Friday, July 23, 2010

VVA Radio message week of July 19 - Interview Duc Dang and Hannah Ly

.


RADIO VIETNAM HAI NGOAI
LAP PHAP – CONG DONG
DO Voice of Vietnamese Americans phụ trách
Thứ Hai 19 tháng 7 năm 2010 - 4pm EST


http://radiohaingoai.org/TuanNay/LapPhapCongDong.mp3
Xin bấm vào link để nghe. Audio file này chỉ có hiệu lực trong 1 tuần. Xin vui lòng tải xuống nếu muốn giừ làm tài liệu.


Ngọc Giao và Tiếng Nói Người Mỹ gốc Việt xin kính chào quý thính giả Đài Phát Thanh VNHN và quý đồng hương khắp nơi. Chương trình LPCD hôm nay sẽ có phần tin tức thường lệ và phỏng vân hai người đặc biệt về quan tâm hiện nay của cộng đồng là anh Đặng N Đức, kỹ sư NASA, đại diện thành phần chuyên viên cao cấp trong giới trẻ và chị Lý Ngọc Hạnh, chủ tiệm Passion Nails and Spa tại Virginia, trong nghề nails đã 17 năm, đại diện các tiểu doanh nghiệp Việt Nam trong vùng Maryland, VA, và Hoa Thịnh Đốn. Cả hai sẽ nói về nhu cầu cần có người đại diện để bảo vệ quyền lợi của người Mỹ gốc Việt trong guồng máy lập pháp tại tiểu bạng. Cả hai sẽ đề nghị các điều cụ thể người Việt có thể làm trong kỳ bầu cử sắp tới tại Maryland, district 19.

Anh Đức sẽ nói về án mạng vừa qua của Vanessa Phạm, một sinh viên Việt Nam, ngay tại trung tâm Fairfax mà không đánh động được sự quan tâm của giới chức Hoa Kỳ, cùng nhiều vấn đề khác cho thấy chúng ta có nhu cầu cần representation trong chính quyền Hoa Kỳ về mặt luật pháp.

Chị Hạnh sẽ nói về các khó khăn của nghề Nails và nhu cầu cần có người đại diện, hỗ trợ về luật pháp tại quốc hội tiểu bang, qua câu chuyện xảy ra năm 2005 với nghề nail.

(Xin nghe audio file)

1 comment: