Tuesday, September 7, 2010

VVA JOINS NOVA APAs TO HOST CANDIDATES FORUM - CONGRESSIONAL DISTRICT 8, 10, 11 ON CITIZENSHIP DAY SEPT 17TH

.

For Immediate Release
September 7th, 2010
Contact: Genie Nguyên
703-593-7182

Voice of Vietnamese Americans Joins
Northern Virginia Asian Pacific Americans
To Host Candidates Forum on Citizenship Day in FairfaxFairfax, Virginia: On September 17th, Citizenship Day, Voice of Vietnamese Americans joins Asian Pacific Americans of Northern VA in hosting a Candidates Forum to have dialogue with their Congressional Candidates of Districts 08, 10, 11. The Candidates invited are Congressmen Jim Moran (D), Frank Wolf (R), Gerry Connolly (D), and candidates Patrick Murray (R), Jeff Barnett (D), and Keith Fimian (R). The Candidates Forum will be hosted right at the heart of Fairfax, at Northern Virginia Community College, Ernst Cultural Center, 8333 Little River Turnpike, Annandale, VA 22003, from 07:00pm – 09:00pm.

Asian Americans in 2010 are paying closer attention than ever before to the issues and politicians affecting their daily lives, preparing to vote in high numbers and influence the November midterm elections. In the United States, nearly 15% of all small businesses are owned by Asian Americans, who make up more than 11% of the population in Northern Virginia and 18% of Fairfax County.

The Asian American Candidates Forum expects approximately 200 leaders and citizens to participate in an extensive, moderated Question & Answer discussion where congressmen, candidates, and citizens will engage in a real conversation about the issues facing Northern Virginia and America in 2010. Among topics expected to be raised are employments, education, health care, capital accessibility for small business, transportation, with a particular focus on racial profiling due to recent concerns in the new immigration law.

The forum is open to the public and is totally free of charge. VVA encourages all Vietnamese American constituents of VA Congressional Districts 8, 10, 11 to attend. Light refreshment will be served. For more information, please contact Genie Nguyên at 703-593-7182 or glenguyen@gmail.com

Participating organizations and supporters include the Asian Community Service Center; Chinese American Citizens Alliance – Washington, DC Lodge; Coalition of Asian Pacific Americans of Virginia (CAPAVA); Democratic Asian Americans of Virginia; Indian American Forum on Political Education, Virginia; Michael N. Lau, The Law Office of Lau & Associates, LLC; National Congress of Vietnamese Americans; OCA-Northern Virginia Chapter (Organization of Chinese Americans); Ted Gong and Associates; Vietnam Review; Vietnamese American Voters Association (VAVA); Vietnamese American Republican Coalition (VARC); Vietnamese Community of Washington DC, Maryland & Virginia; and Voice of Vietnamese Americans (VVA).


###


The mission of Voice of Vietnamese Americans is to empower Vietnamese Americans by promoting civic engagement through community organizing and capacity building. Established in 2009, VVA is currently operating in Virginia, Maryland, and Washington, DC.

_______________

THÔNG CÁO BÁO CHÍ
Xin phổ biến ngay
Thứ Ba 7 tháng 9, 2010
Liên Lạc: Ngọc Giao
Đ.T. 703-593-7182

TIẾNG NÓI NGƯỜI MỸ GỐC VIỆT
CÙNG CÁC HỘI ĐOÀN MỸ GỐC Á PHÍA BẮC VIRGINIA
TỔ CHỨC HỘI THẢO VỚI ỨNG CỬ VIÊN DÂN BIỂU LIÊN BANG
NHÂN NGÀY VINH DANH CÔNG DÂN HOA KỲ 17/9 TẠI FAIRFAXFairfax, Virginia: Ngày 17 tháng 9, ngày vinh danh Công Dân Hoa Kỳ, Tiếng Nói Người Mỹ gốc Việt cùng các Hội Đoàn Người Mỹ Gốc Á Châu Thái Bình Dương tại miền Bắc Virginia tổ chức một buổi Hội Thảo với các Ứng Cử Viên Dân Biểu Liên Bang địa hạt 8, 10, và 11. Các Ứng Viên được mời là Dân Biểu Jim Moran (D), DB Frank Wolf (R), DB Gerry Connolly (D), ông Patrick Murray (R), Jeff Barnett (D), và Keith Fimian (R). Buổi Hội Thảo được tổ chức ngay trung tâm quận Fairfax, tại Northern Virginia Community College, Ernst Cultural Center, 8333 Little River Tpk, Annandale, VA 22003, từ 07:00pm - 09:00pm.

Người Mỹ gốc Á trong năm 2010 đã chú tâm nhiều hơn bao giờ đến các vấn đề chính trị ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống hàng ngày của họ, và chuẩn bị đi bầu đông đảo hầu có tiếng nói trong kỳ bầu cử vào tháng 11 năm 2010. Tại Hoa Kỳ, khoảng 15% tiểu doanh nghiệp do người Mỹ gốc Á điều hành, có đến 11% ở miền Bắc Virginia, và 18% tại Quận Fairfax.

Buổi Hội Thảo với Ứng Viên Dân Biểu Liên Bang do Người Mỹ gốc Á tổ chức dự đoán sẽ có trên 200 công dân Mỹ gốc Á Châu với nhiều lãnh đạo các Hội Đoàn trong vùng tham dự. Cuộc hội thảo sẽ theo lối Hỏi & Đáp và các vị Dân Biểu đương nhiệm cùng Ứng viên sẽ có cơ hội nói chuyện với công dân Mỹ gốc Á Châu về các vấn đề họ quan tâm. Trong số các vấn đề được nêu lên, sẽ có công ăn việc làm, giáo dục, bảo hiểm y tế, mượn vốn làm ăn, giao thông, và chú ý về kỳ thị chủng tộc với các thay đổi trong luật di dân đang xảy ra.

Buổi Hội Thảo hoàn toàn miễn phí, xin mời tất cả quần chúng tham dự. Tiếng Nói Người Mỹ Gốc Việt khuyến khích đồng hương Việt Mỹ của địa hạt 8, 10, 11, tham gia đông đảo để nói lên quan tâm của mình. Sẽ có phần giải lao và tiếp tân nhẹ. Để biết thêm chi tiết, xin liên lạc với Ngọc Giao tại số điện thoại: 703-593-7182 hay viết điện thư tới glenguyen@gmail.com.

Các Hội Đoàn và cá nhân tham dự gồm Asian Community Service Center, Chinese American Citizens Alliance - Washington DC Lodge; Coalition of Asian Pacific Americans of Virginia (CAPAVA); Democratic Asian Americans of Virginia; Indian American Forum on Political Education, Virginia; Michael N. Lau, The Law Office of Lau & Associates, LLC; National Congress of Vietnamese Americans; OCA-Northern Virginia Chapter (Organization of Chinese Americans); Vietnam Review; Vietnamese American Voters Association (VAVA); Vietnamese American Republican Coalition (VARC); Vietnamese Community of Washington DC, Maryland & Virginia; and Voice of Vietnamese Americans (VVA).

###

Thành lập năm 2009, Tiếng Nói Người Mỹ Gốc Việt nhằm khuếch trương sức mạnh của người Mỹ gốc Việt bằng cách khuyến khích đồng bào thi hành nghĩa vụ công dân, xây dựng cộng đồng, đào tạo lãnh đạo để tăng tiềm lực chung..

No comments:

Post a Comment