Saturday, June 12, 2010

HOUSING FAIR AND CASH COUNTS EXPO - JUNE 19 - FAIRFAX GOVERNMENT CENTER - FAIRFAX, VIRGINIA

.


HỘI CHỢ VỀ NHÀ CỬA

Quý đồng hương gặp khó khăn vì nợ nhà quá cao không đủ sức trả?
Xin đến để được hướng dẫn cách khai giúp hạ thấp tiền nhà hàng tháng

Quý đồng hương muốn mua nhà nhưng thiếu tiền đặt cọc?
Xin đến để tìm hiểu về Chương Trình Tài Trợ Tiền Mua Nhà của Quận Fairfax.

HƯỚNG DẪN CÁCH GẦY VỐN, XÂY DỰNG TÍN DỤNG, VÀ ĐẦU TƯ

Xin kính mời đồng hương tham dự
Hội Chợ về Nhà Cửa và Tiền Bạc
Ngày Thứ Bảy 19 tháng 6, năm 2010 từ 9:00 am – 04:00pm
Tại Fairfax County Government Center
12000 Fairfax County Government Center Parkway, Fairfax, VA 22035

Mọi dịch vụ đều hoàn toàn miễn phí nhưng cần ghi danh trước.
Kính mời quý đồng hương ghi tên tham dự đông đảo.
Xin gọi Song Hutchins 301-367-4213 E: dcmetro@areaa.org, F:301-625-9765


Hãy Mau Mau ghi danh tham dự để:

• Gặp các chuyên viên địa ốc để tìm hiểu thêm về cách mua bán nhà cửa
• Gặp các Housing Counselors để được hướng dẫn cách xin bớt tiền nhà.
• Được Free Credit Report và hướng dẫn cách đọc các chi tiết trong report
• Được giúp mở quỹ tiết kiệm với $50, và được tặng thêm $50.
• Giúp hoạch định ngân quỹ gia đình

ĐẶC BIỆT: “Chương Trình Tài Trợ Tiền Đặt Cọc Mua Nhà” (Down Payment Assistance Programs) - Cách sử dụng các phương tiện truyền thông hiện đại để thành công trong lãnh vực kinh doanh của quý vị. – Hướng dẫn tránh các chuyện lừa đảo và gặp các Housing Counselors được chứng nhận bởi chính phủ -

** Hướng dẫn đặc biệt về Chương Trình “Making Home Affordable Programs (HAMP & HAFA) của Tổng Thống Obama.

** Chuyên viên địa ốc sẽ được hướng dẫn về REO (Bank Owned Properties) và vai trò của Asset Managers cùng các bước trong việc nhận và bán nhà bị lấy lại.

Để được hướng dẫn xin giúp hạ tiền nhà hàng tháng, xin mang theo bản sao của:

1.Mortgage Statement (1st – 2nd) 2. W-2s hay 1099s. 3. Social Security Income (nếu nhận tiền xã hội) 4. Tất cả các giấy tờ chứng nhận tiền thu nhập trong 2 tháng gần nhất. 5. Hai Pay Stubs mới nhất. 6. Tất cả giấy tờ chi thu, tiền điện nước, thực phẩm, xăng nhớt, tiền nợ xe, nợ thẻ tín dụng, phone bill,… 7. Bản sao của Homeowners Insurance 8. Tất cả thư từ trao đổi với ngân hàng.


.

4 comments: