Monday, August 24, 2009

TRANH CÃI VỀ CẢI TỔ BẢO HIỂM Y TẾ - DISCUSSION OF H.R. 3200 - "America's Affordable Health Choices Act"

.


Cải cách bảo hiểm y tế đang gây nhiều tranh cãi tại Mỹ. Nhiều người cho là việc cải tổ hệ thống bảo hiểm y tế sẽ khó được thông qua.

Hệ thống bảo hiểm y tế là một việc cần thiết và tại sao việc cải tổ – nâng cấp hệ thống bảo hiểm y tế gặp nhiều tranh cãi? Hiện giờ dự luật cải tổ hệ thống bảo đang bị nhiều người chỉ trích cũng như là ủng hộ.

Hệ thống y tế của Mỹ là một hệ thống y tế đắt nhất thế giới và cũng tân tiến nhất thế giới. Nhưng hệ thống bảo hiểm y tế của Mỹ còn nhiều kẽ hở và năm 2004 người ta đã ước lượng có trên 46 triệu người không có bảo hiểm và hiện nay có khoảng từ 48 - 50 triệu người không có bảo hiểm hay 16% dân số.

Phần còn lại 84% dân chúng có bảo hiểm qua bảo hiểm tư nhân hay qua bảo hiểm của chính phủ.

Chính phủ tài trợ cho khoảng 20% dân và những người được chính phủ tài trợ là người về hưu và tàn tật qua chương trình Medicare. Chương trình Medicare tốn khoảng 200 – 300 tỷ/năm cho ngân sách chính phủ liên bang và tài trợ bảo hiểm y tế cho những thành phần trên. Ngoài ra các thành phần nghèo, tàn tật hay cựu chiến binh còn được hưởng các chương trình phụ cấp gọi là Medicaid và tại California còn gọi là Medical. Như vậy là chính phủ trợ giúp người nghèo và tàn tật qua bảo hiểm y tế công cộng. Hai chương trình Medicare và Medical tốn khoảng 8% GDP và có thể lên trong tương lai.

Những người khác còn lại (64%) có bảo hiểm tư nhân trả cho họ qua các hãng họ làm việc và được hoàn trả các chi phí y tế đến mức 70-80%. Các hãng góp bảo hiểm cho công nhân của họ được chính phủ bớt thuế.

Trong hệ thống y tế hiện nay nhưng người có việc làm được bảo hiểm y tế tư nhân cũng như những người về hưu, cưu chiến binh hay nghèo thì được chính phủ bao cấp.

Còn 16% dân số không có bảo hiểm vì họ mất việc, làm trong khu vực nông nghiệp, làm cho những tiệm “mom and pop – tiệm nhỏ” vì chi phí bảo hiểm quá cao mà họ “không đủ nghèo” để chính phủ trợ giúp mà không đủ giàu để mua bảo hiểm tư nhân.

Chi phí về y tế chiếm 16% GDP ở Mỹ. Tại các nước tiên tiến thuộc nhóm OECD tổng số chi phí chỉ chiếm gần 9% GDP, phần lớn qua các chương trình y tế công cộng.

Theo các so sánh quốc tế thì người Mỹ phải chi tiêu 7,000 đô la/năm trong khi tại các nước tân tiến thì trung bình là 3,000 đô la/năm. Người Mỹ có tiền có thể có các dịch vụ tối tân đắt tiền nhất, các phương pháp chữa trị mới giỏi nhất thế giới nhưng tại Mỹ còn trên 46 triệu người Mỹ không có bảo hiểm hay nhiều người không được các dịch vụ đắt tiền vì các hãng bảo hiểm của họ từ chối.

Vì quá đắt đỏ so với các nước khác (16% GDP so với trung bình là 8-9% GDP tại các nước OECD), và vì hệ thống y tế còn có qua nhiều lạm dụng (các vụ gian lận về các dịch vụ y tế) và số người không có bảo hiểm quá cao cho nên chính phủ Obama đề nghị cải tổ hệ thống y tế qua một dự luật mới đang được tranh cãi tại Quốc Hội.

Chính phủ Obama đưa ra những nét chính của công cuộc cải tổ y tế, không đưa ra chi tiết vào trao việc này cho lưỡng viện bàn về các chi tiết của dự luật này.

Câu hỏi là “Tại sao có có cuộc tranh cãi sôi nổi - bên chống và bên ủng hộ?”

Để hiểu và tham gia vào cuộc tranh luận chúng ta cần hiểu dự luật HR 3200 là gi, hiểu về cải tổ y tế để tránh được các tin thất thiệt khi ta sống trong một xã hội tự do.

Dự luật H.R. 3200 gọi là "America's Affordable Health Choices Act" gồm những điều gì?

Dự luật này còn gọi là H.R. 3200, "America's Affordable Health Choices Act."

Hiện nay có 4 bản của dự luật này.

Bản dự thảo được Hạ viện thông qua tiểu ban “Energy and Commerce Committee.” Xin coi: http://energycommerce.house.gov/index.php?option=com_content&view=article&id=1723:energy-and-commerce-committee-passes-historic-health-care-reform-legislation&catid=122:media-advisories&Itemid=55

Bản dự thảo được Thượng viện thông qua tiểu ban “Senate Finance Committee” bỏ việc bảo hiểm công. Xin coi: http://www.huffingtonpost.com/2009/07/27/senate-group-dropping-dem_n_245839.html

Dự luật H.R. 3200, của chính phủ Obama gồm những điểm chính sau đây:1. Dụ luật sẽ giúp giữ những gì tốt trong hệ thống bảo hiểm y tế hiện hữu và tăng sự lựa chọn và cạnh tranh trong lãnh vực bảo hiểm y tế

Dự luật sẽ bảo vệ và tăng sự lựa chọn của giới tiêu thụ và vì vậy:

• Nếu cá nhân thích bảo hiểm hiện hữu thì họ tiếp tục giữ bảo hiểm đó;
• Đối với các nhân không có bảo hiểm hay muốn tìm một bảo hiểm y tế thì dự luật giúp cho họ tìm một bảo hiểm y tế công cộng hay tư nhân qua một Trung tâm bảo hiểm (Exchange) và dự luật sẽ dựng nên một Trung tâm bảo hiểm để giúp cá nhân tìm bảo hiểm
• Việc cạnh tranh sẽ giúp giảm phí tổn và xây một hệ thống bảo hiểm có hiệu năng hơn cho giới tiêu thụ và giúp các hãng bảo hiểm làm tốt hơn. Các bệnh nhân và bác sĩ sẽ nắm quyển kiểm soát quyết định về bảo hiểm y tế chứ không phải là các hãng bảo hiểm.

2. Dự luật sẽ bảo vệ dân chúng cho họ sự yên tâm (về bảo hiểm sức khỏe).
Dự luật sẽ giúp các cá nhân có một thứ bảo hiểm y tế tốt mà có thể “di chuyển” được không sợ mất bảo hiểm y tế khi họ mất việc hay khi chủ hãng bỏ các bảo hiểm y tế.
• Mỗi cá nhân chọn bảo hiểm qua “Trung tâm bảo hiểm – Exchange” sẽ có các gói bảo hiểm y tế khá đủ và có nhiều phúc lợi y tế.
• Dự luật này sẽ chất dứt tình trạng các người mua bảo hiểm bị các công ty bảo hiểm từ chối bảo hiểm vì tình trạng bênh hiện có, vì màu da, vì giới tính hay vì tuổi tác.
• Dự luật sẽ chấm dứt tiền “co-pay – đóng góp cá nhân trong các dịch vụ y tế phòng ngừa (preventive care), và sẽ bảo đảm mọi công dân có bảo hiểm y tế trong các trường hợp và bảo vệ họ khỏi bị phá sản.

3. Nâng cấp dịch vụ y tế
Dự luật sẽ giúp các công dân từ già, hồi hưu đến trẻ em có các dịch vụ y tế nhằm vào “dịch vụ phòng ngừa” và các chương trình có hiệu năng cao.
• Trẻ em se có bảo hiêm y tế gồm cả các dịch vụ nha khoa và nhãn khoa.
• Sẽ tăng hiệu năng của các dịch vụ phòng ngừa – mọi bảo hiểm y tế được cấp qua các trung tâm bảo hiểm sẽ có những dịch vụ phòng ngừa.
• Dự luật sẽ tăng Medicare và Medical và nhờ vậy các người về hưu, tàn tật, hay có thu nhập thấp sẽ được các dịch vụ y tế có chất lượng tốt hơn và chi phí thuộc men sẽ giảm.

4. Chia sẻ trách nhiệm.
Dự luật sẽ chia sẻ trách nhiệm giũa cá nhân, chủ hãng và chính phủ liên bang giúp có một hệ thống y tế hiệu năng hơn.
• Đối với các chủ nhân hay các hãng thì họ có thể tiếp tục bảo hiễm cho nhân viên của họ. Các công ty không có bảo hiểm sẽ chọn lực giũa việc đóng bảo hiêm cho nhân viên của họ hay trả tiền phạt.
• Tất cả cá nhân phải có bảo hiểm y tế qua hãng hay qua các “trung tâm bảo hiểm” hay trả tiền phạt việc này còn gọi là (pay or play trong đó tất các các công ty có số lương hang năm trên $750,000 phải có bảo hiểm cho nhân viên của họ hay phải trả thêm thuế (đề nghị thêm 2%).
• Chính phủ liên bang sẽ giúp tài trợ qua các bảo hiểm qua tín dụng cho các các nhân hay gia đình có lợi tức thấp.

5. Bảo vệ người tiêu thụ, giảm phí phạm, gian lận và lạm dụng.
Dự luật sẽ bảo vệ người tiệu thụ và sẽ giúp các vấn để được và giữ bảo hiễm giảm phí phạm, gian lận và lạm dụng bảo hiểm y tế.
• Qua trung tâm tìm bảo hiểm các người tiêu thụ sẽ được thông tin đầy đủ và chính xác và có thể chọn một bảo hiểm đúng nhu cầu của họ.
• Dụ luật cũng giúp gây dựng “Consumer Advocacy Offices – Trung tâm bảo vệ người tiêu thụ để thông tin, trả lời và bảo vệ quyền lợi người tiêu thụ.
Hiện giờ dự luật còn được tranh cãi tại lương viện trong đó điều quan trọng là không được kỳ thị từ chối bảo hiểm cho cá nhân.

CÁC TRANH CÃI

Chính quyền Obama có hai mục đích khi khởi dự luật HR 3200: tăng phúc lợi bảo hiểm y tế và giảm chi phí y tế. Chính quyền Obama muốn được sụ đồng tình của lưỡng viện trong việc thông qua dự luật HR 3200 cho nên còn nhiều tranh cãi.

Theo phe dân chủ thì nghiên cứu trong tờ “American Journal of Medicine” cho thấy là 2 trong 3 vụ phá sản cá nhân trong năm 2007 là vì lý do nợ y tế mặc dù là 75% những người này đều có bảo hiễm y tế. Từ 1987 gánh nặng chi phí y tế chiếm từ 7% lợi tức của các gia đình lên đến 17%. Từ khi có khủng hoảng kinh tế trên 4 triệu người đã mất bảo hiểm vì mất việc. Hơn nữa theo phe dân chủ thì nếu không cải tổ y tế thì các chi phí y tế sẽ lên đến $4400 tỷ hay 1/5 GDP của nước Mỹ.

Theo phe ủng hộ dự luật thì các điểm chính trong vụ cải tổ y tế

• Giảm phí
• Tăng sự lựa chọn tron cách chọn bảo hiểm
• Tăng chất lượng các dịch vụ y tế
• Cho dân chúng yên trí
• Bảo hiểm cho trẻ em (bị TT Busch bác năm 2007)
• Bảo hiểm cho người già (TT Bush bác dụ luật 6331 nhưng bị lượng viện phản đối)

Phe chống cải tổ hệ thống y tế (trong đó có một số Công Hòa hay Dân chủ bảo thủ và các công ty bảo hiểm) tung ra một số tin thất thiệt như:

Chính phủ sẽ đi đến XHCN vì có bảo hiêm công cộng, áp đặt một bảo hiểm y tế công cộng do chính phủ quản lý.

Ngoài ra còn cho rằng với cải tổ y tế, chính phủ Mỹ có quyền quyết định nên tiếp tục chữa bệnh cho những người già, hay là nên để cho họ chết đi.

Nhưng lãnh tụ Cộng Hòa như ông John Boehner ở Hạ Viện đã đe dọa rằng dự luật này có thể đưa tới con đường là chính phủ khuyến khích việc ngưng chữa bệnh. Nhiều người đã chất vấn các dân biểu Quốc Hội về vấn đề này.

Người chống đối khác cũng nhấn mạnh là trong dự luật có tìm cách giảm chi phí y tế bằng cách cắt bớt các món chi tiêu trong Medicare. Sự thật là cải tổ y tế là đi đến việc giảm thù lao cho các bác sĩ, các bệnh viện và tránh lạm dụng. Việc này không có nhưng là nhiều người già lo lắng. Sự thật hội AARP (lo cho các người già), với 40 triệu hội viên ủng hộ kế hoạch cải tổ y tế.

Người chống đối phao tin là dự luật cải tổ y tế sẽ cung cấp dịch vụ y tế cho những di dân bất hợp pháp. Còn có tin đồn dự luật cải tổ y tế sẽ lấy công quỹ trả tiền cho những vụ phá thai.

Chính phủ Obama phải đương đầu với nhiều phe. Một bên là phe hữu cực kỳ vảo thủ như các nhóm Americans for Prosperity hay Freedom Works. Họ không muốn đóng góp trợ giúp người khác hay cho tập thể. Hơn nữa còn các hang bảo hiểm vì họ sơ có cạnh tranh thì khu vực công có thể làm hạ giá hay mất thị trường. Còn sự chống đối chính trị trong đó phe Cộng hòa lo tranh cử vào giữa nhiệm kỳ vào năm 2010. Vì sự chống đối (nhiều khi thất thiệt) ông Obama bị dự luận đánh giá thấp nhưng hai phe bảo thủ và phe cấp tiến sẽ đi đến đâu sau mùa hè này.

Về cải tổ y tế, những kinh nghiệm tại Âu châu và tại Massachusetts cho thấy không cần một bảo hiểm công cộng mới thành công. Như vậy chính phủ Obama phải thêm bớt về cải tổ y tế để được thông qua.

Quốc Hội sẽ phải đưa ra các chi tiết thi hành dự luật này. Tại Hạ viện 3 tiểu ban đang lo về chuyện này và đã thông qua việc này. Tóm lược của 3 tiểu ban này sẽ được trình ra bỏ phiếu vào tháng 8 này. Tại thượng viện, tiểu ban ngân sách lo về vụ tài trợ dự luật này và lượng viện sẽ bỏ phiếu vào tháng 12 về dự luật này.

TẠM KẾT

Tại California hay tại Virginia hay tại nhiều tiểu bang khác, chúng ta có một hệ thống giáo dục được đánh giá cao trên thế giới. Tại các nơi này đều có các Đại Học công do công quỹ trả như: UC Berkerley, UC Davis, UC LA hay UC Irvine hay University of Virginia, George Mason University và cùng lúc tại California hay tại Virginia cũng có hệ thống các Đại Học tư như Stanford, University of Southern California, hệ thống ĐH công giáo hay ĐH Concordia, vv.). Đâu có ai có nói là California hay các tiểu bang Virginia có hệ thống giáo dục kiểu XHCN?

Ngoài ra hệ thống y tế tại Mỹ có Medicare và Medical và có ai nói là nước Mỹ có hệ thống y tế kiểu XHCN?

Đóng góp của công đồng Mỹ gốc Việt là nhìn xuyên qua các tính cách “mỵ dân” của nhiều phe và chúng ta nhìn với tình thần “trung dung” của người á châu. Cả hai hệ thống y tế công cộng và tư nhân đều có thể “chung sống hòa bình” và nêu cải tổ tốt chúng ta sẽ viết cho các DB và TNS chúng ta ủng hộ hay chống cải tổ y tế này.

Nói tóm còn nhiều tranh cãi tại Quốc Hội nhưng cộng đồng Việt Nam tại Mỹ sẽ có tiếng nói để ủng hộ cải tổ y tế để các người thiều may mắn hay ít lợi tức đều nhận được các phúc lợi y tế. Công đồng Việt Nam đã hưởng nhiểu phúc lợi an sinh khi chúng ta mới đặt chân đến nước Mỹ như là người tỵ nạn. Nay đến phiên chúng ta đóng góp cho phần y tế.


TS Đinh xuân Quân
Viết cho VVA (Voice of Vietnamese American)


Tài liệu tham khảo:

Useful links to browse:
Read more about this "split bill": http://online.wsj.com/article/SB125072573848144647.html

Wikipedia article: http://en.wikipedia.org/wiki/HR_3200

Speaker Nancy Pelosi's stance: http://speaker.house.gov/issues?id=0004

Full text: http://www.opencongress.org/bill/111-h3200/text

.

No comments:

Post a Comment