Saturday, July 3, 2010

Deepest Sympathy to Vanessa Pham's family

.
CBS News about Vanessa Pham


TIẾNG NÓI NGƯỜI MỸ GỐC VIỆT rất đau lòng trước hung tin về sự ra đi đột ngột của Vanessa Phạm. Xin thành thật chia buồn cùng Mẹ Vanessa, người yêu của Cô, và toàn gia quyến cùng bạn bè. Xin nguyện cầu hương hồn Vanessa sớm về cõi vĩnh hằng. Cầu chúc cho Mẹ Vanessa và gia quyến sớm vượt qua nỗi đau này.

Voice of Vietnamese Americans shares our deepest sympathy with Mrs. Julie Pham, Vanessa's mother, her lover, her family and friends. Our prayers are with you.

Sincerely,

Voice of Vietnamese Americans


.

1 comment: