Wednesday, November 25, 2009

HAPPY THANKSGIVING, AMERICA

.


Chia sẻ nhân Lễ Tạ Ơn


Happy Thanksgiving, America
Uploaded by OneCarolinaGirl

Nhân dịp Lễ Tạ Ơn, Tiếng Nói Người Mỹ gốc Việt xin chân thành cảm tạ mọi hỗ trợ của Quý vi Lãnh Đạo Tinh Thần, Lãnh Đạo Hội Đòan, Quý vị Giáo Sư Cố Vấn, và nhất là quý bạn trẻ cùng quý đồng hương.

Xin kính chúc quý vị một Lễ Tạ Ơn nhiều hạnh phúc, bình tâm, an tọai.


May many blessings come to you this season,
May your contributions to the community be great blessings to all others.
Our sincere thanks to all of your support given to Voice of Vietnamese Americans. We are very grateful and will strive to serve our community better together with all of you.

No comments:

Post a Comment