Monday, May 3, 2010

May 2nd: Vietnamese Refugees Day - VVA Interviews Mrs. Hong Le Webb, Congressman Cao, and Hoan Dang on Radio Vietnam Hai Ngoai at 4pm today!

.Kính thưa quý vị,

Sau 30 tháng 4, tháng 5 là tháng người Việt tràn ra Biển vì không chấp nhận chế độ Cộng Sản vô nhân. Hàng triệu người đã bỏ mình trên biển. Nhừng người sống sót đã vượt nhiều gian lao thách thức để đạt đến thành công hôm nay và đóng góp lại cho xã hội

Ngày 2 tháng 5 đã được Quốc Hội Hoa Kỳ vinh danh là Ngày của Người Tỵ Nạn Việt Nam, qua Nghị Quyết SR 123 do TNS Jim Webb đưa ra tại Thượng Viện, HR 342 do Dân Biểu Cao Quang Ánh đưa ra tại Hạ Viện.

Xin quý vị đón nghe phỏng vấn phu nhân TNS Webb, Bà Hồng Lê Webb, Dân Biểu Cao Quang Ánh, và Anh Hoan Đặng, ứng cử viên vào Quốc Hội Maryland, vào lúc 4 giờ chiều hôm nay."

Xin click vào link dưới đây để nghe chương trình từ 4pm - 5pm , hôm nay, May 3rd, 2010:

www.vietnamradio.com

Esteemed Leaders
Beloved Friends,

May 2nd was recognized as "May 2nd: Vietnamese Refugees Day" by SR 123 (introduced by Senator Webb), HR 342 (introduced by Congressman Cao) , and Resolution 69 at the VA General Assembly (introduced by Delegate Hull)

Please tune in to www.vietnamradio.com at 4pm to share the successful stories with Mrs. Hong Le Webb, Congressman Cao, and Hoan Dang.

Kindly circulate this news.

Sincerely,

--

Genie Nguyen
Voice of Vietnamese Americans
M. 703-593-7182
VoiceofVietnameseAmericans.blogspot.com

No comments:

Post a Comment