳ.

Kinh nghiệm Việt Nam cho Miến Điện

Nghị sĩ Webb hứa sẽ làm vịêc với bộ ngoại giao và các cơ quan khác của chính phủ Mỹ về những đề nghị đó. Trước cuộc hội kiến với Thủ tướng Việt Nam, phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm đã tiếp nghị sĩ Webb, thảo luận về quan hệ song phương và vấn đề an ninh khu vực.

Tại Hà Nội, vị nghị sĩ có dịp nói chuyện với truyền thông Hoa Kỳ về quan điểm của ông trong vấn đề Miến Điện, trong đó ông đem chính sách của Mỹ đối với Việt Nam ra so sánh với Miến Điện ngày nay.

Trả lời phóng viên hệ thống truyền thanh công chúng của Hoa Kỳ, nghị sĩ Webb nói Mỹ không nên cô lập và cấm vận Miến Điện, trong bối cảnh nước Trung Quốc khổng lồ ở sát một bên, sẵn sàng mua đứt xứ này, và trừng phạt kinh tế và cô lập Miến Điện là một sai lầm về chiến lược.

Không nên cô lập và cấm vận Miến Điện, trong bối cảnh nước Trung Quốc khổng lồ ở sát một bên, sẵn sàng mua đứt xứ này, và trừng phạt kinh tế và cô lập Miến Điện là một sai lầm về chiến lược.
TNS Jim Webb


Ông cho rằng nên hành xử với Miến Điện như đã làm với Việt Nam trước đây. Ông nói ông trở lại Việt Nam nhìều lần, và năm 1991 Việt Nam chẳng khác gì Miến Điện, nhưng những năm sau ông thấy Việt Nam đã thay đổi nhanh chóng chưa từng thấy, sau khi Mỹ chấm dứt chế độ trừng phạt kinh tế và cô lập Việt Nam.

Chính sách đó đem lại lợi ích vô kể cho người dân Việt Nam, cũng như sẽ có lợi ích cho người dân Miến Điện nếu Mỹ áp dụng chính sách tương tự.

Ông cho rằng tình hình Việt Nam chưa phải là hoàn hảo, nhưng nên tạo cơ hội cho Miến Điện đi theo bước đường của Việt Nam, là một xứ sở mà ông quan tâm rất nhiều sau những năm chiến đấu ở nơi này.

Nghị sĩ Webb từng là một sĩ quan thuỷ quân lục chiến chiến đấu ở Việt Nam, tại địa bàn Chu Lai- An Hoà - Đại Lộc. Người vợ hiện nay của ông là một phụ nữ Việt Nam, bà Hồng, sang Mỹ từ năm 7 tuổi. Hai người gặp nhau tại Washington trong một lần công tác.


Copyright © 1998-2009 Radio Free Asia. All rights reserved.

Monday, August 17, 2009

Senator Jim Webb to Hold Press Conference in Hanoi

Press Releases

August 17, 2009

Wednesday, 5:15pm: Senator Jim Webb to Hold Press Conference in Hanoi

Hanoi, Vietnam - Senator Jim Webb (D-VA) will hold a press availability on Wednesday at 5:15pm in Hanoi to discuss his visit to Vietnam. Chairman of the Senate Foreign Relations Subcommittee on East Asia, Senator Webb is traveling to Vietnam as part of a two-week five-nation tour of Asia.

In Vietnam, he will stop in Hanoi, Danang, and Ho Chi Minh City, where he will meet government officials, business leaders, and friends from his decades of close involvement in U.S.-Vietnam relations.

Senator Webb has enjoyed a continuous personal involvement in Asian and Pacific affairs that long predates his time in the Senate. In addition to his more recent visits as a member of the Senate Foreign Relations Committee, Webb has worked and traveled throughout this vast region, from Micronesia to Burma, for nearly four decades, as a Marine Corps officer, a defense planner, a journalist, a novelist, a Department of Defense executive, and as a business consultant.

Earlier this week, Senator Jim Webb visited the nation of Burma and obtained the release of American prisoner John Yettaw. He also had a rare meeting with Nobel Peace Prize Laureate Aung San Suu Kyi, following an unprecedented meeting with Myanmar President Than Shwe where he requested that the country’s leadership release Suu Kyi from her eighteen month sentence of house arrest.

Senator Webb served as an infantry Marine in Vietnam, and later as Assistant Secretary of Defense and Secretary of the Navy in the Pentagon. He also served as an Asia-Pacific regional military planner in Guam, has written extensively on local, national and international issues in Japan, Thailand, Vietnam and the Philippines, and in the 1990's worked as a consultant for companies wishing to do business in Vietnam. He has served on the Senate Foreign Relations Committee since joining the U.S. Senate in January 2007.

What: Senator Webb to Hold Media Avail to Discuss Trip to Vietnam
When: 5:15pm, Wednesday, August 19, 2009
Where: Le Veranda Room
Sofitel Metropole Hotel
56 Ly Thai To
Hanoi, Vietnam

Note:
Journalists who wish to attend this event should register their names with Mrs. Ha Ngoc Le, U.S. Embassy Information Assistant, at: 04- 3850-5000 (ext 6028), or email: haln@state.gov before 4:00 pm on August 18.

Reporters should plan to arrive at least 15 minutes before the press briefing starts. Those who arrive after 5:10 p.m. on August 19 will not be allowed to attend the event.


.

Saturday, August 15, 2009

Senator Webb wins release of US prisoner in Myanmar

.

Senator Webb wins release of US prisoner in Myanmar
10 mins ago August 15,2009

Webb Secures Release of Yettaw
Met with Aung San Suu Kyi

Sunday, August 15 —U.S. Senator Jim Webb has finished up a two-day visit to Myanmar by obtaining the release of American prisoner John Yettaw and meeting with Nobel Peace Prize Laureate Aung San Suu Kyi. Webb, who on Saturday became the first American leader ever to meet with Myanmar President Than Shwe, raised both issues during his meeting. He also requested that the country’s leadership release Suu Kyi from her eighteen month sentence of house arrest following her recent conviction for violating the terms of her house arrest.

“I am grateful to the Myanmar government for honoring these requests,” noted Webb. “It is my hope that we can take advantage of these gestures as a way to begin laying a foundation of goodwill and confidence-building in the future.”Webb met with Suu Kyi for nearly an hour on Saturday afternoon. He described the meeting as “an opportunity for me to convey my deep respect to Aung San Suu Kyi for the sacrifices she has made on behalf of democracy around the world.”

Yettaw will be officially deported from Myanmar on Sunday morning. Senator Webb will bring him out of the country on a military aircraft that is returning to Bangkok on Sunday afternoon.The 53-year-old from Falcoln, Missouri, has been held in Insein, Myanmar's largest prison, notorious for widespread torture and other abuse of both political prisoners and ordinary criminals.

Yettaw's lawyer has said his client was well-treated, though he fell ill while incarcerated. Before his conviction on Tuesday, he spent a week in a prison hospital for epileptic seizures. He is also said to suffer from asthma and diabetes.

"If it's true, of course I'm extremely happy and we're ecstatic," Betty Yettaw told The Associated Press, referring to reports that her husband would be freed. When reached by phone Saturday morning, she said had yet to receive any official notice.The junta may have approved the meeting with Suu Kyi and agreed to release Yettaw to quell the torrent of international criticism against Myanmar following the trial and Tuesday's verdict. In July, authorities barred U.N. Secretary-General Ban Ki-moon from meeting with Suu Kyi during a two-day visit..

IDEAS ABOUT DEMOCRACY IN BURMA
by Tai Van Ta

As of today, June 10,2004, I have heard that even after you have forwarded on March 16,2004, the following suggestions in this "Strategy" to many Burmese expatriate groups, including the respectable U Tin Myint U, son-in-law of UN General Secretary U Thant, no action has been taken, because different groups have different tendencies and you guys in the expatriate Burmese community are not very hopeful because Madame Aung San Suu Kyi is usually stubborn in her ideas.

I am very much concerned that all these Burmese groups and Aung San Suu Kyi may be by-passed by events in Burma if the military government is going ahead and carrying out its 7-step "Road To Democracy" proclaimed last year, and after the reconvening of Constitutional Convention suspended eight years ago, it runs general elections in which it would permit some civilian leaders to be elected for window dressing, while it would proclaim that Aung San's followers refuse to participate in the elections even offered to do so . This time, it would re-civilianize somewhat the regime and bring some legitimacy to the regime.

After such elections, the regime can proclaim that the new government is elected and therefore, Aung San's League for Democracy's claim for the results of past elections is irrelevant. The pressure of the international community, mainly the United States, would surely be weakened . The Expatriate Burmese would be in a much weaker moral and political position to make demands for reform in Burma. When the regime changes like that and opens up for investment by and trade with US and other Western companies, the American and international pressure for political reform would disappear.

The Burmese should learn from the following cases:

--The Vietnamese in South Vietnam. After Nixon went to China in 1972 (Shanghai Communique) and could deal with Mao directly, Vietnam was no longer considered "the Last Bastion of the Free World in Southeast Asia" (proclaimed by President Eisenhower), and became dispensable and was abandoned to fend off for itself even though, under the substantive provisions of the 1973 Paris Cease Fire Agreement, the Americans were supposed to continue supplying weapons and ammunitions for self-defense prior to and during the offensive of North Vietnam in 1975 (the so-called formula of "one weapon lost would be replaced by a new one" ), but then they refused to supply, and in secret internal deliberations in President Ford's White House in April 1975, during which Kissinger stated brutally : "Why didn't they simply die away ? " and the Senators, especially the antiwar Democrats, went along with that refusal to aid South Vietnam any more ["they" being the South Vietnamese who were fighting in some provinces during the 1975 North Vietnamese advance, despite the failure of the Americans to carry out air strike to support them--as promised by Nixon to President Nguyen Van Thieu to induce him to sign the Paris Agreement]
-- In 2002, on the occasion of the 77th anniversary of the establishment of the Whampoa Military Academy in China, which trained officers of both the Nationalist Regime and of Mao's Armies, during a banquet toast between the 20 retired and active generals of Taiwan and Vice Premier Chu Rong-yi and the high military officers of the People's Republic of China at the Diaoyutai Guest House in Beijing, one general of Taiwan stated: " World history has taught that we have to be vigilant always, to be wary of the possibility of the Americans' abandonment of us for their country 's interest." Another Taiwanese general said : " There was a time when The United States vigorously defended Taiwan against mainland China at all cost, but the trading relations between the US and China have tremendously increased and The PRC has become an important partner of the US in the war against terrorism". Still another Taiwanese general said : " We cannot consider the United States as a reliable long-term friend. This is our conflict. If we cannot win over the mainland, the best thing is to be reunited with it in a peaceful way."

If the Burmese military regime turns around and offers to collaborate closely with the United States in the wars against terrorism (in the same manner of China and Vietnam and even of Khadafy), the United States government may relegate the demands for democracy and human rights in Burma to the backroom of policy debate. And Aung San Suu Kyi and all the Burmese expatriates would become irrelevant.

The most respectable ex-President of the United States, especially in the world outside the United States, is former President Carter who has devoted to human rights and democracy around the world with so many observation visits ( He is even more respected abroad than the late President Reagan, who took some millions from the Japanese for one speech, and who is only now lionized at death by the American mainstream media who may be right about the American people's love for him for bringing back national self-confidence but who forget about his mistakes and overstate their claim that he brought about the collapse of the Soviet Bloc and the end of the Cold War--claim that more balanced thinkers such as Madeleine Albright rejected: " It is not right to say that we won the Cold War. They lost it. The communist system imploded.").

It Aung San Suu Kyi is stubborn and would not listen to the Burmese advisors so much as they want to, she would probably listen to President Carter, also Nobel Prize Winner as she was, for charting a more active role for herself and her followers, in dealing with the Military regime, in a more creative way, as suggested by international advisors and especially President Carter, and not in the same old manner of boycotting everything and remaining passive when events bypass them.

SENATOR JIM WEBB ‘S BEING WELCOME AND SUCCESS IN HIS TRIPTO BURMA, IN MID AUGUST 2009, IN GETTING THE BURMESE GENERALS TO AGREE TO HIS VISIT WITH DAW AUNG SAN AND ALSO TO THE RELEASE OF THE AMERICAN WHO SWAM ACROSS WATER TO COME TO AUNG SAN’S VILLA AND THEN SENTENCED TO YEARS OF HARD LABOR AND THEN FREED AND DEPORTED BACK TO THE US—SHOW THAT WE ARE CORRECT IN OUR PREDICTION OF BURMA’S WELCOMING AN IMPORTANT AMERICAN POLITICIAN, when we proposed ex-President Carter’s visit 5 years ago, in 2004


On the strategy to democratize Burma
(suggestions by T.V.Tai, a non-Burmese Asian who is concerned)

As a person who has written a Ph.D. Dissertation in 1965 on " The Role of the Military ìn Southeast Asia with Special Reference to Pakistan, Burma and Thailand", who has lived through the military regime in Vietnam during the Vietnam War (1965-75), and has observed intermittently the events after 1965 in Pakistan, Burma and Thailand (regrettably, only intermittently, because no more time for further in-depth study of the topic) , I have this proposed strategy for my Burmese friends, especially the expatriates, to implement their dream of democracy for their beloved country.

FINDINGS OF FACTS
.

1. The generals were able to take over power only because in crises when the civilian leaders and organizations were weak due to disunity, the military held the coercive instruments of power and were ruthless in bullying the civilian leaders.

2. Once in power, the military men became addicted to it and would come back even after relinquishing it (such as in the case of general Ne Win taking over Burma in 1958 returning power to U Nu in 1960 and then recapturing it in the second takeover). Even in Thailand and Pakistan where there are stronger civilian leadership groups, such as the business class in Thailand, or the political parties in Pakistan, the military kept coming back many times, up until the present time, thus prolonging their domineering position more than forty years after the first takeovers in Pakistan and Burma, and probably 70 years since Phibul Songram, 1930’s, in Thailand.

3. But in Thailand and Pakistan, in contrast to the situation in Burma, there were times when the military had to withdraw back into their barracks and those countries have had intermittent periods of re-civilianization of the political regimes .The factors that favor some role for civilian leaders have been:

a) The existence of an outstanding national civilian leader, as in the case of Thailand's King, who may not be directly involved in day-to-day governing but who may be respected by the military and the people as not a contender for power but a supreme arbiter in case of contention between the military and the civilian leadership groups. At one time, the governing Thai general had to come to the royal garden and squat down with the Queen to the ground to do the gardening as if to apologize for his mistaken acts. Such a national leader would be a check on military dictatorship.

b) The fact that the military leaders have competent civilian advisers, such as for example, the case of Thai Prime Minister Marshal Thanom Kittikachorn having a political science professor, Kramol Tongdhammachart (Ph.D., University of Virginia) who wrote constitutions and constitutional amendments for the regime . This civilian advisory influence would mollify the generals. There must be Burmese generals who are amenable to reasonable policy advocacy, such as Tin Pe during the first years of the Burmese military rule.

c) The international pressure for more democratic practices, especially the US monitoring effort, in the open societies of Thailand and Pakistan, have made the military regimes in these countries less harsh than the Burmese military regime which is a closed society, shut off from the outside world, where the little tyrants can do whatever they want with their people without the world public opinion shedding a laser beam of critical observation on them---in the same manner as little city-state Singapore where the big international powers leave Le Kwan Yew's family and his oligarchic People's Party to manipulate the political process in an authoritarian way.

PROPOSED STRATEGY FOR BURMA
a)
Burma does not have a respected royal family but Aung San Suu Kyi, Nobel prize winner with international fame for fighting for democracy and moreover daughter of General Aung San, leading fighter for independence and founder of modern Burma, can claim the mantle of national leadership if she leaves party organization to other men and plays up more her role as national symbol WITHOUT the daily contentions for power (which the military considers as provocation) such as her travels with entourage (one such travel resulted in the killing of 70 of her supporters in the town of Dipeyin in June 2003). She needs advice from a astute group of strategists to play the role of national symbol, staying inside her house and only making meaningful declarations from time to time, appealing to the spirit of all Burmese (including the military ) for national reconciliation and reconstruction, and appealing to the international community for help in building modern Burma. Play the role of heir to the founder of the country, in the same manner of Indira Gandhi, daughter of Nehru, or the role of ayatollahs sitting in their home and only issuing charismatic declarations from time to time.

To refrain from travel would also minimize the plot to harm her in an "accident". If she wants to speak to the masses, she can try to set up her own radio station or TV station in her home. She should also refrain from petty disputes such as dispute with her cousin Soe Aung, resulting in her being assaulted by the cousin ,who was fined by the Court, but then the Court has a pretext to rule over the dispute and also fined Suu Kyi, thus diminishing her charisma.

On the other hand, if she plays well the role of symbolic national leader above the fray, it may be a self-fulfilling prophesy, because one can detect respect for her among some of the "good" generals. For example ,after UN Secretary General Kofi Annan and the United States demanded in June 2003 that the UN envoy Razali Ismail had access to Suu Kyi, and a storm of international protest, the generals relented and agreed to their meeting, and during that meeting, Mr. Ismail had observed that Suy Kyi, "feisty as usual" and "in very strong spirits", even "good-naturedly bossing around Brigadier General Than Tun, her longtime military liaison with whom she has a friendly relationship". By dividing between the "good" generals and the obdurate ones (who may now be divided anyway, for being equally mediocre equals among themselves, without a unifying outstanding leader such as Ne Win), she can rule at least as an figurehead arbitrating the political struggle and therefore give chance to the civilian leaders.

b) The international pressure may come from the US in these forms, and the Burmese expatriates should work with the US in that direction:

--offer by the United States to lift the embargo and to look for money laundered away by Ne Win and his family or lackeys, to rebuild Burma in the direction of democratization. The US probably has the technical means to trace these billions of corrupt leaders in third world countries. There are signs now that the generals have seen the backwardness of the country compared to Thailand and other countries in Southeast Asia, due to their ill-advised isolation from the world, and they may be more open to democracy if the US is helping like that, instead of continuing the embargo.

-- Burmese expatriates should request former President Carter to lead a delegation of volunteers, in the name of Habitat for Humanity, to come and rebuild or repair the house of Suu Kyi. That will create international headlines illustrating the subtle US pressure on the Burmese military for democratization and the occasion can be used by astute Burmese expatriates to come as volunteers to stay at Suu Ky's house to give advice to her at length during the repair period (To lessen the Burmese military 's suspicion, the volunteers under President Carter should include some other ethnic Americans---by the way, a suggestion from my wife, half jokingly half seriously: " I will bring the tools and the skills I now have to repair her house")

c) The Burmese Expatriates should convince the military leaders that they are not interested in contending for power to rule the country, but are only interested in bringing more development and happiness to the people of Burma. They should point out that they already have social position and good economic life abroad and have passed their prime age and may soon pass away --so they are not looking for worldly power for their own interest. They only want democracy and liberty for the people inside Burma. In that spirit, they agree that military, as part of the Burmese nation, would continue to have an outstanding place in the Burmese political arena, especially in keeping the Union of Burma from being split up by the Karen, Kachin and other ethnic groups.

Given the rather late stage in their life, Expatriate Burmese should act decisively now (before time is running out) and in unity for the cause of democracy and development in their home country of Burma.

March 16,2004
TA VAN TAI


.

Thursday, August 13, 2009

Census and Redistricting

.

Great Redistricting Game:

http://www.redistrictinggame.org/

Done by the University of Southern CA.

WHAT PEOPLE ARE SAYING:

The Redistricting Game is not only fun to play, it's educational. It allows players to see how politicians use the redistricting process to select their voters, overwhelming the voters' right to choose their elected represent-atives."- Gerry Hebert, Executive Director Campaign Legal Center

"A funny and insightful game that sheds light on redistricting and the complexity -- yet necessity -- of reform. Be prepared to be challenged in trying to win -- and challenged to consider how we all can win."- Rob Richie, Exec Director, FairVote.org


.

Tuesday, August 11, 2009

RESPONSE TO LINE-BY-LINE ATTACKS ON HOUSE HEALTH REFORM LEGISLATION (H.R. 3200)

.
RESPONSE TO LINE-BY-LINE ATTACKS
ON HOUSE HEALTH REFORM LEGISLATION (H.R. 3200)
July 29, 2009Pg 22 of the HC Bill MANDATES the Govt will audit the books of ALL EMPLOYERS that self insure!!

o Many provisions in H.R. 3200 apply to people without insurance. Page 22 requests a study, not an audit, to protect the employer-sponsored insurance you already have. The study will make sure that insurance is on good financial footing and that new insurance rules aren't causing problems that would make current employer plan more complicated or more expensive. This is not an audit of each employer that self-insures.

Pg 30 Sec 123 of HC bill - THERE WILL BE A GOVT COMMITTEE that decides what treatments/benes u get

o Nothing in the bill infringes upon you and your doctor’s ability to make medical decisions. The National Health Benefits Advisory Council is not a “government committee” but is made up of doctors, consumer representatives, employers, labor, health insurers, independent experts and representatives of government agencies. They will make recommendations about the minimum benefits that every insurance company has to offer. That way, you won't need to read the fine print of your insurance policy every time you get sick. These are only minimum standards, and your insurance company can always choose to cover additional services. The Council advises health plans and will never weigh in on your personal health decisions or come between you and your doctor.

Pg 29 lines 4-16 in the HC bill - YOUR HEALTHCARE IS RATIONED!!!

o This is a misreading of the text. Today, many people go bankrupt due to medical expenses - even though they have insurance. This section ends that threat and says that insurers can't make you pay out-of-pocket costs of more than $5,000 for an individual or $10,000 for a family (indexed for inflation) for covered services, even if you have a condition that is costly to treat, like cancer. This ensures you have access to affordable care and won’t go bankrupt paying for it.

Pg 42 of HC Bill - The Health Choices Commissioner will choose UR HC Benefits 4 you. U have no choice!

o The Health Choices Commissioner will enforce minimum requirements for health insurance, so you know your plan isn't cutting corners on your coverage. The Commissioner will also distribute financial assistance ("affordability credits") to make insurance affordable based on your income. Nothing in this section -- or in the bill -- allows the Health Choices Commissioner to choose your benefits for you.
PG 50 Section 152 in HC bill - HC will be provided 2 ALL non US citizens, illegal or otherwise

o This is blatantly false. This section prohibits insurance companies from discriminating against persons when issuing coverage, and has nothing to do with government subsidized coverage to illegal immigrants. The bill explicitly states that no Federal payments will be used for affordability credits for illegal immigrants. (P. 143, sec. 246).

Pg 58HC Bill - Govt will have real-time access 2 individuals' finances & a National ID Healthcard will be issued!

o This section says nothing about a National ID health card or about accessing your personal financial information. This section will make it easier to get your own information about your insurance; for example, being able to look up your insurance coverage to find out which doctors are in your network and how much you'll have to pay. This saves in the health care system and gives you information at the front end about what you will owe, rather than being denied or getting a surprise bill from your insurance company weeks after your treatment.

Pg 59 HC Bill lines 21-24 Govt will have direct access 2 ur banks accts 4 elect. funds transfer

o This section encourages the development of standards to encourage electronic payments between providers and insurance companies. Administrative simplification measures like these save billions of dollars. Nothing will give the government access to your bank account.

PG 65 Sec 164 is a payoff subsidized plan 4 retirees and their families in Unions & community orgs (ACORN).

o This section provides a limited reimbursement for participating employment-based private plans for part of the cost of providing health benefits to retirees (age 55-64) and their families. People who have been forced into early retirement in this age group do not qualify for Medicare, and this will help them stay on their employer provided, private insurance plan if their employer wants to participate. Participation is voluntary. This is for all early retirees, and no language targets the provision towards unions or any specific community group like ACORN.

Pg 72 Lines 8-14 Govt is creating an HC Exchange 2 bring priv HC plans under Govt control.

o Today, insurers follow a hodgepodge of regulations. The bill provides a new set of rules for insurance companies - so consumers always know their rights. Insurers will no longer be able to deny coverage based on pre-existing conditions or end your coverage because you get sick. This new insurance marketplace (called the "Exchange") will provide one-stop shopping that makes it easy to compare plans and get the best deal for your family.

PG 84 Sec 203 HC bill - Govt mandates ALL benefit pkgs 4 priv. HC plans in the Exchange

o Insurance companies in the Exchange will have to offer a basic benefit packages in every area. This package will include basic care, such as hospitalization, physician visits, medical equipment, mental health, preventative care, maternity and well baby care, and prescription drugs – services that anyone would expect a real insurance policy to cover. Private insurers can offer additional benefits if they choose.
PG 85 Line 7 HC Bill - Specs for of Benefit Levels for Plans = The Govt will ration ur Healthcare!

o No, the bill sets a minimum for coverage - never a maximum. There is no rationing. Insurance plans can offer extra benefits.

PG 91 Lines 4-7 HC Bill - Govt mandates linguistic approp svcs. Example - Translation 4 illegal aliens

o The bill requires plans in the Exchange to offer culturally and linguistically appropriate services. Especially in a sensitive situation like a consultation with their doctor, some American citizens are more comfortable speaking a language other than English. Many legal residents and citizens of the U.S. speak languages in addition to English, and implying that everyone of a different culture in the U.S. is here illegally is incorrect. The bill explicitly states that it will not subsidize coverage for illegal immigrants. (P. 143, sec. 246).

Pg 95 HC Bill Lines 8-18 The Govt will use groups i.e., ACORN & Americorps 2 sign up indiv. for Govt HC plan

o The Health Choices Commissioner will help eligible people and businesses understand how the Exchange works and enroll in coverage. To do this, the Commissioner will set up a toll-free hotline, start a website, develop brochures and other outreach materials, and identify community locations for enrollment.

PG 85 Line 7 HC Bill - Specs of Ben Levels 4 Plans. #AARP members - U Health care WILL b rationed

o This section has nothing to do with seniors or Medicare. It describes the minimum benefits insurance plans must offer under the Exchange.

PG 102 Lines 12-18 HC Bill - Medicaid Eligible Indiv. will be automat.enrolled in Medicaid. No choice

o Many uninsured children and adults who can't afford health insurance don't realize that there is help available or aren't sure how to enroll. Nobody should have to put off a doctor's visit because they can't pay for it. Low-income families (a family of four earning under $30,000 per year) without health insurance for six months will automatically be enrolled in Medicaid until they find other coverage. Far from depriving people a choice, this measure will ensure coverage, and an individual can enroll in a different program if they want.

pg 124 lines 24-25 HC No company can sue GOVT on price fixing. No "judicial review" against Govt Monop

o There is no judicial or administrative review for the payment rates set for the public option. For the public health insurance option, payments for medical services will be set in a fair and open way by the Secretary of Health and Human Services.
pg 127 Lines 1-16 HC Bill - Doctors/ #AMA - The Govt will tell YOU what u can make.

o This section outlines payment policies for physicians that choose to participate in the public option. No physician is required to participate in the public option. Private insurance companies are free to pay doctors and hospitals as much as they want.

Pg 145 Line 15-17 An Employer MUST auto enroll employees into pub opt plan. NO CHOICE

o No. You get to choose your health insurance from the choices your employer offers you. If you fail to do so, your employer will auto-enroll you in the lowest premium health plan (for employees) unless or until you opt into a different plan. You could not be auto-enrolled into the public option in the vast majority of cases because the public option is not available outside the Exchange (only to individuals and small businesses). The bill specifically mandates that employers provide employees with info on how to opt out of the auto-enrollment coverage. If you are in the Exchange and do not pick a plan, you will be auto-enrolled into the lowest premium plan (which could be either a private or public plan, depending on which is the least expensive in your area.)

Pg 146 Lines 22-25 Employers MUST pay 4 HC 4 part time employees AND their families.(this will insure bankruptcies of many small businesses)

o Many people who work part-time are not offered insurance and have to pay the full cost themselves. Often, these employers can't afford to provide health insurance, but sometimes, employers will schedule workers for fewer hours, just so they don't have to pay for benefits. In this bill, employers will pay their fair share based on the number of hours an employee works. For small businesses that need extra help, this bill provides huge new tax breaks (a tax credit equal to 50% of the cost of coverage) that will make coverage more affordable.

Pg 149 Lines 16-24 ANY Employer w payroll 400k & above who does not prov. pub opt. pays 8% tax on all payroll (this will insure more bankruptcies of many small businesses)

o All businesses, except some small businesses that are exempted, must contribute to their employees’ health insurance. Most employers that are required to provide coverage under this bill already provide coverage—so little will change for them under this bill. They will continue to offer the coverage that they do today and will not pay a tax. Some employers may choose to buy coverage through the Exchange, but no employer or employee will be forced to choose any particular plan option. Employers that don’t contribute to employees’ health care will make a contribution to the Exchange, so their employees can access plans offered through the Exchange.
pg 150 Lines 9-13 Biz w payroll btw 251k & 400k who doesn't prov. pub. opt pays 2-6% tax on all payroll (this will insure even more bankruptcies of many small businesses)

o All businesses, except certain small businesses that are exempted, must contribute to their employees’ health insurance. Today, large businesses get a better deal on insurance than small businesses because of their size. This bill will give small businesses new and less expensive insurance options and level the playing field between large and small businesses that want to offer health insurance. No employer or employee will be locked into any particular health plan.

Pg 167 Lines 18-23 ANY individual who doesn't have acceptable HC according 2 Govt will be taxed 2.5% of inc (this insures the government can collect extra taxes from you anytime they want)

o No, a tax is owed only if you don’t have insurance and can afford to purchase it. Acceptable coverage includes your current individual or employer coverage (i.e., provided it meets the new minimum requirements), government coverage (e.g., Medicare, Medicaid, certain coverage provided to veterans, military employees, retirees, and their families), and new coverage offered through the Exchange or an employer.

Pg 170 Lines 1-3 HC Bill Any NONRESIDENT Alien is exempt from indiv. taxes. (Americans will pay) (this will attract more millions to America..... legally and illegally.... it will kill our economic engine....DEAD!)

o Nonresident aliens and illegal aliens are not the same thing. A nonresident alien is a non-citizen in the country legally (for example on a visa) who has not resided in the country long enough to be considered a resident. This provision is consistent with current law governing tax treatment of non resident aliens.

Pg 195 HC Bill -officers & employees of HC Admin (GOVT) will have access 2 ALL Americans finan/pers recs

o The Health Choices Commissioner can receive taxpayer return information from the Internal Revenue Service in order to assist the Exchange in determining subsidy eligibility. This is the only allowable use for this information.

PG 203 Line 14-15 HC - "The tax imposed under this section shall not be treated as tax" Yes, it says that


o This is a technical wording to ensure appropriate function of the tax under the tax code. Full context of quote: "'(4) NOT TREATED AS TAX IMPOSED BY THIS CHAPTER FOR CERTAIN PURPOSES.-The tax imposed under this section shall not be treated as tax imposed by this chapter for purposes of determining the amount of any credit under this chapter or for purposes of section 55.''

Pg 239 Line 14-24 HC Bill Govt will reduce physician svcs 4 Medicaid. Seniors, low income, poor affected

o Completely wrong. This section adjusts the Medicare payment formula to prevent massive cuts in physician payments that will happen under current law in 2010. All physicians, including the American Medical Association (AMA), are in strong support of this section. Also it is for Medicare, not Medicaid.

Pg 241 Line 6-8 HC Bill - Doctors, doesn't matter what specialty u have, you'll all be paid the same

o Page 241 does not say this. Nowhere does it say this. The formula that determines Medicare physician payment is broken. Grouping services into a few categories (primarily therapeutic or preventive care) is one way doctors, including the AMA, have suggested for making payment fairer. Within those groups, each service will still have its own individual payment amount.

PG 253 Line 10-18 Govt sets value of Dr's time, prof judg, etc. Literally value of humans.

o This section directs the Secretary to regularly review payment rates for Medicare physician services to make sure rates are fair. It allows the Secretary to incorporate all the work that a doctor does outside of the procedure when evaluating fee schedules: such as time, mental effort and professional judgment, technical skill and physical effort, and stress due to risk. This doesn’t have anything to do with the value of human lives.

PG 265 Sec 1131 Govt mandates & controls productivity for private HC industries
(this will kill free enterprise and drive many out of business.... less resources yet available for the boomers)


o This is a complete misreading of what this section is. This section updates one component of the payment formula for hospital outpatient services. It does not control productivity.

PG 268 Sec 1141 Fed Govt regulates rental & purchase of power driven wheelchairs


o This change specifies the way Medicare pays for power drive wheelchairs (13 month payments vs. one lump sum). It is essentially rent-to-own for power wheelchairs, and is one of the ways that Medicare already pays for wheelchairs.

PG 272 SEC. 1145. TREATMENT OF CERTAIN CANCER HOSPITALS - Cancer patients - welcome to rationing!

o This is the opposite of rationing. This section allows Medicare to pay cancer hospitals more if they are incurring higher costs.

Page 280 Sec 1151 The Govt will penalize hospitals 4 what Govt deems preventable readmissions.

o Preventable readmissions are never desirable. The American Hospital Association recommended reduced payments for avoidable readmission in testimony to Congress. Right now, hospitals are paid for each admission to the hospital, so the more you are readmitted, the more they get paid. This means doctors and hospitals will have new incentives to let you heal at your own pace and to make sure you understand how to take care of yourself after you are released.

Pg 298 Lines 9-11 Drs, treat a patient during initial admiss that results in a readmiss-Govt will penalize u.

o Preventable readmissions are never desirable. Right now, hospitals and doctors are paid for each admission. This section of the bill will ensure that the hospital and doctor let you stay in the hospital until you're ready to leave, instead of rushing you out. This means doctors and hospitals will have new incentives to let you heal at your own pace and to make sure you understand how to take care of yourself after you are released.

Pg 317 L 13-20 OMG!! PROHIBITION on ownership/investment. Govt tells Drs. what/how much they can own.

o This prohibits expansion of physician-owned hospitals because they often drive up costs, duplicate health services, drain resources from community hospitals, and provide perverse incentives for doctors to self-refer patients to hospitals they have a stake in to perform procedures. For example, if a doctor self-refers you for a heart operation, he makes money on the procedure and he makes money on the revenue paid to the hospital he owns.

Pg 317-318 lines 21-25,1-3 PROHIBITION on expansion- Govt is mandating hospitals cannot expand

o Same as above. This section regulates physicians' investment in hospitals to address a well-documented problem. If a provider has an ownership interest in a hospital (or testing lab, etc.), there is a greater likelihood that patients will be referred for services, driving up health care costs. This provision is aimed to eliminate this incentive to over-refer patients.

pg 321 2-13 Hospitals have oppt to apply for exception BUT community input required. Can u say ACORN?!!

o Physician-owned hospitals can apply for an exception to expand. Input of the community they serve is required to determine how valuable the hospital is to the patients they serve.

Pg335 L 16-25 Pg 336-339 - Govt mandates estab. of outcome based measures. HC the way they want. Rationing

o This section creates an incentive system to increase payments to high quality Medicare Advantage plans and plans that demonstrate improvement and better outcomes such as reduced readmissions, and better outcomes of its enrollees. This is about better quality care, not rationed care. A plan that cuts back on care and produces worse outcomes would not receive any extra payment.

Pg 341 Lines 3-9 Govt has authority 2 disqual Medicare Adv Plans, HMOs, etc. Forcing peeps in2 Govt plan


o This only says it can disqualify participating plans from Medicare Advantage. This would not result in seniors being forced into the public option. A senior would remain on Medicare (which is, by the way, a government plan), and they could choose another Medicare Advantage plan or traditional Medicare.

Pg 354 Sec 1177 - Govt will RESTRICT enrollment of Special needs ppl! WTF. My sis has down syndrome!!

o This section extends the special needs plans (SNPs) demonstration program through 2012, and extends certain fully integrated dual eligible SNPs through 2015, and ensures that chronic condition special needs plans (SNPs) enroll beneficiaries only during their eligibility periods. Without this provision, these options would terminate.

Pg 379 Sec 1191 Govt creates more bureaucracy - Telehealth Advisory Cmtte. Can u say HC by phone? 84 new govt agencies!

o Telehealth is a critical service for rural populations and the disabled who may have difficulty traveling to health centers and hospitals. A committee at HHS does not constitute a new agency. This section expands Medicare’s telehealth benefit to beneficiaries who are receiving care at freestanding dialysis centers (i.e., very sick patients who have difficulty traveling). It also establishes a Telehealth Advisory Committee to provide HHS with additional expertise on the telehealth program.

PG 425 Lines 4-12 Govt mandates Advance Care Planning Consult. Think Senior Citizens end of life


o There is no mandate for this sort of counseling. The only mandate is that Medicare must pay for the consultation between patients and their health care provider to discuss plans for end-of-life care. These are important individual decisions that take time and consideration, and AARP supports Medicare payment for this planning provision.

Pg 425 Lines 17-19 Govt will instruct & consult regarding living wills, durable powers of atty. Mandatory!

o Not mandatory! These are consultations between you and your provider, not the government.

PG 425 Lines 22-25, 426 Lines 1-3 Govt provides apprvd list of end of life resources, guiding u in death

o CMS will provide planning resources to discuss with your doctor about how you would like to be treated in your final days.

PG 427 Lines 15-24 Govt mandates program 4 orders 4 end of life. The Govt has a say in how ur life ends

o You decide the medical treatment you want -- that is the aim of an advance care planning consultation.

Pg 429 Lines 1-9 An "adv. care planning consult" will b used frequently as patients health deteriorates

o Additional consultations between the patient and their health care provider (and payment by Medicare) are permitted if a patient wants an additional consultation as a result of a significant change in the patient's health condition.

PG 429 Lines 10-12 "adv. care consultation" may incl an ORDER 4 end of life plans. AN ORDER from GOV

o No, an advance care directive is not an order from the government, but rather it is a way for you to indicate the medical treatment you do or not want.

Pg 429 Lines 13-25 - The govt will specify which Doctors can write an end of life order.

o The bill specifies which categories of licensed health care professionals can write them but not which specific doctor – you can still choose your doctor.
PG 430 Lines 11-15 The Govt will decide what level of treatment u will have at end of life

o No, you decide with your doctor.

Pg 469 - Community Based Home Medical Services= Non profit orgs. Hello, ACORN Medical Svcs here!!?

o This section is the Medical home pilot program. This in no way refers to ACORN.
Page 472 Lines 14-17 PAYMENT TO COMMUNITY-BASED ORG. 1 monthly payment 2 a community-based org. Like ACORN?

o Under this provision, the current community based medical home option is made available to a broader population of Medicare beneficiaries with chronic diseases and allows for State-based or non-profit entities to provide care management supervised by a beneficiary-designated primary care provider. This provision includes all qualified non-profit entities and in no way targets ACORN.

PG 489 Sec 1308 The Govt will cover Marriage & Family therapy. Which means they will insert Govt in 2 ur marriage


o Medicare will now cover state licensed marriage and family therapists. You are not forced to receive these services.

Pg 494-498 Govt will cover Mental Health Svcs including defining, creating, rationing those svcs

o Medicare will now cover mental health counselors.


.

Sunday, August 9, 2009

Lễ Mãn Khóa Lớp Hè tiếng Việt năm thứ 33 tại Virginia

.
Lễ Mãn Khóa Lớp Hè tiếng Việt năm thứ 33
Phạm Xuân Thái


Lễ Mãn Khoá Lớp Hè Tiếng Việt năm thứ 33 do Hội Giáo Dục Trẻ Em Việt Nam vùng Hoa Thịnh Đốn (VYEA) vừa tổ chức vào ngày 6 tháng 8 năm 2009, tại thính đường Little Theater của trường trung học Lake Braddock Secondary School, vùng Burke, Virginia, đã thu hút được 800 khách tham dự.(Photographs courtesy Vũ Hùng)Sau phần nghi lễ chào Quốc Kỳ, cô Chử Nhất Anh đại diện Hội Giáo Dục Trẻ Em Việt Nam vùng Hoa Thịnh Đốn (VYEA) đã ngỏ lời chào mừng và cám ơn Quan Khách, quý vị Cố Vấn Đoàn, qúy vị Phụ Huynh Học Sinh, qúy Thầy Cô, các cơ quan ngôn luận và các hội đoàn trong vùng. Cô cho biết:“Hội Giáo Dục Trẻ Em Việt nam vùng HTĐ được khởi xướng vào năm 1977 khi mà người Việt của chúng ta còn mới chân ướt chân ráo đặt chân đến đất Mỹ bởi cố chủ tịch Chử Bá Anh và nữ sĩ Vi Khuê. Ngay từ giây phút phôi thai, mở đầu cho cuộc sống mới đầy khó khăn ấy, tình yêu thương Tiếng Việt mạnh mẽ đã là một động lực thôi thúc thành lập HGDTEVNVHTĐ. Trong tinh thần bất vụ lợi, chúng tôi vẫn luôn cố gắng gìn giữ và phát huy Ngôn Ngữ Việt, Văn Hóa Việt cho thế hệ con cháu chúng ta ngày sau; với hi vọng các em có được ít nhiều niệm căn bản về Tiếng Mẹ.

Qua hơn 30 năm, HGDTEVNVHTD vẫn tồn tại và lớn mạnh. Đây là kết qủa của cả một tiến trình đóng góp kiên trì, một đoạn đường dài 33 năm bởi các bậc trưởng thượng, cha mẹ, anh cô chú bác, lớp người đi trước và của chính tất cả chúng ta ngày hôm nay.”

Sau đó là Lời Ngỏ của cô Nguyễn-Phan Trinh, Hiệu Trưởng lớp Hè Tiếng Việt 2009. Cô Trinh đã bắt đầu lời ngỏ của cô trích từ nhạc phẩm Tình Ca của nhạc sĩ Phạm Duy:

“Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời, người ơi
Mẹ hiền ru những câu xa vời
À à ơi ! Tiếng ru muôn đời. “
Cô Trinh cho biết đó là một trong những lý do mà Ban Chấp Hành và Ban Giảnng Huấn đã dấn thân làm việc để duy trì và dậy tiếng Việt cho các em. Cô gởi lời cám ơn quý phụ huynh đã quan tâm đến việc học tiếng Việt của các em, sự tận tụy của các giáo chức, sự chăm chỉ học hành của các học sinh. Cô cũng cám ơn sự đóng góp thiện nguyện của quý phụ huynh làm việc trong các ban Giám Thị, Trật Tự, Ẩm Thực, Nghệ Thuật và Văn Nghệ.

Tiếp theo là phần giới thiệu Ban Tu Thư, Ban Chấp Hành và ban Giảng Huấn của VYEA; Lễ Phát Thưởng cho các học sinh đoạt Giải Thưởng CBA & Giải Thưởng Học Sinh Xuất Sắc; và giới thiệu các thầy cô cùng các em học sinh trong 18 lớp học.Ban Chấp Hành VYEACác Thầy Cô đồng ca Viễn DuNữ sĩ Vi Khuê, sáng lập Hội Giáo Dục Trẻ Em vùng HTĐ và các học sinh đoạt giải thưởng Chử Bá Anh

Các em Học Sinh trong phần văn nghệ đặc sắc qua sự hướng dẫn của các thầy côMúa nón quai thaoBắc Trung NamAnh Em Một Nhà

Chương trình Lễ Mãn Khóa và chương trình văn nghệ đã được phối hợp bởi cô Âu Dương Lệ Ty, qua phần giới thệu và điều khiển nhịp nhàng của BS Đặng Vũ Phương Anh, và TS Huỳnh Tường Minh. Các màn trình diễn của các em đều rất ngọan mục và dễ thương, bao gồm: đơn ca, hợp ca, nhạc cảnh dân ca ba miền, trình diễn Áo Dài, và phần hợp ca của các cô thầy qua nhạc phẩm Viễn Du đã được tất cả Phụ Huynh Học Sinh và quan khách tán thưởng nhiệt liệt.

Trong 33 năm qua, các em học sinh Lớp Hè Tiếng Việt không chỉ đơn thuần đến trường để học tiếng Việt, mà các em còn đến trường để sinh hoạt cùng các bạn Việt Nam cùng trang lứa trong môi trường tốt đẹp. Các em cũng có dịp được gần gũi với nền văn hóa Việt, và nhận thức được nguồn gốc của mình. Các em từng theo học Lớp Hè Tiếng Việt trong 33 năm qua, đã và đang tiếp tục góp tay cùng các thế hệ cha anh xây dựng cộng đồng người Việt Hải Ngoại, cùng phát huy và bảo trì nền văn hoá Việt. Các em là niềm hãnh diện và tự hào cho cộng đồng người Việt hải Ngoại và các thế hệ cha anh. Việc làm của Hội Giáo Dục Trẻ Em Việt Nam vùng Hoa Thịnh Đốn (VYEA) trong 33 năm qua cần phải được tiếp tục duy trì, hun đúc, bảo trợ, và bảo vệ.

Chương trình Lễ Mãn Khoá Lớp Hè Tiếng Việt đã được kết thúc bằng nhạc phẩm Việt Nam, Việt Nam.Vâng,

“Việt Nam Việt Nam nghe từ vào đời
Việt Nam hai câu nói trên vành môi
Việt Nam nước tôi
Việt Nam Việt Nam tên gọi là người
Việt Nam hai câu nói sau cùng khi lìa đời.”Phạm Xuân Thái

Friday, August 7, 2009

Webb to Visit Five Asian Nations, Including Burma, as Chairman of Senate Foreign Relations Subcommittee on East Asia & Pacific Affairs

.SENATOR JIM WEBB

Press Releases
http://webb.senate.gov/newsroom/record.cfm?id=316854&

August 6, 2009

Webb to Visit Five Asian Nations, Including Burma, as Chairman of Senate Foreign Relations Subcommittee on East Asia & Pacific Affairs

Trip to Focus on Opportunities to Advance U.S. Interests in the Region


Washington, DC — U.S. Senator Jim Webb (D-VA) will embark Sunday on a two-week, five-nation tour of Asia to explore opportunities to advance U.S. interests in Burma and the region. Webb was named chairman of the East Asia and Pacific Affairs Subcommittee of the Senate Foreign Relations Committee in February.

Senator Webb will be the first United States Member of Congress to visit the nation of Burma in more than ten years. He will also hold meetings with government representatives and industry leaders in Thailand, Laos, Vietnam and Cambodia.

Webb has enjoyed a continuous personal involvement in Asian and Pacific affairs that long predates his time in the Senate. In addition to his more recent visits as a member of the Senate Foreign Relations Committee, Webb has worked and traveled throughout this vast region, from Micronesia to Burma, for nearly four decades, as a Marine Corps officer, a defense planner, a journalist, a novelist, a Department of Defense executive, and as a business consultant.

As chairman of the East Asia and Pacific Affairs Subcommittee, Webb oversees U.S. relations with countries in East Asia, Southeast Asia, the Pacific Rim, and Oceana. The subcommittee also oversees regional organizations such as the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) and the Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC).

Webb’s chaired a subcommittee hearing on July 15 to examine China’s role in maritime territorial disputes in Asia and the degree to which sovereignty issues are impacting the region and U.S. interests. He has also chaired two full Senate Foreign Relations Committee hearings to consider nominees for Ambassadorships to Asia and the Pacific Islands.

Webb served as an infantry Marine in Vietnam, and later as assistant secretary of defense and Secretary of the Navy in the Pentagon. He also served as an Asia-Pacific regional military planner in Guam, has written extensively on local, national and international issues in Japan, Thailand, Vietnam and the Philippines, and in the 1990's worked as a consultant for companies wishing to do business in Vietnam. He has served on the Senate Foreign Relations Committee since joining the U.S. Senate in January 2007.

///

Senate Foreign Relations Committee Hearing
Maritime Territorial Disputes and Sovereignty Issues in Asia
- July 15th, 2009


Opening Remarks of Senator Jim Webb at the Senate Foreign Relations Committee Hearing on Maritime & Sovereignty Disputes in Asia

Testimony of Deputy Assistant Secretary Scot Marciel Bureau of ...


Testimony of Deputy Assistant Secretary of Defense Robert Scher - Asian and Pacific Security Affairs - Office of the Secretary of Defense


Testimony of Richard P. Cronin - Director, Southeast Asia Program - The Stimson Center - Washington, DC

Testimony of Dan Blumenthal, Resident Fellow, AEI

TESTIMONY OF PETER DUTTON
ASSOCIATE PROFESSOR, CHINA MARITIME STUDIES INSTITUTE
U.S.NAVAL WAR COLLEGE


Mikkal E. Herberg
The National Bureau of Asian Research - “The Emergence of China Throughout Asia:
Security and Economic Consequences for the U.S.”


(Các tường trình trước Uỷ ban Đối ngoại Thượng viện Hoa Kỳ về vấn đề biển Đông)BBC News
August 7


TNS Jim Webb thăm Việt Nam


Ông Webb từng quan ngại về hải quân TQ gia tăng ảnh hưởng tại Biển Đông.

Thượng nghị sĩ Dân Chủ, Jim Webb sẽ thăm Việt Nam và bốn nước Đông Nam Á trong 20 ngày.

Ông Webb hiện là Chủ tịch Tiểu ban Đông Á và Thái Bình Dương, trong Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Hoa Kỳ.

Chuyến thăm thường niên tới Đông Nam Á của nhà làm luật Mỹ bắt đầu hôm Chủ Nhật. Ngoài Việt Nam, ông Webb sẽ thăm Thái Lan, Lào, Campuchia, và Miến Điện.

Vị thượng nghị sĩ nói được tiếng Việt từng tham chiến tại Việt Nam. Ông cũng giữ một số vị trí dưới thời tổng thống của đảng Dân Chủ như trợ tá Bộ trưởng Quốc phòng và Bộ trưởng Hải quân.

Giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng, thuộc khoa Quan hệ Quốc tế, Đại học George Mason tin rằng các chuyến thăm vùng Đông Nam Á của Thượng nghị Webb có ảnh hưởng đến chính sách của hành pháp.

Trong cuộc nói chuyên với BBC Việt Ngữ ngày 7/8 giáo sư Hùng giải thích: “Thượng viện có ảnh hưởng gián tiếp đến chiến trường ngoại giao,”

“Chính sách ngoại giao do hành pháp hoạch định, nhưng Thượng viện có ảnh hưởng nhiều chuyện. Họ quyết định ngân khoản. Chính sách nào không có tiền là không được,”

“Thứ hai họ tổ chức hearing, hay buổi điều trần. Hearing lập ra để nó nói đến quan điểm, cái quan tâm của họ và hành pháp phải đáp ứng với chuyện đó.”

Vị giáo sư người Việt sống ở thủ đô Washington tin rằng tiếng nói của ông Webb được chính quyền Obama lắng nghe, vì sự từng trải của vị TNS này.

“Những người như ông Webb nó có trọng lượng khá lớn bởi vì có ba bốn lý do,”

“Thứ nhất là chức vụ ông nắm giữ trong thượng viện. Ông ở trong tiểu ban quan trọng, tiểu ban Quốc phòng của Ủy ban Ngoại giao,”

“Ông là người ăn nói lưu loát nữa. Với tư cách chủ tịch tiểu ban Đông Nam Á, ông Webb có ảnh hưởng đến cách hoạch định chính sách của ngoại giao ở vùng đó, một cách gián tiếp. Không làm trực tiếp nhưng ảnh hưởng rất nhiều,” giáo sư hàng đầu về môn Đông Dương học nói thêm.

Điều trần


Ngày 15 tháng Bảy vừa qua trong cuộc điều trần Thượng viện do ông Webb triệu tập, đại diện hành pháp cùng như giới nghiên cứu Mỹ bàn về hiện diện ngày càng gia tăng của hải quân Trung Quốc tại Biển Đông .

.Các tường trình trước Uỷ ban Đối ngoại Thượng viện Hoa Kỳ về vấn đề biển Đông

Hoa Kỳ là quốc gia duy nhất có khả năng bảo lãnh an ninh trong vùng để Đông Nam Á phát triển mà không bị hù dọa
Thượng nghị sĩ Jim Webb


Ông Webb cho rằng suy giảm dần dần ảnh hưởng của Mỹ tại Đông Nam Á, nhất là hải quân, có thể làm cho Trung Quốc trở nên mạnh bạo hơn.

“Ở Mỹ, chúng ta không có cơ hội bàn luận về chủ đề này một cách đầy đủ,” ông Webb nói trong cuộc điều trần.

“Hoa Kỳ là quốc gia duy nhất có khả năng duy trì an ninh trong vùng. Thế bảo lãnh này rất quan trọng để các quốc gia Đông Nam Á có thể yên tâm phát triển kinh tế mà không bị hù dọa.”

Ông tỏ ý lo ngại về khả năng Trung Quốc đang ngày càng thu hẹp khoảng cách với Mỹ về sức mạnh hải quân.

Theo ông Webb, nếu Hoa Kỳ muốn duy trì vai trò cường quốc tại Á châu, lãnh đạo Mỹ cần tính chuyện cải thiện số lượng và sức mạnh của lực lượng chiến đấu trên biển.

Chuyến thăm Đông Á lần này sẽ đưa ông Webb đến Miến Điện. Ông là nhà làm luật Mỹ đầu tiên thăm lại Rangoon trong hơn một thập niên qua.

Dù các dân biểu Mỹ kêu gọi chính quyền quân nhân Miến Điện trả tự do cho bà Aung San Suu Kyi, văn phòng ông Webb nói ông không có kế hoạch gặp lãnh đạo tinh thần của phong trào đối lập tại Miến Điện.

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2009/08/090807_webb_vn_visit.shtml

Các tường trình trước Uỷ ban Đối ngoại Thượng viện Hoa Kỳ về vấn đề biển Đông

.

Weekend Ideas: The exhibit "Exit Saigon, Enter Little Saigon: Vietnamese American since 1975" hosted at Eden Center, Falls Church, Virginia -

.

Weekend Ideas: The exhibit "Exit Saigon, Enter Little Saigon: Vietnamese American since 1975" hosted at Eden Center, Falls Church, Virginia - http://www.vietam.orgThe Vietnamese American experience is one of joy, sorrow, and hope. "Exit Saigon, Enter Little Saigon" is the first Vietnamese American historical exhibit from the Smithsonian to explore the Vietnamese American experience in America . Images covering 30 years of Vietnamese immigration are displayed in this traveling exhibition.

"Exit Saigon, Enter Little Saigon: Vietnamese America Since 1975" opens at Eden Center, 6751 Wilson Blvd., Falls Church, Virginia on June 20, 2009. It will remain on view through August 31, 2009. The exhibit is open to the public and admission is free.


Eden Center was established more than 25 years ago and has become the hub of Vietnamese-American life in the Greater Washington DC area. With 120 stores, Eden Center attracts customers and tourists from the entire east coast and beyond. "Exit Saigon " debuted in January 2007 at the S. Dillon Ripley Center Concourse on the National Mall. The exhibit is developed by the Smithsonian Asian Pacific American Program (APAP), with Vietnamese American scholar Vu Pham as the curator, and organized for travel by the Smithsonian Institution Traveling Exhibition Service.
The national tour is made possible by Farmers Insurance.

When the U.S. government opened its gates to thousands of Vietnamese in 1975, migrants faced the idea of permanent resettlement with a mixture of survivors' guilt and overwhelming relief. Vietnamese Americans were not always guaranteed equality and acceptance, but they did adapt to life in the United States while maintaining their linguistic, cultural, and religious traditions. In America , Vietnamese refugees formed communities whose shops, restaurants, and places of entertainment recreate some of the richness of Vietnamese culture. One such community is Westminster , California , also known as "Little Saigon," a major commercial center of Vietnamese customs.

The area contains more than 3,500 Vietnamese American businesses.

Divided into six sections, the exhibition steps through the stages of the Vietnamese transition into America . From undergoing America 's longest war in Vietnam to making their mark in American society, Vietnamese Americans have proven themselves as a vibrant and diverse ethnic group-nearly 1.5 million in number-and an integral part of the American fabric. By showcasing themes of challenges, contributions and change, the exhibit emphasizes the vibrant diversity of this ethnic community.

SITES has been sharing the wealth of Smithsonian collections and research programs with millions of people outside Washington , D.C. , for more than 50 years. SITES connects Americans to their shared cultural heritage through a wide range of exhibitions about art, science and history, which are shown wherever people live, work and play. Exhibition descriptions and tour schedules are available at www.sites.si.edu.

.

President Obama Nominates Jacqueline H. Nguyen to Serve on the District Court Bench

President Obama Nominates Abdul K. Kallon and Jacqueline H. Nguyen to Serve on the District Court Bench
(Editor's Note: This statement was provided by the White House on July 31, 2009.)

President Obama Nominates Abdul K. Kallon and Jacqueline H. Nguyen to Serve on the District Court Bench

WASHINGTON, DC - Today, President Obama nominated Abdul Kallon and Jacqueline Nguyen to United States District Court judgeships.

"These nominees have dedicated their careers to serving the public good," said President Obama. "And in so doing, they have displayed an unyielding commitment to justice and integrity. I am confident that they will serve the American people well from the United States District Court bench, and I am honored to nominate them today."

Abdul K. Kallon: Nominee for the Northern District of Alabama

Abdul Kallon graduated from Dartmouth College in 1990 and from the University of Pennsylvania Law School in 1993. Kallon is currently a partner at Bradley Arant Boult Cummings in Birmingham, Alabama, where he practices labor and employment law. He joined the firm in 1994 after clerking for Judge U.W. Clemon of the U.S. District Court for the Northern District of Alabama. Kallon is a past president of the Board of Directors of the Legal Aid Society of Birmingham. Kallon is being nominated to the United States District Court for the Northern District of Alabama and was rated well-qualified by the ABA.

Judge Jacqueline H. Nguyen: Nominee for the Central District of California

Judge Jacqueline Nguyen is currently a Superior Court Judge for the County of Los Angeles, a position to which she was appointed in August 2002. Judge Nguyen received her undergraduate degree from Occidental College in 1987 and her law degree from the University of California at Los Angeles in 1991. From 1991 to 1995, Nguyen worked in private practice where she specialized in civil litigation. From 1995 until August 2002, Nguyen was an Assistant U.S. Attorney in the Central District of California. During her tenure in that office, she served as Deputy Chief of the General Crimes Section. Judge Nguyen is being nominated to the United States District Court for the Central District of California and was rated well-qualified by the ABA.

http://www.talkingpointsmemo.com/news/2009/07/president_obama_nominates_abdul_k_kallon_and_jacqu.php

.

Senate Confirms Sotomayor for Supreme Court

.Aug 6, 2009 Judge Sotomayor's Confirmation is a Victory for the Country and the High Court.


.

Wednesday, August 5, 2009

VVA Members at UNAVSA - 6 Conference in Atlanta - 2009

.

VVA Members at uNAVSA-6 Conference in Atlanta - 2009
uNAVSA — Union of North American Vietnamese Student AssociationsuNAVSA-6 Conference


Hoan Dang, Founding Board Member of VVA, President of MVMA, was also a speaker in the UNAVSA 6 Program. Nam Phuong Thai is VVA liaison with the students, Long Nguyen - President of MAUVSA is VVA point person with MAUVSA (Mid-Atlantic Union of Vietnamese Student Association), Cindy Dinh is VVA Liaison at Rice and in Texas.

Below is a note from Cindy to our friends:

Good morning all,


UNAVSA was a great conference to meet other civic minded people! I know anh Hoan was presenting a workshop and was part of a panel [thanks for the shout-out to Voice of Vietnamese Americans and OCA!]

Today I fly out to San Francisco for the OCA convention. I will certainly bring back the spirit and ethusiasm that you have all shared with me to hopefully revamp some of the things in Houston. Thank you for welcoming me to the area and I know we'll run into each other again soon.

Best,

Cindy


--
Cindy Dinh

Rice University Class of 2011
Sociology, Policy Studies, Global Health
Rice Thresher - Asst. News Editor
Vietnamese Student Association - External VP.