Monday, November 2, 2009

BẦU CỬ 3 THÁNG 11 TẠI VIRGINIA - SO SÁNH ỨNG CỬ VIÊN

.

Đây là bản tin của Voice of Việtnamese Americans, một tổ chức thiện nguyện, không đảng phái, từ Virginia. Voice of Vietnamese Americans hay VVA hoạt động nhằm khuyến khích đồng hương tích cực tham gia nghĩa vụ công dân và sinh hoạt cộng đồng tại Virginia, Hoa Thịnh Đốn, Maryland, và hy vọng trong tương lai sẽ có tiếng nói toàn quốc. Chúng tôi làm việc để đồng bào đi bỏ phiếu đông đảo hơn, mang đến cho đồng bào nhiều thông tin về các ứng cử viên, và góp thêm nhiều kiến thức về các vấn đề trực tiếp ảnh hưởng đến người dân, vốn quan trọng trong mùa bầu cử nhưng cũng không kém phần quan trọng vào những năm không có bầu cử.

Thứ Ba tới đây, ngày 3 tháng 11, 2009, là ngày Bầu Cử cho toàn tiểu bang Virginia. Chúng tôi trân trọng mòi tất cả cử tri tại Virginia thi hành nghĩa vụ công dân bằng cách đi bỏ phiếu. Xin đi bầu tại nơi quý vị đã bỏ phiếu năm 2008, nếu quý vị chưa dọn nhà. Phòng phiếu mở cửa từ 6 giờ sáng đến 7 giờ chiều. Lá phiếu của quý vị sẽ góp phần chọn người phụng sự cho chúng ta tại đây, nhưng cũng góp phần tăng sức mạnh của cộng đồng Mỹ gốc Việt tại Virginia, và giúp các nguyện vọng của chúng ta được chính giới Hoa Kỳ lắng nghe hơn.

Ngày 3 tháng 11 này chúng ta sẽ bỏ phiếu chọn người tài đức vào các chức vụ quan trọng hàng đầu cho tiểu bang Virginia: Thống Đốc Tiểu Bang, Phó Thống Đốc, Bộ Trưởng Tư Pháp, và tất cả 100 dân biểu tiểu bang trong Tòa Nhà Quốc Hội Virginia. Chúng tôi sẽ trình bày sơ lược về các ứng viên tranh cử ba chức vụ hàng đầu của Tiểu Bang Virginia, và sau đó sẽ nói đến ứng viên tranh cử vào ghế dân biểu tiểu bang địa hạt 35, ứng viên đảng Dân Chủ Mark Keam, và ứng viên Đảng Cộng Hòa Jim Hyland.

I – GOVERNOR – THỐNG ĐỐC

Chức vụ Thống Đốc Tiểu Bang Virginia được bầu lại mỗi 4 năm Thống Đốc đương thời là Tim Kaine, thuộc Đảng Dân Chủ , Hai ứng viên tranh cử là Creigh Deeds thuộc Đảng Dân Chủ, và Bob McDonnell thuộc Đảng Cộng Hòa.

CREIGH DEEDS - D -Ông Creigh Deeds sinh tại Richmond, Virginia, và lớn lên tại Quận Bath, Virginia. Ông có gia đình, vợ là Pam Deeds, ba con gái Amanda, Rebecca, Susanah, và 1 con trai tên Gus. Gia đình ông theo Đạo Tin Lành.

Creigh Deeds tốt nghiệp Tiến Sĩ Luật Khoa năm 1984, được bầu làm Dân Biểu Tiểu Bang từ 1992 và phụng sự tại Virginia State House of Delegates từ 1992 đến 2001 .
Ông đắc cử vào Virginia State Senate và là State Senator từ 2001 đến nay, 2009.

BOB MCDONNELL - R -

Ông Bob McDonnell sinh tại Philadelphia, Pennsylvania và lớn lên tại Northern Virginia. Ông có gia đình, vợ Maureen Patricia Gardner, 3 con gái Jeanine, Cailin, Rachel, và 2 con trại Bobby và Sean. Gia đình McDonnell theo đạo Công Giáo.

McDonnell tốt nghiệp JD năm 1989 từ Regent University, từng làm việc trong quân đội 4 năm, và có 16 năm thuộc thành phần trừ bị (Army Reserve).

McDonnell đắc cử vào Virginia House of Delegates năm 1992, và tại vị suốt 7 nhiệm kỳ đến 2005.

Năm 2005, ông đắc cử ghế Attorney General, và là Bộ Trưởng Bộ Tư Pháp tiểu bang Virginia từ 2005 cho đến nay.

So sánh lập trường của hai ứng viên Thống Đốc Tiểu Bang:

1. Education:

Creigh Deeds: Chủ trương đẩy mạnh giáo dục và dùng giáo dục làm căn bản chính để phát triển kinh tế và xã hội. “Better Schools. Better Jobs” Creigh Deeds đề nghị tăng student loans đến $15,000, và hợp tác với các community colleges và Đại học .

McDonnell:
McDonnell đề nghị chuyển $480 triệu trong ngân quỹ hàng năm cho giáo dục từ các chi tiêu có tính hành chánh sang lớp học, tạo ra nhiều trung học chuyên biệt để hỗ trợ nhu cầu kỹ thuật cao của công nghiệp, nâng cấp giáo dục qua mạng, và trợ giúp các chương trình hướng dẫn ở mức cá nhân về nhân cách, cách sử dụng tiền bạc và credit cards, cũng như sự an toàn của cộng đồng. McDonnell cũng đồng ý với Tổng Thống Obama trong việc tăng sự lựa chọn của phụ huynh về trường lớp cho con cái họ.

2. Kinh Tế:

Creigh Deeds:- Tạo nên công ăn việc làm trong việc tiến thành dự định cải thiện việc vận tải và lưu thông khắp VA
- Trả tiền thuế khuyến khích công ty tạo nên việc làm có lợi cho môi trường
- Trả tiền thuế cho những cơ sở nào gia tăng công việc làm
- Tăng gấp đôi Governor’s Opportunity Fund để thu hút những công ty đầu tư đến lập nghiệp tại VA

Bob McDonnell
- cơ sở nào đưa ra 50 công việc làm mới sẽ được trả $1000 tiền thuế cho mỗi công việc mới, những nơi khốn cùng cơ sở chỉ cần tạo nên 25 công việc mới
- bổ nhiệm phó Thống Đốc làm trưởng viên giám thị việc gia tăng công ăn việc làm
- chỉ định 1 người phó bộ trưởng thương mại bảo trợ việc kinh tế nơi nông thôn
- kế hoạch khoan dầu khí sẽ gia tăng số lượng công việc làm và dành độc lập năng lượng
- Tăng gấp đôi Governor’s Opportunity Fund để thu hút những công ty đầu tư đến lập nghiệp tại VA

3. Giao Thông:

Creigh Deeds:
- Cải tiến metro và lưu thông, giảm thời gian lưu thông
- Tiền chi tiêu sẽ được kiếm bằng mọi phương cách nhưng không lấy từ quỹ dành cho việc giáo dục
- Đề nghị và ủng hộ tăng thuế xăng gây quỹ

Bob McDonnell:
- làm rộng I-66, cải thiện I-95, hoàn thành việc nối tiếp đường Metro đến Dulles, v.v
- Chi tiêu của dự kiến cải tiến lưu thông sẽ xin từ quỹ chấp thuận bởi General Assembly
- Gây quỹ: tăng thuế rượu, beer, thu thuế qua đường ở I-95 & I-85 khi từ NC lên VA

II – LT. GOVERNOR – PHÓ THỐNG ĐỐC:

Tiếp theo là chứ Phó Thống Đốc. Theo Hiến Pháp Virginia, Phó Thống Đốc có bổn phận phải làm Chủ Tịch Thượng Viện và chủ tọa các phiên họp tại Thượng Viện.
Đồng thời, Phó Thống Đốc cũng là người kế nghiệp Thống Đốc. Nếu Thống Đốc thình lình qua đời, từ chức, hay bị bãi nhiệm, Phó Thống Đốc sẽ trở thành Thống Đốc, tương tự như Phó Tổng Thống sẽ là người đầu tiên thay thế Tổng Thống.

Phó Thống Đốc được bầu cùng lúc với Thống Đốc, nhưng tại Virginia, Thống Đốc và Phó Thống Đốc không đứng chung một liên danh, mà tranh cử riêng biệt.

Ứng viên Phó Thống Đốc từ Đảng Dân Chủ là Jody Wagner, từ Đảng Cộng Hòa là Bill Bolling, vốn là Phó Thống Đốc đương nhiệm, dưới quyền Thống Đốc Tim Kaine.

Chúng ta sẽ bắt đầu từ Bà Jody Wagner.Tiểu Sử:
Jody Wagner sinh tại Ohio, nhưng sống tại Virginia Beach trên 25 năm. Bà có bằng BA về Kinh Tế, và lấy JD từ Vanderbilt University năm 1980.
Jody Wagner từng là thành viên của Virginia Economic Development Partnership, và the Virginia Small Business Authority, Phó Chủ Tịch Đảng Dân Chủ tại Virginia, thành viên Hội Đồng Quản Trị của the Norfolk Foundation and the Sorensen Institute for Political Leadership. Bà từng là Chủ Tịch của the Jewish Family Services of Tidewater, và thành viên Hội Đồng Quản Trị của Eastern Virginia Medical School.
- Năm 2002, Jody Wagner được bổ nhiệm làm Thủ Quỹ cho Bộ Tài Chánh tiểu bang Virginia. Trong thời gian này, Bà được bẫu làm Chủ Tịch cho Hội Thủ Quỹ Toàn Quốc.
- Năm 2006, Thống Đốc Kaine bổ nhiệm bà làm Bộ Trưởng Tài Chánh. Bà từ chức năm 2008 để bắt đầu vận động tranh cử chức Phó Thống Đốc năm 2009.
- Jody Wagner lập gia đình với Bác Sĩ Alan L. Wagner, có 4 con là Rachel, Jason, Elizabeth, Maxwell. Bà rất tích cực tham gia các sinh hoạt trong trường học của con mình.
- Jody Wagner hiện sống cùng gia đình tại Virginia Beach.

Ứng cử viên Phó Thống Đốc từ Đảng Cộng Hòa là Bill Bolling.


Ông là Phó Thống Đốc đương nhiệm. Tuy phận sự của Phó Thống Đốc là chủ tọa các phiên họp tại Thượng Viện, Bill Bolling mang tiếng là hầu như không bao giờ có mặt tại các phiên họp này, và không xem đó là công việc của ông.

Tiểu Sử:-
Bill Bolling sinh tại West Virginia và lớn lên trong vùng có nhiều mỏ than phía Tây Nam của Virginia. Ông là người đầu tiên trong gia đình tốt nghiệp đại học, về Political Science, năm 1978. Năm 1991, ông đắc cử vào the Hanover County Board of Supervisors. Năm 1995, Ông đắc cử vào Thượng Viện tiểu bang Virginia, và tái đắc cử năm 1999, 2003. Ông từng là Chủ Tịch chủa Joint Republican Caucus, the Virginia Republican Senatorial Committee, Chủ tịch của Health Care sub-committee, và the Chesapeake Bay Commission. Năm 2005, ông đắc cử chức Phó Thống Đốc tiểu bang Virginia. Tại chức vụ này, Bolling vận động cho nhiều dự án cải tổ y tế, đời sống, như “Ending Cervical Cancer in our Lifetime”, và “Helping Virginians Beathe Easier” . Ông cũng đưa ra đề nghị “100 ý kiến cho Tương Lai Virginia”, một chương trình nhằm xin ý kiến của người dân toàn tiểu bang qua nhiều cuộc họp mặt nhỏ để lấy phản hồi về các dự án giáo dục, y tế, giao thông, an ninh cho chính quyền đưa ra.

SO SÁNH LẬP TRƯỜNG HAI ỨNG VIÊN PHÓ THỐNG ĐỐC:

1. Giáo Dục:
Jody Wagner: Chủ trương không cắt ngân quỹ giáo dục, trái lại chú trọng việc bảo vệ và nâng cấp giáo dục tại Virginia.
Bill Bolling: Tương tự như của Bob McDonnell

2. Kinh tế - Việc làm:
Jody Wagner:

Tạo thêm việc làm cho dân Virginia là ưu tiên một của Jody Wagner. Bà tin rằng đây là vấn đề lớn nhất cần giải quyết. Với căn bản kiến thức từ Virginia Economic Development Partnership, Bà có rất nhiều kinh nghiệm để giúp phát triển doanh nghiệp khắp tiểu bang. Chính bà và chồng cũng có kinh nghiệm của một tiểu doanh gia, với ngành bán bắp rang.

Wagner đã đưa ra chương trình chi tiết về “kinh tế xanh” với nhiều công việc mang lại “việc làm xanh” như dọn sạch đường nước tại Virginia, làm giảm độ ô nhiễm, tạo ra nhiều việc mới…)

Bolling:

Hiện là Phó Giám Đốc của một hãng bảo hiểm lớn nhất nước tên Riggs, Counselman, and Downes, Bolling tin rằng kinh nghiệm của ông sẽ giúp phát triển kinh tế và việc làm tại Virginia.
- Khi làm Chủ Tịch của the Metropolitan Economic Development Council và the Greater Richmond Economic Development Partnership, Bolling đã mang đến hàng ngàn công việc cho Virginia, khu vực quanh Richmond.
- Chủ trương tax cuts và tax credits cho doanh nghiệp nào tạo thêm việc làm.
- Tax credit $1000 cho mỗi “Green Job” mà doanh nghiệp tạo ra tại Virginia.

2. Giao Thông:

Jody Wagner: Xuất thân từ Hampton Roads, một khu vực nhiều xe cộ, Jody rất thấu hiểu vấn đề kẹt xe và ngăn trở giao thông.
- Bà tin rằng đã đến lúc phải có hành động giải quyết vấn đề.
- Chủ trương đầu tư vào đường xá mới, tạo kế hoạch lâu dài để giải quyết vấn đề giao thông tại Virginia.
- Chú trọng nhiều đến các phương tiện giao thông công cộng, thêm nhiều đường xe lửa, subway, hoàn hảo hệ thống hơn, tài trợ dễ dàng hơn cho các chương trình giao thông quan trọng cốt yếu.

Bolling:

Bolling đã đề nghị chương trình “End Gridlock, Create Jobs: Get Virginia Moving Again” với nhiều sáng kiến nhằm tăng tài trợ cho việc xây đường xá, các xa lộ huyết mạch tại Virginia, và các hệ thống giao thông cho quần chúng, cũng như hướng nhiều nguồn tài trợ vào các kế hoạch cần yếu trong việc phát triển giao thông.

Một vài dự án ông đưa ra là:
- Phát hành $4 tỷ đô la tiền Transportation Bonds trong vòng 4 năm tới.
- Đòi hỏi 75% ngân quỹ tương lai dành cho giao thông.
- Mở rộng I – 66.
- Hoàn tất đường xe điện ngầm tới phi trường Dulles.

III ATTORNEY GENERAL – BỘ TRƯỞNG TƯ PHÁP TIỂU BANG

Ứng cử viên Đảng Dân Chủ cho chức vụ này là Stephen Shannon.
Ứng viên Đảng Cộng Hòa cho chức vụ này là Ken Cuccinelli.

Tiểu Sử:

Steve Shannon:

Là dân biểu tiểu bang địa hạt 35, cựu Fairfax County Prosecutor, Shannon còn là cố vấn đặc biệt cho hãng luật Odin, Feldman & Pittleman, PC, và được Virginia Business magazine ca ngợi là một trong những “Luật Gia sáng giá nhất” suốt hai năm 2007 và 2008.

Shannon phục vụ trong the House Committee of Appropriations, The House Committee on Education, và the House Committee on Agriculture, the Chesapeaker and Natural Resources. Năm 2004, Shannon làm việc với Thống Đốc Warner để thông qua ngân quỹ 2004, giúp mang lại danh tiếng cho Virginia là “the Best Managed State” và là tiểu bang hỗ trợ sự phát triển doanh nghiệp hạng nhất qua sự định giá của Governing và Forbes Magazines. Năm 2008, Shannon là tiếng nói dẫn đầu trong việc thông qua the 2008 Higher Education Bond Package, một nỗ lực lưỡng đảng giúp đem lại số tiền đầu tư lớn nhất lịch sử vào Virginia University và các trường đại học khác tại Virginia.

Là cha của 3 con nhỏ, Shannon dẫn đầu trong việc vận động cho sự an toàn của trẻ em tại the General Assembly. Ông cùng vợ Abby co-founded the AMBER Alert System tại Northern VA nhằm giúp cứu giải các trẻ em bị bắt cóc. Shannon được Governor Kaine bổ nhiệm vào the Governor’s Commission on Sexual Violence, làm Chủ Tịch của the Committee on Treatment and Intervention.

Shannon tốt nghiệp đại học Luật Khoa của University of Virginia School of Law, và từng là thành viên của Virginia Law Review. Ông cũng có bằng cao học về Public Policy từ Georgetown University.

Ken Cuccinelli:


Sinh năm 1968 tại New Jersey, hiện sống tại Fairfax với vợ là Alice. Ông tốt nghiệp kỹ sư cơ khí từ University of Virginia, rồi lấy J.D từ George Mason University, School of Law. Ông theo đạo Công Giáo.

Từ năm 2002, Ken đắc cử vào Thượng Viện tiểu bang Virginia, đại diện địa hạt 37 của Fairfax County. Ông được xem là thành phần bảo thủ của Đảng Cộng Hòa.
Cuccinelli phục vụ trong các Ủy ban sau:
1/ Virginia Alcohol Safety Action Project
2/ Public/ Private Partnership Advisory Commission
3/ Commission on the Prevention of Human Trafficking
4/ Joint Subcommittee to Study Liability Protections for Health Care Providers.
5/ Virginia Supreme Court Commission on Mental Health in the Justice System.

SO SÁNH LẬP TRƯỜNG CỦA HAI ỨNG CỬ VIÊN:
1/ Gun Control
Ken Cuccinelli:
Hoàn toàn chống lại sự kiểm soát súng.
Steve Shannon:
Không đả phá việc kiểm soát súng.
Lập ra “Emergency Respsonse Plans” sau khi xảy ra chuyện sinh viên tại VA TÊCH dùng súng bắn chết các sinh viên khác trong trường.
Đưa ra nhiều dự luật chống lại tội ác và bảo vệ cộng đồng.

2/ Luật Di Trú:
Cuccinelli:
In his Senate career Cuccinelli has introduced immigration-themed bills calling for:
- Amending the 14th Amendment of the US Constitution to revoke citizenship rights for children of illegal immigrants who are born in America.
- Allowing businesses to sue any other competing business that hires an illegal alien.
- Establishing the inability to speak English in the workplace as cause to disqualifying a person from receiving unemployment benefits.

Trong thời gian làm tại Thượng Viện, Cuccinelli đã đưa ra các điều sau đây về luật di trú:
1- Tu chính the 14th Amendment của Hiến Pháp Hoa Kỳ, nhằm tước bỏ quyền công dân của trẻ em sinh tại Hoa Kỳ nếu là con của người di dân bất hợp pháp.
2- Cho phép các doanh nghiệp có quyền kiện những công ty đang cạnh tranh với mình nếu công ty ấy có thuê người di trú không hợp pháp.
3- Xác định rằng việc không nói được Anh ngữ tại sở làm có thể được dùng làm lý do hợp pháp để từ chối không cho người làm công được hưởng các quyền lợi khi thất nghiệp .

Những dự luật khác của hai ứng cử viên:

1/ Shannon:

- Bảo vệ người tiêu dùng
- Chính quyền phải có trách nhiệm và phải minh bạch

Shannon đưa ra nhiều dự án để tăng việc bảo vệ an ninh tại Virginia:

- Ngăn ngừa việc Lái xe khi say
- Chống các kẻ lợi dụng internet để làm tội ác.
- Ngăn ngừa sự thành lập băng đảng.
- Chính quyền phải có trách nhiệm với dân chúng.

Các dự luật do Cuccinelli đưa ra:

- Chống phá thai
- Chống same – sex marriage,
- Chống các dân di trú không hợp pháp,
- Chống gun control,
- Chống thuế má,
- Chống việc chính phủ lấy lại đất để xây đường xá.
- Ông bênh vực cảnh sát, và hỗ trợ y tế cho người bị bệnh tâm thần.


. Bản tiếng Việt do Ngọc Giao dịch và soạn lại từ bản Anh Ngữ của Vel Hernandez.


.

No comments:

Post a Comment