Saturday, February 13, 2010

CUNG CHÚC TÂN XUÂN NĂM CANH DẦN - HAPPY NEW YEAR - YEAR OF THE TIGER

.*This New Year card is forwarded by Asian Pacific American Legal Resource Center and by Beesha Hung from the Census Bureau, Census 2010 Partnership Specialist of Northern Virginia

Trong phút thiêng liêng nhất khi Đất Trời giao hòa, Tiếng Nói Người Mỹ Gốc Việt xin thành kính dâng nén hương trầm đến Bố Rồng Mẹ Tiên, Hồn Thiêng Sông Núi, và tất cả các Bậc Cha Mẹ Tổ Tiên Việt, cùng Kính Chúc Quý Bậc Trưởng Thượng, Đồng Hương, Thân Hữu khắp nơi một ngày cuối năm đầm ấm, hạnh phúc, một Năm Canh Dần bình tâm, an toại, với hy vọng Tự Do Dân Chủ cho Việt Nam một ngày không xa.

In the very special transitional time between the Lunar Calendar Year of the Buffalo and Year of the Tiger, Voice of Vietnamese Americans respectfully requests all of us to preserve our heritage while open our minds to better ideas and take steps forward to make important changes toward more harmonious life, with Democracy, Liberty, and Justice for ALL.

HAPPY NEW YEAR!

No comments:

Post a Comment