Wednesday, January 13, 2010

DB Cao Quang Ánh họp báo về chuyến thăm Việt Nam

Tuyết MaiDân Biểu Cao Quang Ánh
Vào lúc 2:30 chiều ngày 13 Tháng 1, 2009 Dân Biểu Quốc Hội HK đã mở một cuộc họp báo qua điện thoại. Được hỏi, CSVN cho dở thánh giá ở Đồng Chiêm, trong tháng Giêng, DB Cao Quang Ánh có được biết không? Lúc đó ông ở đâu? DBÁnh trả lời ông được tin tức vụ dở thánh giá sau khi Ông đã qua Cambodia hay Lào. DBÁnh nghĩ đây không phải là việc làm của chính quyền, mà của một trong những người cấp nhỏ.

Trong cuộc họp báo này, DB Ánh nhấn mạnh đến vấn đề thiết lập một hệ thống giáo dục cao cấp trong nước để huấn luyện người dân có đủ kiến thức làm việc, nhất là những việc “high tech”. Ông nói, ông là một người Việt Nam, yêu nước và yêu dân, chúng ta phải làm sao cho dân đỡ khổ, đó là tranh đấu cho tự do tôn giáo, nhân quyền cho tới việc giúp đem một hệ thống giáo dục tốt vào trong nước cho người VN.

Một câu hỏi khác, Dân biểu về VN với tư cách là một dân biểu HK , tuy nhiên Dân Biểu là người Việt Nam, cho nên đa số đồng hương muốn DB ít nhiều nói với Chính Quyền CS, hay bày tỏ thái độ để CSVN hiểu rằng VN đang đau khổ cần có tự do, dân chủ để tiến lên với các nứơc văn minh trên thế giới. DB có làm gì hay nói gì khi bắt tay với các viên chức CS hay nói chuyện với báo chí ở VN không?

DBÁnh trả lời, những vấn đề tự do tôn giáo và tự do nhân quyền đã được ông nêu ra với nhiều ngừơi ông đã gặp trong nứơc, từ Tam Tòa đến Bát Nhã, Cha Nguyễn Văn Lý đến Lê Công Định, tất cả những vấn đề đó ông đã nói chuyện không phải với một người mà với tất cả những người mà ông đã gặp ở VN. Có một buổi họp với những người trong phái đoàn và các nhân viên trong Tòa Đại Sứ ở VN, không có báo chí, vấn đề tự do tôn giáo và nhân quyền được DBÁnh nêu ra, để Chi1nh quyền CSVN đáp ứng những vấn đề đó .

Bà Lưu Lệ Ngọc, Đài Việt Nam Hải Ngoại đặt câu hỏi về cảm nghĩ cũng như mục đích chính của cuộc viếng thăm VN. DBÁnh trả lời, mục đích chính của cuộc viếng tham là ông muốn tìm hiểu thêm về kinh tế, về sự phát triển ở VN. Thứ hai là tìm thiểu thêm về Tự do Tôn Giáo và Nhân quyền trong nước. Vì vậy khi tới VN DBÁnh đã nói chuyện với Đại Sứ HK ở VN, từ vấn đề Cha Nguyễn Văn Lý tới những vụ xảy ra ở Tam Tòa ,Bát Nhã. Ông Đại Sứ Mỹ ở VN cũng trình bày với DBÁnh những việc làm của Toà ĐS Mỹ ở VN. Những vấn đề trên được nói lại với nhiều người trong Chính Quyền. Ngoài tìm hiểu thêm, mục dích thứ hai là chuyến đi sẽ giúp ông có một đường hướng rõ ràng để có thể mang lại một sự thay đổi tốt đẹp cho người dân VN của chúng ta. Đó là mục đích chính.

Về cảm nghĩ, DBÁnh nói ông rất vui và hãnh diện được về nước Việt Nam . Nói chung thì khi ngồi xuống nói chuyện với những người trong Chính quyền VN với tư cách một Dân biễu của HK, đây là một điều đặc biệt, ông cũng đã nêu lên những vấn đề tự do tôn giáo, nhân quyền trong nước. Mặc dù Chính quyền khôn g có hứa với ông điều gì nhưng qua sự nói chuyện thì ông thấy phía bên CS cũng cởi mở, không biết có đáng tin cậy không? DBÁnh nói, theo ông thì CS có sự cởi mở, họ muốn thay đổi, nhưng họ thay đổi nhanh hay chậm thì ông không biết. DBÁnh nhắc lại nhiều lần, vấn đề tự do tôn giáo, dân chủ, nhân quyền, về Cha Ly, Lê Công Định đã được DBÁnh đưa ra với Chính quyền và đòi hỏi họ phải đáp lời.

Trả lời câu hỏi về lập trường của ông trước và sau khi về VN, có thay đổi gì không? DBÁnh trả lời ông thấy đây là thời gian chúng ta phải làm sao cho có được tự do, dân chủ cho nước VN. Kinh tế VN đang phát triển. Nói chung thì trong những những vấn đề thay đổi để phát triển, phải nghĩ tới hệ thống giáo dục ở VN. Chính phủ VN đang mời chính phủ Mỹ và Chính Phủ Mỹ đang giúp. Nhiều trường đại học ở Mỹ đã bắt đầu giúp VN. Đó là một hệ thống bắt buộc họ phải có. Chúng ta phải làm sao đưa nhiều học sinh VN qua Mỹ học hỏi để từ đó mang lại những kiến thức mới , hy vọng đem lại một thay đổi tốt đẹp cho VN.

Ông Tạ Cự Hải hỏi, trong dịp viếng thăm vừa rồi, DBđựơc dịp tiếp xúc với Bộ Ngoại Giao VN thì DB có chuyển đạt đến Nhà Nước Việt Nam về những nguyện vọng của cộng đồng VN ở hải ngoại đối Chính Phủ VN không?

DBÁnh nói, những ứơc mơ của Cộng Đồng VN ở HK hay ở nước khác thì đều muốn có tự do tôn giáo, nhân quyền cho ngưòi dân ở VN. Những vấn đề này đã được DBÁnh nêu ra với đại diện VN và phái đoàn. Hy vọng trong một ngày gần đây những quyền này sẽ có được ở VN. Với tư cách là một Dân Biểu trong Chính Phủ Mỹ ông đã đưa ra những vấn đề đó với Chính Quyền VN và đã nói chuyện rất nhiều về các vấn đề đó.

Ông Tạ Cự Hải hỏi nhận xét của DBÁnh như thế nào về các quyền tự do, dân chủ, nhân quyền hiện nay ở VN. DBÁnh trả lời, ông có dịp nói chuyện với hai ba người tư nhân có tên tuổi, cùng làm trong Tòa Đại sứ của Mỹ, và thân nhân của ông. Qua những lời nói của những ngừơi mà ông có dịp tiếp xúc thì họ nói đời sống ở Việt Nam và nói chung về vấn đề thương mãi, họ có tự do làm việc hơn hồi trứơc. Cho nên theo ông nhận xét thì dân chúng có tự do làm việc. Vấn đề thờ phượng, họ cũng có tự do thờ phượng, còn vấn đề có quyền lên tiếng nói ngược với chính quyền thì rất là thiếu sót ở VN. Nếu muốn VN càng ngày càng mạnh và càng tiến thì thì ngừơi dân cần có quyền lên tiếng để phát biểu, để thay đổi tốt đẹp trong xã hội . Nói chung, thì họ nghe nhưng họ không trả lời chính xác những câu hỏi. Mặc dầu DBÁnh biết họ không trả lời, nhưng cũng đặt ra vấn đề để thảo luận.

DBÁnh nói ông nghĩ chúng ta phải tiếp tục đẩy những vấn đề tự do, dân chủ, nhân quyền trong nước, đâyy là lúc VN cần thay đổi, nếu muốn càng ngày càng tiến bộ. Trong một hệ thống dân chủ thì bắt buộc cần có hơn một đảng, để người dân có quyền lựa chọn. Chúng ta phải đầy mạnh vần đề dân chủ cho VN . Ông nói, ông sẽ tiế p tục làm những việc đó, làm sao đem
tớ i một sự phát triển, một sự thay đổi trong nước, chẳng hạng như mang vô VN hệ thống giáo dục, hệ thống thuế má, hệ thống luật pháp. Hiện tại có nhiều công ty ngại vô làm ăn ở VN vì hệ thống còn thiếu sót. Chúng ta ở trong nứơc tự do có thể đóng góp việc đó.

Cô Ngọc Giao hỏi HK sẽ làm gì trong khả năng của họ để mà mang dân chủ vào VN. DB Ánh nói chúng ta tiếp tục vận động, một vấn đề chúng ta phải vấn động mạnh hơn là mang một hệ thống giáo dục của Mỹ vô VN. Đó là vấn đề mà Chính phủ VN đã mời giúp họ. Vấn đề thứ hai là vấnđề sinh viên đi học ở ngoại quốc. Có nhiều người có khả năng qua Mỹ học, vì vậy DBÁnh đã đòi hỏi cần thay đổi thủ tục xem xét ai có điều kiện đi học. Nếu chúng ta đưa nhiều con em ra ngoại quốc học, các em có thể đem những kiến thức mới về giúp trong nước. Cùng lúc chúng ta cũng đòi hỏi vấn đề nhân quyền , tự do, dân chủ . Trong vấn đề trả tự do cho những người đang bị cầm tù, DBÁnh cho biết ông có đòi hỏi nhưng Chính Phủ VN có thực hiện hay không thì chúng ta phải chờ đợi để xem họ có làm theo ước muốn của chúng ta hay không. Trong thời gian đó chúng tôi phải cần có những đường hướng khác đề mang tới một sự thay đổi . Chúng ta làm hai ba việc một lúc.

Cuộc họp báo kéo dài trong 45 phút, chấm dứt 3:15Pm.Dân Biểu Cao Quang Ánh và gia đình chụp hình cùng đồng bào tại Hoa Thịnh Đốn trong ngày nhậm chức của ông.


.

No comments:

Post a Comment