Thursday, May 13, 2010

Japanese American Former Internees Award Scholarships to Southeast Asian Students

.For more information on the NSRC Fund, Inc. visit
http://www.nsrcfund.org/


FOR IMMEDIATE RELEASE
CONTACT INFORMATION:
Diane Hibino, Chair, NSRC Fund 2010
trihib2@earthlink.net
301-263-9876


Celebrating Asian Pacific American Heritage Month

Japanese American Former Internees Award Scholarships
to Southeast Asian Students


$50,000 in scholarships will be awarded to Southeast Asian high school seniors in the greater Washington, DC area in this 30th anniversary year of the Nisei Student Relocation Commemorative Fund at an awards ceremony in Arlington, Virginia on May 16, 2010.

The scholarships are available through a fund created by Japanese Americans (second generation “Nisei”) whose college educations were abruptly halted during World War II when they were forcibly removed from the West Coast and confined in US internment camps. 40 years later they resolved to commemorate the generosity of those who helped them during that crisis. In 1980 the Nisei Student Relocation Commemorative (NSRC) Fund was created to “repay a kindness” to help other students in need. The founders selected Southeast Asian refugees and their families because of their shared experience of displacement and disruption of education due to war – in this instance, the Vietnam War.

Each year the NSRC Fund selects a different region of the US that has a significant Southeast Asian population in which to award scholarships. The Washington, DC area, including Virginia and Maryland, was selected for 2010. Including this year's awards, over 600 students and nearly $600,000 in scholarships have been granted. From the 100 applications received, 39 students of Vietnamese, Cambodian and Laotian ancestry will receive either $2000 Named Scholarships or $1000 general scholarships. The awards will assist these high-achieving, well-deserving students, many of them from needy families, to attend college in the fall – a significant repayment of the gratitude shown many years ago.

For more information on the NSRC Fund, Inc. visit
http://www.nsrcfund.org/


THÔNG CÁO BÁO CHÍ
Xin phổ biến cấp thời
Diane Hibino, Chair, NSRC Fund 2010
trihib2@earthlink.net
301-263-9876


NHÂN DỊP THÁNG TRUYỀN THỐNG NGƯỜI MỸ GỐC Á CHÂU THÁI BÌNH DƯƠNG, NGƯỜI MỸ GỐC NHẬT TRAO TẶNG HỌC BỔNG CHO HỌC SINH TỴ NẠN TỪ VÙNG ĐÔNG NAM Á CHÂU


$50,000 Mỹ kim tiền học bổng sẽ được trao tặng cho các em học sinh Đệ Nhị Cấp tại vùng Hoa Thịnh Đốn, Maryland, Virginia, có nguồn gốc từ các quốc gia tỵ nạn Cộng Sản từ Đông Nam Á, nhân dịp kỷ niệm năm thứ 30 Ngày Thành Lập The Nisei Student Relocation Commenorative Fund. Buổi Lễ Trao Tặng Giải Thưởng và Kỷ Niệm 30 năm thành lập the Nisei Student Relocation Commemorative Fund được tổ chức tại Arlington, Virginia, vào ngày 16 tháng 05, 2010.

Học bổng được đóng góp từ quỹ của những công dân Mỹ gốc Nhật thuộc thế hệ thứ hai (Nisei) khi Đệ Nhất Thế Chiến xảy ra đã bị buộc phải ngưng việc học Đại Học của họ vì phải rời nhà ở vùng Tây Hoa Kỳ để vào trại tập trung. Sau 40 năm, họ đã thành đạt và quyết định đền trả ơn những người đã giúp họ vượt qua khó khăn của thời kỳ chiến tranh, tiếp tục học vấn đến thành công trong xã hội. Năm 1980, hội “the Nisei Student Relocation Commemorative (NSRC) Fund được thành lập để “đền trả ơn xã hội Hoa Kỳ”, bằng cách giúp các trẻ em nghèo. Những sáng lập viên của Hội chọn các học sinh con của gia đình tỵ nạn từ vùng Đông Nam Á Châu vì nhận thấy các em này có cùng kinh nghiệm bị dở dang việc học và thay đổi chỗ ở do hậu quả của chiến tranh. Trong trường hợp này, là chiến tranh Việt Nam.

Mỗi năm, Quỹ NSRCF chọn học sinh từ một vùng khác nhau tại Hoa Kỳ để trao học bổng. Năm nay, 2010, Quỹ NSRCF chọn vùng Hoa Thịnh Đốn, Maryland, và Virginia. Cho đến năm 2010, trên 600 học sinh đã nhận được tổng số khoảng $600,000 tiền học bổng từ NSRCF. Năm nay, có trên 100 em nộp đơn, và 39 em học sinh thuộc các gia đình Lào, Cam Bốt, Việt Nam tỵ nạn sẽ được nhận các học bổng cho học sinh xuất sắc trị giá $2000.00, và học bổng cho học sinh nghèo trị giá $1000.00. Số học bổng này hy vọng sẽ khuyến khích các học sinh giỏi, nhiều nghị lực, nhiều ý chí và sức phấn đấu trong hoàn cảnh khó khăn, trong bước đầu vào Đại Học, trở thành người hữu dụng cho xã hội. Đây là một cách “đền ơn xã hội” của the Nesei, Người Mỹ gốc Nhật thế hệ thứ hai.

Để biết thêm về Quỹ NSRCF và câu chuyện lịch sử cùng viễn kiến của NSRCF, xin vào thăm: http://www.nsrcfund.org/
.

No comments:

Post a Comment