Friday, July 2, 2010

Giải Khuyến Học Cộng Đồng Niên Khóa 2009-2010

.

THÔNG CÁO

Giải Khuyến Học Cộng Đồng Niên Khóa 2009-2010

Nhằm khuyến khích học sinh trau dồi học vấn và tích cực tham gia vào các sinh hoạt cộng đồng, năm nay Cộng Đồng Việt Nam Vùng Washington D.C., Maryland và Virginia, với sự bảo trợ của các mạnh thường quân, sẽ tiếp tục cấp phát 12 giải Khuyến Học Cộng Đồng, mỗi giải trị giá 500 Mỹ kim tiền mặt, gồm: 4 giải cho D.C., 4 giải cho Virginia, và 4 giải cho Maryland.

I. Điều kiện:
Để được cấp giải Khuyến Học Cộng Đồng, học sinh phải hội đủ những điều kiện như sau:

1/ Là học sinh Việt Nam lớp 9 tới lớp 12 thuộc niên học 2009-2010 và cư ngụ tại DC, Maryland và Virginia

2/ Điền mẩu đơn có sẵn (đính kèm theo thông cáo)

2/ Nộp bản sao transcript với điểm GPA cho toàn niên học từ 3.50 trở lên

3/ Nộp một bài luận dài từ 250 tới 500 chữ bằng Việt ngữ hay Anh ngữ viết về những câu chuyện liên quan tới cuộc di dân của người Việt hay mô tả ít nhất một nét văn hóa đặc thù Việt Nam và những kinh nghiệm liên hệ đã ảnh hưởng tới sự trưởng thành của mình.

4/ Liệt kê ít nhất 3 sinh hoạt cộng đồng đã tham dự, đặc biệt là nêu lên vai trò lãnh đạo của mình

5/ Có mặt vào ngày thứ bảy 14 tháng 8 năm 2010 để được phỏng vấn và hiện diện trong buổi lễ phát giải Khuyến Học được dự trù vào ngày thứ bảy 21 tháng 8 năm 2010

II. Thời hạn nộp đơn: Từ nay cho tới hết ngày 7 tháng 8 năm 2010.

III. Ban cứu xét giải Khuyến Học: gồm các nhà giáo có kinh nghiệm giảng dạy.

Ngày 24 tháng 6 năm 2010

TM Hội Đồng Chấp Hành
Chủ Tịch Cộng Đồng

Đỗ Hồng Anh


---

2010 VIETNAMESE AMERICAN CONG DONG
SCHOLARSHIP APPLICATION FORM1. Name of Applicant: _________________________________________________________

2. Address: __________________________________________________________________

3. Telephone Number: _________________________________________________________

4. Date of Birth: ______________________________________________________________

5. Father’s Full Name & Address: ________________________________________________

6. Mother’s Full Name & Address: ________________________________________________

7. Father’s Occupation: ________________________________________________________

8. Mother’s Occupation: ________________________________________________________

9. GPA: minimum of 3.50 / 4.00

10. Submit, on a separate sheet of paper, a 250 to 500 word typed essay in either Vietnamese or English on the following topic:

There has been significant Vietnamese migration to the United States since 1975, and along with the migration, there have been many stories of challenge, sacrifice, and change. Describe at least one aspect of Vietnamese culture, and the related experiences thereof, which have affected your personal growth.

11. Send ONE copy of your high school transcript and the completed application to:
2010 Vietnamese American Cong Dong Scholarship Program
P.O. Box 801, Annandale, VA 22003

12. All questions can be directed to: Dave Nguyen at (703) 864-6558

13: Deadline for submission is: Saturday, August 07, 2010.

No comments:

Post a Comment