Tuesday, January 5, 2010

VVA PROMOTES CENSUS 2010: JOIN CHAIRMAN BULOVA AT THE FAIRFAX CENSUS OFFICE OPEN HOUSE JAN 7

.
Xin mời nghe chương trình phát thanh đầu năm của VVA - Phỏng vấn GSTS Charles Cường Nguyễn - Census 2010 - General Elections 2010 - Special Election in VA, district 37 on Jan 12 - NSCRF Scholarships and Gates Millenium Scholarships for Vietnamese Americans - mp3


Free T- Shirt for any volunteer who commits to call or canvass for Census 2010 with VVA . Email: glenguyen@gmail.com - Subject: Census2010_Volunteer.

Áo tặng không cho tất cả đồng bào tình nguyện tiếp tay VVA trong việc cổ động cho CENSUS 2010. Xin email: Genie tại glenguyen@gmail.com - Xin đề Census2010_Volunteer.


FAIRFAX CENSUS COMPLETE COUNT COMMITTEE

Thursday, JANUARY 7 AT 11:00 A.M.

FAIRFAX CENSUS OFFICE OPEN HOUSE
Chairman Sharon Bulova
9523 Fairfax Boulevard (Route 50)
Fairfax, Virginia

THURSDAY, JANUARY 7 AT 7:00 P.M.


MULTI-ETHNIC PRESS CONFERENCE AND
COMMUNITY LEADERS FORUM

FAIRFAX COUNTY GOVERNMENT CENTER
12000 Government Center Parkway
Fairfax, Va 22035
Conference rooms 9&10

PLEASE ASK MEDIA AND COMMUNITY LEADERS TO ATTEND THESE TWO IMPORTANT 2010 CENSUS EVENTS SCHEDULED FOR THURSDAY, JANUARY 7.

CHAIRMAN BULOVA'S
Census Talking PointsChairman Sharon Bulova

What: The census is a count of everyone residing in the United States.

Who: All U.S. residents must be counted—people of all races and ethnic groups, both citizens and non-citizens.

When: Census Day is April 1, 2010. Questionnaire responses should represent the household as it exists on this day. More detailed socioeconomic information will be collected annually from a small percentage of the population through the American Community Survey.

Why: The U.S. Constitution requires a national census once every 10 years. The census will show state population counts and determine representation in the U.S. House of Representatives.

How: Census questionnaires will be delivered or mailed to households via U.S. mail in March 2010; many households will receive a replacement questionnaire in early April. Census workers also will visit households that do not return questionnaires. Participation in the Census is mandatory. Households that do not mail back their forms will be visited by Census workers.

How the Census affects Fairfax County residents:

Political Power: The Census is used for redistricting federal, state and local legislative boundaries. Census information affects the numbers of seats your state occupies in the U.S. House of Representatives and the Virginia legislature. The U.S. Constitution requires that electoral districts be periodically adjusted or redrawn to account for population shifts and that the size of the electoral districts be equal in size as measured by population. Census data are used to determine the population counts for redistricting.

Program Funding: The Census affects how much federal and state money Fairfax County will get in the future. Many federal and state programs use census data to direct money to localities. In fact, 85 percent of federal grant dollars given to states and localities in fiscal year 2000 was based on formulas that use this kind of data. The U.S. Government Accountability Office found that these formulas relied on data such as state population and personal income. For example, the federal Social Services Block Grant bases its funding on Census data. At the state level, Virginia uses this data for its K-12 funding formulas. The Brookings Institution estimated that Fairfax County received $359 million in Fiscal Year 2008 from federal programs that distribute funding based on Census data. Therefore, a more accurate population count may result in a larger share of federal and state money for the county.

Decision-making: Census data are used by all level of governments, businesses and citizens to make decisions, to plan for the future, and to enhance the quality of life within their communities. When residents fill in the Census, they are making a statement about what resources their community needs. Census data helps determine the need for:
• Transportation improvements
• Hospitals
• Job training centers
• Schools
• Senior centers
• Bridges, tunnels and other-public works projects, and
• Emergency services.

The Census Data are Confidential
All Census Bureau employees take the oath of nondisclosure and are sworn for life to protect the confidentiality of the data. The penalty for unlawful disclosure is a fine of up to $250,000 or imprisonment of up to 5 years, or both.

The Census Form is Only Ten Questions
The 2010 Census will actually be one of the shortest and simplest in U.S. history. It will ask just 10 basic questions including:
• Name
• Sex
• Age and date of birth
• Hispanic origin
• Race
• Household relationship
• If you own or rent your home
It requires less personal information than a typical credit card application. For example, the 2010 Census does NOT ask about bank account information, salary or income, citizenship or immigration status, and we never ask you for your Social Security number.THỐNG KÊ DÂN SỐ 2010
CENSUS 2010


Cuộc Thống Kê Dân Số Năm 2010 rất quan trọng. Nó sẽ xác định mức phân phối khoản tài trợ hơn 400 tỷ Mỹ Kim hàng năm của chính phủ cho các dịch vụ cộng đồng thiết yếu, tạo ra hàng ngàn việc làm trên toàn quốc, và cũng tạo ảnh hưởng cho tiếng nói của quý vị tại Quốc Hội.

Trung bình, mỗi đầu người nhận được khoảng $14,000 Mỹ kim trong 10 năm. Nếu chúng ta cùng tham gia việc kiểm kê dân số, thì chúng ta sẽ trực tiếp giúp mang một phần tiền lớn đến cho cộng đồng.

Dựa vào con số thống kê năm 2010, các địa hạt bầu cử sẽ được phân chia lại vào năm 2011 (redistricting), do đó, nếu chúng ta tham dự cuộc thống kên một cách đầy đủ, chúng ta còn bảo đảm được có người đại diện cho chúng ta tại Quốc Hội.

I. - TỔNG QUÁT:

Điều gì: Thống kê dân số là đếm mọi cư dân đang sống tại Hoa Kỳ, bất kể tình trạng di trú.

Ai: Tất cả mọi người, cả công dân lãn không công dân.

Khi nào: Quý vị sẽ nhận được bản câu hỏi vào tháng 3, 2010 qua đường bưu điện, hoặc được phát tay. Một số người ở các vùng hẻo lánh sẽ được đếm trực tiếp.

Tại sao: Hiến pháp Hoa Kỳ đòi hỏi phải thống kê dân số quốc gia một lần mỗi 10 nặm Thống kê dân số sẽ cho biết tổng số dân đếm được và sẽ xác định số ghế của tiểu bang tại Hạ Viện Hoa Kỳ.

Bằng cách nào: Các gia hộ (tất cả mọi người ở tại một địa chỉ) phải hoàn tất và gởi lại bản câu hỏi khi nhận được. Gia hộ nào chưa trả lời có thể sẽ nhận được một bản câu hỏi khác vào đầu tháng tư. Nhân viên thống kê dân số sẽ đến tận nhà những địa chỉ nào chưa gửi lại bản trả lời để đếm trực tiếp. Đừng sợ hãi khi có người đến gõ cửa hỏi thăm về việc thống kê dân số. Họ không có ý xấu. Họ chỉ muốn đếm chính xác có bao nhiêu người ở tại địa chỉ ấy để chính phủ có thể tài trợ đúng mức và cử người đại diện đúng mức trên Quốc Hội.


II. THỐNG KÊ ĐẦY ĐỦ - MỨC QUAN TRỌNG CỦA DỮ LIỆU THỐNG KÊ DÂN SỐ:

Mỗi năm, chánh phủ liên bang có thể cấp phát hơn 400 tỷ Mỹ Kim cho các tiểu bang và cộng đồng, dựa một phần vào dữ liệu thống kê dân số. Điều này chia ra khoảng 14 ngàn Mỹ Kim cho 1 đầu người trong vòng 10 năm.

Dữ liệu thống kê dân số được dùng để viết các đề nghị trợ cấp.

Dữ liệu thống kê dân số hướng dẫn những người quyết định tại địa phương chọn nơi nào để xây trường học, đường xá, bệnh viện, trung tâm giữ trẻ, trung tâm sinh hoạt cộng đồng, trung tâm cao niên, và nhiều cơ sở cung cấp dịch vụ khác cho dân chúng.

Dữ liệu thống kê giúp các vị lãnh đạo cộng đồng ước tính số thiện nguyện viên tiềm năng trong cộng đồng và số cư dân có thể cần dịch vụ của quý vị.


III. BẢN CÂU HỎI THỐNG KÊ DÂN SỐ NĂM 2010: NGẮN, GỌN, KÍN ĐÁO.

Chỉ có 10 câu hỏi, hoàn toàn không có tính cách riêng tư, mà chi nhằm các chi tiết về nhân khẩu: địa chỉ nơi cư ngụ, tên, tuổi, giới tính, chủng tộc, nhà thuê hay mua.

Theo luật pháp, Phòng Thống Kê Dân Số không thể trao đổi những câu trả lời bản câu hỏi thống kê dân số của cá nhân với bất cứ ai, kể cả các cơ quan liên bang và các cơ quan công lực khác.


IV. LỊCH TRÌNH THỐNG KÊ DÂN SỐ NĂM 2010 - NHỮNG NGÀY QUAN TRỌNG:


Mùa Thu 2009: Bắt đầu thu dụng nhân viên thống kê dân số để hỗ trợ cho khối lượng công việc rất lớn trong năm 2010.

Để xin việc làm, xin gọi số 1-866-861-2010

Tháng 02, Tháng 03: Bản câu hỏi thống kê dân số được gởi qua bưu điện đến từng nhà. Xin quý vị nhớ điền và gửi lại qua bưu điện.

Ngày 01 tháng 04, 2010: Ngày Thống Kê Dân Số - Census Day

Tháng 05 – Tháng 07, 2010: Nhân viên Thống Kê Dân Số phải ghé thăm các địa chỉ nào chưa gửi lại bản trả lời.

Tháng 12, 2010:
Theo Luật Pháp, Phòng Thống Kê Dân Số phải cung cấp số liệu thống kê dân số cho Tổng Thống để bổ nhiệm dân biểu..

Tháng 03, 2011: Theo luật pháp, Phòng Thống Kê Dân Số phải hoàn tất việc cung cấp dữ liệu phân chia địa hạt lại cho các tiểu bang.

V. Voice of Vietnamese Americans xin trân trọng kính mời tất cả quý đồng hương cùng tham gia chương trình Thống Kê Dân Số 2010, để bảo đảm cộng đồng chúng ta được hưởng đầy đủ phúc lợi, và có tiếng nói đại diện đúng mức tại Quốc Hội Hoa Kỳ.
Chúng tôi yêu cầu quý Lãnh Đạo Hội Đoàn khắp nơi hãy tham gia hay thành lập những Ủy Ban Thống Kê Đầy Đủ (Complete Count Committee, CCC) tại khu vực của quý vị, và mời những lãnh đạo cồng đồng có uy tín khác kết hợp với quý vị trong nỗ lực tăng cường tham gia dân số.

Tại Virginia, xin quý vị liên lạc với: Genie Nguyên, Voice of Vietnamese Americans – 703-593-7182, thuộc Virginia Complete Count Committee do Thống Đốc Tim Kaine thành lập.
GOVERNOR KAINE ANNOUNCES CREATION OF
‘COMPLETE COUNT COMMITTEE’
~Advisory group will focus on accuracy, comprehensive survey in 2010 Census~


RICHMOND – Governor Timothy M. Kaine today announced the creation of the Virginia Complete Count Committee (CCC) by Executive Order 99. The Committee will serve as the central conduit of information in Virginia’s efforts to ensure an accurate and comprehensive survey in the 2010 Census. CCC will also facilitate the sharing of ideas and resources between various communities in the Commonwealth.

"In forming the Virginia Complete Count Committee, we made it a priority to assemble a team that reflects the wonderful diversity of communities across the Commonwealth,” said Governor Kaine. “This committee will be a key component in ensuring the full participation of all Virginians in the 2010 Census.”

The 2010 Census will target every household in the nation with a simple ten bullet questionnaire. Data obtained by the survey will be compiled and a formal report will be submitted to the President of the United States by December 31, 2010. These data will help determine how approximately $400 billion is distributed from the federal government to state, local and tribal governments annually. The information will also be used in the redistricting of legislative districts and the reapportionment of Congressional seats held by individual states in the U.S. House of Representatives.

In the Commonwealth of Virginia, CCC will enlist a broad range of stakeholders from various racial and ethnic groups as well as representatives from constituencies historically considered “hard-to-count” populations to ensure an accurate 2010 Census count. The group will share information that may benefit local Complete Count Committees and Community Partners and will encourage all state, local and tribal organizations to join efforts by the U.S. Census Bureau.

The Members of the Complete Count Committee are:

Jonathan M. Barton of Midlothian, General Minister Virginia Council of Churches, Inc.;

Earl Bass of Hampton, Chair of the Virginia Council on Indians;

Penny Edwards Blue of Union, President Rural Voters League of Franklin County;

Delaware Clark Jr. of Franklin County, Executive Administrator Cherrystone Missionary Baptist Association, Inc.;

Imad Damaj of Richmond, President Virginia Muslim Coalition for Public Affairs;

G. Rex Faris of Meadows of Dan, Commander for Veterans of Foreign Wars Virginia ;

Leni Gonzalez of Arlington, Chair of the Virginia Latino Complete Count Committee;

Carol Hawn of Fairfax, Member Fairfax County Complete Count Committee;

Olga Hernandez, of Fairfax, President of the League of Women Voters of Virginia;

Sheri Iachetta Owen of Charlottesville, Chair of the Charlottesville Complete Count Committee;

Karen Kurilko of Hampton, Regional Director for Refugee and Immigration Services;

Khalilah LeGrand of Norfolk, Census Coordinator City of Norfolk;

Eric Lin of Richmond, Organization of Chinese Americans;

Elizabeth N. Lutjen of Roanoke, Chair City of Roanoke Complete Count Committee;

Vicki Mirandah of Richmond, Chair Virginia Asian Advisory Board;

Omar Rashid of Richmond, Chair of the Virginia Latino Advisory Board;

Audra T. Repass of Bland County, Census Liaison, Bland County;

Dwight Riddick of Hampton, State President of the Baptist General Convention of Virginia;

Helen Samhan of Falls Church, Executive Director Arab American Institute Foundation;

Vivian Sanchez-Jones of Roanoke, Co-Chair Avancemos Ronaoke;

Giao “Genie” Thingoc Nguyen of Fairfax, Chair Voice of Vietnamese Americans;

Alice Tousignant of Richmond, Executive Director of Virginia Supportive Housing;

J. Rayfield Vines Jr. of Richmond, President of the NAACP State Convention;

Justin Wilson of Alexandria, Chair City of Alexandria Complete Count Committee;

Edith Green White of Norfolk, President & CEO Urban League Tidewater;

Michel Zajur of Midlothian, Chair of the Virginia Hispanic Chamber of Commerce.

About the 2010 Census

The 2010 Census is a count of everyone living in the United States and is mandated by the U.S. Constitution. Census data are used to distribute Congressional seats to states, to distribute more than $400 billion in federal funds to local, state and tribal governments each year and to make decisions about what community services to provide. One way to help ensure that everyone is counted is to form Complete Count Committees in communities, municipalities, cities, counties, states and tribal governments across the country. Complete Count Committees are volunteer teams consisting of community leaders, faith-based groups, schools, businesses, media outlets and others who are appointed by elected officials and work together to make sure entire communities are counted. The 2010 Census questionnaire will be one of the shortest in U.S. history and consists of 10 questions, taking about 10 minutes to complete. Strict confidentiality laws protect the respondents and the information they provide.

# # #

. Xin mời nghe chương trình phát thanh đầu năm của VVA - Phỏng vấn GSTS Charles Cường Nguyễn - Census 2010 - General Elections 2010 - Special Election in VA, district 37 on Jan 12 - NSCRF Scholarships and Gates Millenium Scholarships for Vietnamese Americans

No comments:

Post a Comment