Monday, January 18, 2010

LẬP PHÁP VÀ CỘNG ĐỒNG - MARTIN LUTHER KING - TIN LIÊN BANG - TIN TIỂU BANG - TS ĐINH XUÂN QUÂN NÓI VỀ KINH TẾ VÀ CẢI CÁCH

.RADIO VIETNAM HAI NGOAI
LẬP PHÁP VÀ CỘNG ĐỒNG
Do Voice of Vietnamese Americans
Tiếng Nói Người Mỹ gốc Việt đảm trách
Thứ Hai ngày 18 tháng 01, 2010 - 4pm EST
MP3 - Xin click vào để nghe


Ngọc Giao của Voice of Việtnamese Americans hay Tiếng Nói Người Mỹ Gốc Việt xin kính chào quý vị thính giả đài phát thanh Việt Nam Hải Ngoại. Chương trình Lập Pháp và Cộng Đồng hôm nay sẽ gồm các phần sau đây:

* Martin Luther King Day
1/ Tin Lập Pháp Liên Bang
2/ Tin Lập Pháp Tiểu Bang
3/ Phỏng vấn TS Đinh Xuân Quân về tình hình kinh tế VN 2009 và 2010 (tiếp theo)

Trước tiên, Ngọc Giao xin mời tất cả chúng ta dành một phút để tưởng niệm mục sư TS Martin Luther King, Jr."I Have A Dream" - Martin Luther King, Jr - Please click to view

Mục Sư Tiến Sĩ Martin Luther King, Jr. sinh ngày 15 tháng 01, 1929, mất ngày 04 tháng 4 năm 1968 vì bị chính bạn mình ám sát. TS King là một người tranh đấu cho dân quyền và nhân quyền của người da màu. Năm 1964, ông là người trẻ nhất nhận giải Nobel Hòa Bình. Bài diễn văn “I have a dream” của ông đã làm rúng động mọi người cho đến hôm nay. Từ 1986, chính quyền Hoa Kỳ vinh danh ông với ngày Lễ Toàn Quốc vào ngày thứ hai trong tuần lễ thứ ba của tháng 01. TS King đã thay đổi chính sách Hoa Kỳ và thế giới về dân quyền, nhân quyền, một cách sâu xạ, với sự thật là Tổng Thống Hoa Kỳ Obama hôm nay là người Mỹ gốc Phi Châu, và đang góp phần rất lớn và việc tái xây dựng căn bản cho Hoa Kỳ và thế giới.

Voice of ViệtNamese Americans xin vinh danh TS King, và mong người Mỹ gốc Việt chúng ta sẽ theo gương ông, tranh đấu cho nhân quyền, dân quyền tại Hoa Kỳ, Việt Nam, và thế giới.

Sau đây, xin mời quý vị nghe tóm lược tin Lập Pháp trước khi bước vào phần phỏng vấn TS Đinh Xuân Quân.

1/ Tin Lập Pháp Liên Bang:

- Từ Nhà Trắng:


Mỗi sáng thứ bảy trong suốt nhiệm kỳ, Tổng Thống Obama sẽ trình bày một chú tâm của việc ông đang làm với dân chúng. Quý vị có thể vào website www.whitehouse.gov để xem video này. Trong tuần đầu của năm 2010, ông nêu ra sự quan trọng của việc chống quân khủng bố Al Queda. Ngày 11 tháng 01, Tổng Thống ký sắc lệnh thành lập Hội Đồng Thống Đốc các Tiểu Bang (Council of Governors) để có thể thắt chặt sự hợp các giữa chính quyền liên bang và tiểu bang. Hiện nay, TT Obama đang nỗ lực cứu giúp nạn nhân động đất tại Haiti.

Sáng ngày 15 tháng 01, Nhà Trắng đưa ra bản tóm lược thành quả kinh tế trong năm qua. Với Đạo Luật Phục Hồi Kinh Tế và Tái Đầu Tư vào Công Dân Hoa Kỳ (The American Recovery and Reinvestment Act), nền kinh tế Hoa Kỳ đang trên đường phục hồi. Đầu năm 2009, con số thất nghiệp lên đến 700,000 người/ một tháng. Con số này hiện nay giảm còn 69,000/ một tháng. Trên 2 triệu việc làm đã được tạo ra. Nhiều chương trình giúp chủ nhà không bị mất nhà, và khuyến khích người mua qua tax credits và giữ tiền lời thấp. Số nhà bị nhà băng tịch thu đã giảm rất nhiều, và thị trường nhà cửa đang hoạt động mạnh mẽ trở lại với giá nhà bắt đầu đi lên. Tình trạng tài chánh suy thoái với khủng hoảng tín dụng đang được khắc phục. Nhiều chương trình giúp tiểu doanh nghiệp vầ phát triển giao thông, xây dựng để thúc đẩy phát triển kinh tế được đưa ra.

Chú tâm của chính phủ hiện thời là mang lại bảo hiểm y tế tốt và rẻ cho mọi người, cải tổ tài chánh để bảo vệ người tiêu dùng, nâng cao giáo dục, mang việc làm đến cho mọi người.

Đầu năm 2010, chính phủ liên bang đã phát động mạnh mẽ sự vận động cho Census 2010, hay Kiểm Kê Dân Số 2010. Theo Hiến Pháp Hoa Kỳ thì mỗi 10 năm chính quyền phải làm việc kiểm kê 1 lần để chính phủ có đủ dữ kiện cho việc quyết định ngân sách đồng đều cho mỗi người dân, và quyết định con số Dân Biểu tại Quốc Hội đáp ứng nhu cầu đại diện cho số dân trong từng vùng.. Đây là căn bản của một nền dân chủ vững bền và sâu rộng. Xin quý vị tích cực tham gia. Chương trình này đang tuyển dụng 1 trieu 4 người làm việc ngắn hạn. Xin quý vị gọi: 1-866-861-2010 để biết chi tiết về việc làm tại địa phương mình.

- Từ Quốc Hội Hoa Kỳ
Hạ Viện Hoa Kỳ tái nhóm ngày 12 tháng 01, 2010.

Chuyến viếng thăm Việt Nam của DB Cao Quang Ánh:


Dân Biểu Cao Quang Ánh

- Nhằm thúc đẩy tiến trình dân chủ tại Việt Nam qua giáo dục, kinh tế, cải cách pháp luật, nâng đỡ đời sống dân chúng, trong lúc vẫn trực tiếp đối thoại với chính quyền VN về nhân quyền, dân quyền.

Câu chuyện phá thánh giá Đồng Chiêm và các vi phạm nhân quyền. Câu chuyện phá thánh giá Đồng Chiêm và các vi phạm nhân quyền.

Lên tiếng của DB Loretta Sanchez và DB tiểu bang California Trần Thái Văn. Tại Virginia, chúng ta cũng đang vận động các Dân Biểu và TNS của tiểu bang này lên tiếng.

Năm 2009, Hạ Viện Hoa Kỳ đã thông qua Dự Luật Nhân Quyền VN, HR 1969 do DB Chris Smith đệ trình.

Tại Thượng Viện, TNS Boxer đưa ra Dự Luật Nhân Quyền VN SR 1159 .

VVA đã gặp TNS Webb ngày 5 tháng 10 về chuyện Bát Nhã, ngày 3 tháng 11 để vận động cho Dự Luật Nhân Quyền VN , và đã yêu cầu mang VN vào lại Country of Particular Concern List. Chúng ta cần tiếp tục nỗ lực vận động các TNS của tiểu bang mình hỗ trợ cho dự luật này. SR 1159.

Xin quý vị nhấp chuột vào đây để trực tiếp yêu cầu các TNS của tiểu bang mình hỗ trợ cho Dự Luật Nhân Quyền Việt Nam SR 1159

2/ Tin Lập Pháp Tiểu Bang:

Tại Virginia, ngày 16 tháng 01, 2010 vừa qua là ngày đăng quang, bắt đầu nhiệm kỳ mới cho Thống Đốc và các Đại Diện Dân Cử trong Tòa Nhà Lập Pháp của the Commonwealth of Virginia.

Tân Thống Đốc VA là Governor McDonnell, thuộc đảng Cộng Hòa.

Bộ Trưởng Tư Pháp là Cuccinelli, đảng Cộng Hòa.

Thay thế ông Cuccinelli tại Thượng Viện Tiểu Bang VA, địa hạt 37 là tân TNS Dave Marsden, đảng Dân Chủ, vừa đắc cử qua kỳ bầu cử đặc biệt ngày 12 tháng 1 vừa qua.

Tại Hạ Viện Tiểu Bang VA nhiệm kỳ này, chúng ta có người Mỹ gốc Đại Hàn đầu tiên là DB Mark Keam, đại diện địa hạt 35, khu Viênna, Tyson của Fairfax. DB Keam từng ở VN nhiều năm trước 1975, và rất thân quý với cộng đồng người Việt tại Virginia.


Dân Biểu Tiểu Bang Mark Keam và Hoan Đặng, ứng cử viên vào Hạ Viện Tiểu Bang Maryland năm 2010.

Năm 2010, tại tiểu bang Maryland, chúng ta sẽ có anh Đặng Đức Hân Hoan, người Mỹ gốc Việt đầu tiên tranh cử cho ghế dân biểu tiểu bang tại địa hạt 19, Maryland, đảng Dân Chủ. Xin quý đồng hương nhớ theo dõi và ủng hộ người Việt.

Năm 2010, tại California, địa hạt 47, chúng ta có 2 người Việt cùng tranh cử kỳ sơ khởi cho đảng Cộng Hòa, Dân Biểu Tiểu Bang Trần Thái Văn, và Ông Phạm Xuân Quang, cựu đại úy phi công Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ, một doanh gia, và một nhà văn. Người thắng cử kỳ sơ khởi sẽ tranh cử vào Hạ Viện Hoa Kỳ với

Nữ Dân Biểu Loretta Sanchez, người rất được cộng đồng Việt quý mến vì hết lòng tranh đấu cho dân Việt địa hạt 47 và nhân quyền của dân Việt tại Việt Nam.

Voice of Vietnamese Americans sẽ tiếp tục mời quý vị theo dõi các ứng cử viên người Mỹ gốc Việt trong các kỳ tới.

Sau đây, chúng tôi xin mời quý vị cùng tiếp chuyện TS Đinh Xuân Quân.

Ngọc Giao xin được phép giới thiệu TS DXQ với quý thính giả:


Tiến Sĩ Kinh Tế Đinh Xuân Quân, chuyên gia phát triển quốc gia, từng cố vấn cho nhiều chính phủ các nước hậu chiến.

TS Đinh Xuân Quân tốt nghiệp Tiến Sĩ Kinh Tế hạng Ưu tại Đại Học Sorbonne, Pháp, năm 1974. Trước đó, năm 1972, ông đã lấy MBA tại Hoa Kỳ, đại học Temple, Philadelphia, Pennsylvania. Ông cũng có bằng đặc biệt về International Banking tại Đức (1974), Industrial and Commercial Credit, từ Banque Francaise pour le Commerce Exterieur, Paris, France, 1974.

Trước 1975, ông về Việt Nam phục vụ tại Quỹ Phát Triển. Sau 1975, ông bị bắt đi tù cải tạo. Ông đã cố gắng vượt biên 9 lần. Đến năm 1978 thì ông thành công khi vượt biên lần thứ 9. Ông vượt biên bằng thuyền, đem theo Mẹ và cháu gái, đến Thái Lan, và sang Hoa Kỳ. Ngay khi đến Hoa Kỳ, ông đã bắt đầu đi làm 3 việc để xây dựng lại đời sống trong lúc đóng góp lại cho xã hội. Ông viết nhiều báo và tiếp tay với nhiều hội đoàn Việt để mong hỗ trợ tiếng nói của người Việt tỵ nạn. Năm 1980 - 1981, ông bắt đầu làm việc với USAID trong vai trò Trưởng các dự án phát triển nông nghiệp. Từ 1982 đến 1990, ông làm cho Ngân Hàng Thế Giới trong nhiều chương trình phát triển các nước thứ ba tại Guinea, Tây Phi, Trung Phi (CAR), Kenya, Madagascar, Zaire. Năm 1992, 1994-1997 qua chương trình của UNDP, ông làm cố vấn cho chính quyền Việt Nam để giúp hướng dẫn một số cải tổ về hành chánh, nhân sự, và đầu tư. Từ 2000 đến nay, ông giúp cố vấn cho nhiều chính quyền các nước hậu chiến, đang gặp nhiều khó khăn về kinh tế và hành chánh, để giúp ổn định tình hình và phát triển khả năng tài chính của các quốc gia này. Ông đã cố vấn cho chính phủ các nước như Iraq, Liberia, Afghanistan, Sudan, Kosovo, Indonesia...

Ngày 2 tháng 5, 2009, Ông tham dự buổi Hội Luận "Hành Trình Tìm Tự Do của người Việt: Nhìn lại câu chuyện Thuyền Nhân" tại Thư Viện Quốc Hội Hoa Kỳ, với bài tham luận nói lên câu chuyện hy hữu của đời ông, "Từ Tù Cải Tạo đến Cố Vấn Chính Phủ" [From Prisoner to Advisor] như một tấm gương không ngừng đóng góp cho sự cải tiến đất nước đến mức tốt đẹp hơn.

Tiến Sĩ Đinh Xuân Quân là cố vấn cho Voice of Vietnamese Americans.

Kính chào TS Đinh Xuân Quân.

Trong kỳ phát thanh vừa qua, TS Quân đã nói về kinh tế VN 2009, với các vấn đề về lạm phát, thâm thủng ngân sách, các chương trình đầu tư thiếu nghiên cứu, vấn đề của Doanh Nghiệp Nhà Nước, tất cả là hệ quả của cơ cấu độc đảng , thiếu cạnh tranh, và thiếu tự do ngôn luận. [ TS. ĐINH XUÂN QUÂN: TÌNH TRẠNG KINH TẾ VIỆTNAM NĂM 2009 VÀ DỰ TRÙ CHO TƯƠNG LAI 2010 ]

Hôm nay, chúng ta sẽ được nghe TS Quân đi sâu vào các điều đáng quan ngại nhất về kinh tế VN.

(Xin nghe phần phỏng vấn qua audio: http://radiohaingoai.org/TuanNay/LapPhapCongDong.mp3

.

No comments:

Post a Comment