Tuesday, February 16, 2010

VVA Radio Message Feb 15 - Vietnamese Lunar New Year - Year of the Tiger - CHÚC MỪNG NĂM MỚI

.

Radio VietNam Hai Ngoai - LẬP PHÁP và CỘNG ĐỒNG - Do Voice of Vietnamese Americans phụ trách - Thứ Hai 15 tháng 2 - MP3 - Xin bấm vào để nghe

Kính chào quý thính giả đài Việt Nam Hải Ngoại và đồng hương khắp nơi. Nhân dịp đầu năm Canh Dần, Đặng Đức Hân Hoan, Vel Hernandez, và Ngọc Giao thuộc Tiếng Nói Người Mỹ Gốc Việt hay Voice of Vietnamese Americans xin được cùng gửi đến quý vị lời Chúc Tết Đầu Năm.

Xin mời anh Đặng Đức Hân Hoan.

Xin mời Vel có vài lời chúc tết thính giả

Cảm ơn Vel và Hoan. Cùng với tất cả các bạn trẻ và thành viên của Tiếng Nói Người Mỹ Gốc Việt hay Voice of Vietnamese Americans, Ngọc Giao xin kính chúc người Việt chúng ta khắp nơi một Năm Canh Dần an khang, thịnh vượng. Ngày đầu năm Canh Dần 2010 cũng là ngày Lễ Tình Yêu hay Valentine’s Day, xin chúc cho tình yêu đến với tất cả mọi người. Riêng tại Việt Nam, xin cầu chúc đất nước chúng ta sớm có Tình Người, tự do, dân chủ sẽ được đề cao với sự tôn trọng Nhân Quyền. Chúc nhà tranh đấu cho dân chủ, nhân quyền chân cứng đá mềm và sẽ thành công một ngày không xa.

Ngọc Giao cũng xin được chúc Tết Đài Phát Thanh Việt Nam Hải Ngoại, và tất cả các anh chị trong Đài. Xin chúc Đài ngày càng phát triển, thành công, với sự yêu quý của đồng hương khắp nơi.

Chương trình Lập Pháp và Cộng Đồng hôm nay sẽ gồm các phần sau đây:

1/ Tin Lập Pháp cấp Liên Bang

2/ Tin Lập Pháp cấp Tiểu Bang

3/ Tin Nhân Quyền và tin Cộng Đồng Việt Nam

4/ Hội Luận “Nhìn lại chuyện cũ, tìm hướng đi mới” với các giáo sư Đinh Xuân Quân, Tạ Văn Tài, Nguyễn Ngọc Bích, Lê Xuân Khoa - Phần 4 . Đây là phần chót của buổi Hội Luận. Nhân dịp đầu năm, Ngọc Giao xin kính mời quý thính giả cùng gọi vào để thảo luận với các giáo sư về các đề tài nóng bỏng của đất nước ngày Chủ Nhật này, 21 tháng 02 năm 2010, hay ngày 08 tháng giêng năm Canh Dần. lúc 6 giờ chiều, giờ Hoa Thịnh Đốn, hay 3 giờ trưa, giờ California. Xin gọi vào số: 703-635-7799, hay 703-665-0655, và 571-366-8186.

Sau đây, xin mời quý vị cùng nghe Vel Hernandez nói về tin Lập Pháp cấp Liên Bang từ Capitol Hill. Xin mời Vel:

VEL:


Jobs

Last week, President Obama announced a goal of doubling exports over the next five years to support 2 million jobs in America. The idea is called the National Export Initiative (NEI). And Secretary of Commerce Gary Locke will oversee the operation of this initiative. The NEI represents the first time the United States will have a government-wide export-promotion strategy with focused attention from the president and his cabinet. It seeks to revive the fortunes of U.S. companies, spur future economic growth and support jobs in the US. The project calls for increased funding from the Export-Import Bank, a bank that provides critical financing when private banks are unwilling or unable for small- and medium-size businesses from $4 billion to $6 billion over the next year. The 2011 budget will also allocate more funding, such as $54 million to help the U.S. Department of Agriculture’s export promotion activities. In this case, it will help farmers sell specialty crops, and export more to international markets.

The top item on President Obama’s agenda for this year 2010 is “to create jobs.”
Though the country is on a path towards recovery, President Obama has vowed to bring the economic state of the country back to where it should be – by creating jobs and investing in small businesses – all to boost the economy. Currently, the unemployment rate is right below 10 percent at 9.7 percent, as of January 2010. Still very very high, but still lower than double digit of 10. The US has lost over 8 million jobs since the recession began in late Dec 2007.

The House and Senate are both being very active with this agenda item – job creation – and are both very busy in pushing out jobs legislation.

In December last year, the House had passed a $150 billion jobs bill that included large increases in unemployment benefits and more spending on infrastructure projects, such as building roads and bridges.

Now in the Senate side, there is still a lot of debate going on, a lot of back-and-forth, and no bill has been passed yet.

Senate Majority Leader, Harry Reid (D-NV) introduced a jobs bill that has been rejected by many Republicans. And Senator Reid himself rejected a bipartisan bill crafted by Finance Chairman Max Baucus (D-Mont.) and ranking member Chuck Grassley (R-Iowa). That is after Senator Reid first introduced an $85 billion bill, gathered some support for it, but then changed it down to four provisions totaling $15 billion, and now has re-started to find more support for this smaller bill. The debate is complicated, involves a lot of back-and-forth, but this is the only way to satisfy as many Senators as possible in order to a get a successful bill to pass.
The argument has been about what provisions actually create jobs. The ideas include: to give small businesses tax cuts in order to give them incentives to hire new workers – what is known as a “tax credit.”

But proponents argued that this does not work in the long-term and will not be successful for a long time. Businesses that hire new workers are those that actually have more work for the new employees. If there is no new work coming in, then there is no need for new workers. So another idea would be to create ways to make “new work” and perhaps invest in more infrastructure projects to create opportunities for new workers.

The debate is still on and we will see how the Senators compromise with each other. But for sure, the debate will still be going on for at least several weeks.

1/ Lập Pháp cấp Liên Bang:

Tuần này từ 15 tháng 2 đến 19 tháng 2 là tuần đầu tiên Quốc Hội được nghỉ không làm việc, cả Thượng Viện lẫn Hạ Viện đều không nhóm họp và không biểu quyết. Chúng tôi được biết Thượng Nghị Sĩ Jim Webb trong dịp này đã đi công du Nhật Bản.

Việc Làm:
Quan tâm hàng đầu của TT Obama năm 2010 là “tạo ra thêm việc làm cho dân chúng Hoa Kỳ”. Tuy quốc gia đang trên đường phục hồi, TT Obama đã nguyện sẽ mang nền kinh tế lại tình trạng tốt đẹp hơn - bằng cách tạo ra nhiều công ăn việc làm, đầu tư vào tiểu doanh nghiệp - tất cả để thúc đẩy sự phát triển kinh tế. Hiện nay, tỷ lệ thất nghiệp đã giảm xuống còn 9. 7 %, tuy dưới 10% nhưng vẫn còn rất cao. Có đến trên 8 triệu người Mỹ bị thất nghiệp vào cuối năm 2007, khi Hoa Kỳ lâm vào tình trạng suy thoái kinh tế.

Tuần trước, TT Obama tuyên bố sẽ tăng gấp đôi số lượng hàng hóa xuất cảng trong vòng 5 năm tới nhằm tạo thêm 2 triệu việc làm tại Hoa Kỳ. Ý tưởng này được đặt tên là “National Export Initiative” “Bắt đầu đẩy mạnh Xuất Cảng trên toàn quốc” [NEI]. Bộ trưởng Thương Mại Gary Locke sẽ trực tiếp điều hành việc thực thi chiều hướng này. Đây là lần đầu tiên Hoa Kỳ có một chủ trương khuyến khích toàn quốc xuất cảng với chú tâm từ Tổng Thống và Nội Các ở mức liên bang. Chủ trương này nhằm phục hồi vốn và tăng mức thâu nhập cho các công ty Hoa Kỳ, thúc đẩy sự phát triển kinh tế và mang lại thêm công ăn việc làm cho người dân trong nước. Dự án đòi hỏi tăng ngân khoản tài trợ từ Ngân Hàng Xuất Nhập Cảng, ngân hàng này giúp tài trợ các khoản tiền tối cân thiết khi các ngân hàng tư không đủ sức tài trợ các tiểu doanh nghiệp với các món nợ khoảng từ 4 tỷ đến 6 tỷ trong năm tới. Ngân sách năm 2010 cũng sẽ dành thêm các khoản tài trợ, như 54 triệu cho Bộ Canh Nông Hoa Kỳ để khuyến khích thúc đẩy việc xuất cảng nông phẩm. Trong trường hợp này, nó sẽ giúp nông dân Hoa Kỳ bán các hoa màu đặc biệt ra thị trường thế giới.

Hạ Viện và Thượng Viện đều đang rất tích cực làm việc theo chiều hướng này: tìm cách tạo thêm việc làm – và cả hai viện đều rất cố gắng đưa ra các dự luật nhằm tạo ra công việc.

Vào tháng 12 năm 2009, Hạ Viện thông qua đạo luật cho 150 tỷ Mỹ Kim nhằm tăng các trợ giúp thất nghiệp và trợ giúp các chương trình xây cầu cống, đường xá, tăng công việc làm trong lúc xây dựng hạ tầng cơ sở.

Hiện nay tại Thượng Viện vẫn còn rất nhiều tranh cãi về ý tưởng này, và dự luật vẫn chưa được thông qua.

Thượng Nghị Sĩ Harry Reid (D – NV) đứng đầu Khối Đa Số tại Thượng Viện, đưa ra dự luật tạo việc làm nhưng bị phe Cộng Hòa chống đối. TNS Reid cũng chống lại một dự luật do Chủ Tịch Ủy Ban Tài Chánh Max Baucus (D – Montagnard) và TNS Chuck Grassley (R – Iowa) đưa ra. Đó là sau khi TNS Reid đưa ra dự luật đề nghyi. 85 tỷ Mỹ Kim rồi giảm xuống còn 15 tỷ, và hiện nay phải bắt đầu vận động cho các Nghị sĩ khác ủng hộ dự luật mới này với số tiền nhỏ hơn. Cuộc tranh luận rất phức tạp, gồm nhiều thương lượng, nhưng đây là cách duy nhất để được sự đồng ý của đa số các TNS hầu thông qua một dự luật tương đối tốt đẹp cho tất cả mọi người.

Cuộc tranh cãi xoay quanh việc viễn kiến nào thực sự sẽ tạo ra công việc. Các ý tưởng gồm có: giảm thuế cho tiểu doanh nghiệp để khuyến khích họ thuê thêm người làm - gọi là “Tax Credits”.

Nhưng phe đối lập cho rằng “Tax credits” không có hiệu nghiệm lâu dài. Các doanh nghiệp khi nhận thêm người làm cần phải thực sự có việc cho họ làm. Nếu không có việc thì không thể thuê thêm người. Như vậy một ý tưởng khác là tìm cách tạo ra việc bằng cách đầu tư vào xây dựng hạ tầng cơ sở, cầu cống, đường xá...

Cuộc tranh luận còn đang tiếp diễn và các TNS còn đang cố gắng tìm cách thương lượng với nhau. Tuy nhiên, có lẽ cuộc tranh luận sẽ còn kéo dài nhiều tuần nữa.

Health Care

Health Care Reform legislation is still a big issue on Capitol Hill – an issue that seems to never disappear. After since the House and Senate have both passed their versions of the bill a few months ago, the next step is to introduce a consensus bill that converges the two bills. Which means that the House and Senate will form a conference committee to combine the two bills for one final vote in their respective chambers.

The latest action from President Obama is that he is making serious moves to gather bipartisan support. He has already introduced alternative ideas that aim to gain more support from reluctant Republicans. The more support to find, the more likely the debate will extend for a few more months. This is because Senate Democrats lost one of their seats to the newly elected Scott Brown from Massachusetts, a Republican. The Democrats no longer have the 60 seats needed to stop a filibuster. Now, it is possible for the Republicans to filibuster legislation on the Senate floor – and they have threatened to do so with the health care bill if it does not satisfy their demands.

Fearing this impending stalemate, Obama is showing that he is serious about a bipartisan move forward. He said he will host a “bipartisan congressional summit” at the White House to bring together Democrat and Republican leaders from both the House and Senate to discuss ideas.

This event will be held next Thursday, February 25, 2010 and will be nationally televised.

Obama has said: “let's walk through [the written bills; the ideas] in a methodical way so that the American people can see and compare what makes the most sense.”
Many Republicans are not very excited for the bipartisan summit – and have expressed doubt about how productive the discussion will actually be. House Minority leader John Boehner (R-OH) has said that he does not want this event to be just another tactic to promote and publicize the White House – he wants sincere bipartisanship – really a chance for the Republicans to have a substantial and strong voice in how the reform legislation is written.

Bảo Hiểm Y Tế:

“Dự Luật Cải Tổ Bảo Hiểm Y Tế” là một vấn đề lớn tại Quốc Hội - một vấn đề hầu như không bao giờ giải quyết xong. Sau khi cả Hạ Viện lẫn Thượng Viện thông qua dự luật này vào tháng 12, 2009, bước kế tiếp là đưa ra một Dự Luật tổng hợp của cả hai viện. Điều này có nghĩa rằng Hạ Viện và Thượng Viện phải có một Ủy Ban Phối Hợp để gom hai dự luật thành một và đưa đến cuộc bỏ phiếu cuối cùng.

Gần đây nhất, TT Obama đã cố gắng tìm sự hỗ trợ của cả hai đảng. Ông đã đưa ra một số ý tưởng dung hòa nhằm có được sự hỗ trợ của phe Cộng Hòa. Nhưng điều này càng làm cho cuộc tranh cãi kéo dài hơn nữa. Vì phe Dân Chủ tại Thượng Viện đã mất một phiếu khi tân TNS Scott Brown từ Massachusetts thắng cử. Phe Dân Chu không còn đủ 60 phiếu cần thiết giúp họ thông qua dự luật một cách dễ dàng như xưa. Hôm nay, phe Cộng Hòa có thể tìm cách ngăn các phiếu tại Thượng Viện và họ đã dọa sẽ làm điều này nếu Dự Luật Cải Tổ Bảo Hiểm Y Tế không làm họ hài lòng.

Lo sợ trước sự giằng co này, TT Obama đang tỏ ra rất cương quyết tìm cách tiến tới bằng sự hợp tác lưỡng đảng. Ông cho biết sẽ mời một “Hội Nghị Lưỡng Đảng” tại Tòa Bạch Ốc để các vị Dân Biểu và Nghị Sĩ của cả hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ có thể cùng thỏa thuận một số ý kiến.

Cuộc họp này được tổ chức vào ngày Thứ Năm, 25 tháng 02 tới đây, và sẽ có truyền hình toàn quốc để mọi người cùng theo dõi.

TT Obama nói: “Hãy duyệt qua các dự luật và ý tưởng một cách có phương pháp, để người dân Hoa Kỳ có thể cùng tham dự và so sánh xem quyết định nào hợp lý nhất.”

Nhiều người trong Đảng Cộng Hòa không thích ý tưởng “Hội Nghị Lưỡng Đảng” này, và đã bày tỏ sự nghi ngờ về kết quả của nó. Lãnh tụ Phe Thiểu Số tại Hạ Viện, Dân Biểu John Boehner ( R – Ohio) nói ông không muốn thấy Hội Nghị này chỉ là một tiểu xảo để tăng uy tín cho TT Obama – mà ông mong có sự cộng tác thành thực giữa hai đảng.

Thưa quý thính giả, vừa qua là phần tin lập phap Liên Bang.

Tại cấp Tiểu bang, nhiều cố gắng cũng đang thể hiện để mang lại việc làm và phuc hồi kinh tế. Đặc biệt, sự khuyến khích giao thuong với Á Châu và tăng sự đóng góp của người Mỹ gốc Á Châu được chú trọng.

Ngày 11 tháng 2 vừa qua, Tân Thống Đốc McDonnell của VA cùng nội các mới đã tham dự bữa tiệc mừng Tân Thống Đốc do Virginia Asian American Advisory Board (Hội Đồng Cố Vấn Thống Đốc của người Mỹ gốc Á Châu tại Virginia) tổ chức tại Richmond. Trong dịp này, Tân Thống Đốc McDonnell đã tuyên bố Virginia sẽ mở văn phòng thương mại tại Ấn Độ và Trung Hoa, để mang thêm tiền đầu tư và công việc đến Virginia. Bộ trưởng thương mại tiểu bang VA là Jim Cheng là người Mỹ gốc Á. Bộ trưởng Giáo Dục tiểu bang VA, ông Robinson ,là người Mỹ gốc Ấn.

Tân Thống Đốc Virginia McDonnell cùng Phu Nhân chụp hình lưu niệm với Voice of Vietnamese Americans trong dịp Tiếp Tân mừng ngày nhậm chức của Tân Thống Đốc do Virginia Asian Advisory Board tổ chức tại Richmond, ngày 11 tháng 02, 2010.

Trong dịp này, ông McDonnell đã nói với Ngọc Giao của Voice of Vietnamese Americans rằng Ông rất cảm ơn người Mỹ gốc Việt, và cũng rất chia sẻ quan tâm của chúng ta về vấn đề Nhân Quyền, tự do ngôn luận, và tự do tôn giáo tại Việt Nam.

Trong dịp Tết Nguyên Đán vừa qua, TT Obama đã chính thức lên tiếng chúc tết người Mỹ gốc Á Châu và tất cả mọi người trên thế giới đang đón mừng Năm Mới theo Âm Lịch. Cùng lúc, tại Eden Center, trung tâm thương mại của người Mỹ gốc Việt, nhiều đại biểu dân cử tiểu bang đã đến chúc Tết, và Xe VAN của CENSUS 2010 đã đến đây từ sáng đến chiều để tiếp xúc với đồng bào Việt Nam.Voice of Vietnamese Americans hợp tác với chuyên viên Nha Kiểm Kê Dân Số trong việc quảng bá Census 2010 tại trung tâm thương mại Eden ngày 14 tháng 2, nhân dịp Tết Việt Nam.

Trở lại vấn đề dân quyền, nhân quyền tại Việt Nam, nhiều nỗ lực từ khắp mọi phía đang cố gắng đẩy mạnh tiến trình này tại Việt Nam.

Ngày 19 tháng 2 tới đây, Cộng Đồng VN vùng HTD, MD, VA phối hợp cùng 75 hội đoàn và cá nhân khác tổ chức biểu tình tru+óc tòa Đại Sứ CSVN, tại

1233 20th St, NW, Washington D.C, 20036, USA, starting at 11:00am.

Có xe buýt đưa đón tại trung tâm Eden, lúc 09:30am. Xin quý vị tham dự đông đảo.

Tuần trước, Một tổ chức phi chính phủ của người Việt hải ngoại, VOICE, vừa nộp đơn cho Nhóm Đặc Trách Chống Giam Giữ Vô Cớ của Liên Hiệp Quốc (United Nations Working Group on Arbitrary Detention), yêu cầu can thiệp đòi Việt Nam trả tự do cho 10 người hoạt động chính trị bị kết án gần đây.

Thông cáo của luật sư Trịnh Hội, thành viên sáng lập tổ chức, nói lá đơn của VOICE nhằm "phản ánh việc nhà cầm quyền Việt Nam bắt giam và kết án tù 10 nhà dân chủ gần đây là thiếu căn bản luật pháp và vi phạm luật quốc tế".

Tiếp theo đây, xin mời quý thính giả nghe tiếp Phần 4 của Buổi Hội Luận "Nhìn lại chuyện cũ, tìm hướng đi mới" với 4 Giáo Sư Đinh Xuân Quân, Tạ Văn Tài, Nguyễn Ngọc Bích, và Lê Xuân Khoa.

Đây là phần chót của buổi Hội Luận. Nhân dịp đầu năm, Ngọc Giao xin kính mời quý thính giả cùng gọi vào để thảo luận với các giáo sư về các đề tài nóng bỏng của đất nước ngày Chủ Nhật này, 21 tháng 02 năm 2010, hay ngày 08 tháng giêng năm Canh Dần. lúc 6 giờ chiều, giờ Hoa Thịnh Đốn, hay 3 giờ trưa, giờ California.
Xin gọi vào một trong các số sau đây:

703-635-7799
703-665-0655
571-366-8186


(Xin nghe phần Hội Luận qua MP3)

Xin kính chúc quý thính giả một Năm Canh Dần an khang, thịnh vượng, và xin hẹn tái ngộ vào Thứ Hai tuần tới, lúc 4 giờ chiều, giờ Hoa Thịnh Đốn. Xin kính chào tạm biệt.
.

No comments:

Post a Comment