Saturday, October 9, 2010

VVA CONGRATULATES DR. LIU XIAOBO ON WINNING THE 2010 NOBEL PEACE PRIZE

.


For Immediate Release
October 9, 2010
Contact: Genie Giao Nguyên
glenguyen@gmail.com
703-593-7182

VOICE OF VIETNAMESE AMERICANS
CONGRATULATES
DR. LIU XIAOBO ON WINNING THE 2010 NOBEL PEACE PRIZEWashington, DC: Sharing with our Chinese friends the excitement, hope, and faith in an enduring fighting spirit for human rights and democracy, Voice of Vietnamese Americans congratulates Dr. Liu Xiaobo on being awarded the 2010 Nobel Peace Prize.

Being the first Chinese to ever win the Nobel Prize, Dr. Liu has brought honor to his country. Being named the winner for the Peace Prize while in prison, Dr. Liu has brought hope to his people. Vietnamese Americans admire Dr. Liu’s courage and steadfast conviction to the noblest cause of all people: human rights.

If the peaceful protest at Tiananmen Square in 1989 resulted in a crushed dream, Charter 8 issued in 2009, twenty years after, proclaimed to the world that the will of the Chinese People led by Dr. Liu Xiaobo has overcome great challenges. While physically being imprisoned, Dr. Liu’s fighting spirit has received international recognition and support.

Human Rights are universal. Dr. Liu’s “long and non-violent struggle for fundamental human rights in China” also represents the will of mankind against oppression.

Never before has our world faced such overwhelming threats from the instability caused by the rising power of China in the expenses of its own people and its neighboring countries. Voice of Vietnamese Americans sincerely thanks the Norwegian Nobel Committee for recognizing the leadership role of Dr. Liu Xiaobo in establishing a globally sustainable peace by asserting human rights and democracy in mainland China.

Voice of Vietnamese Americans strongly recommends that Chairman Hu Jintao of the Communist Party of China, President of the People’s Republic of China, takes pride in having Dr. Liu bring home the world’s highest honor by showing respect to Charter 8, immediately releasing Dr. Liu, and conforming to the United Nations Declarations of Human Rights that China has signed on as a member.

###

Voice of Vietnamese Americans is a non-profit organization with the mission of empowering Vietnamese Americans by promoting civic engagement, community organizing, capacity building. Established in 2009, Voice of Vietnamese Americans is serving the communities in Virginia, Maryland, Washington DC, with liaisons in California and Texas.---

Thông cáo báo chí
Ngày 09/10/2010
Xin phổ biến ngay
Liên Lạc: Genie Nguyên
glenguyen@gmail.com
703-593-7182


TIẾNG NÓI NGƯỜI MỸ GỐC VIỆT
CHÚC MỪNG
TIẾN SĨ LIU XIAOBO NHẬN GIẢI THƯỞNG NOBEL HÒA BÌNH


Hoa Thịnh Đốn: Chia sẻ niềm phấn khởi, hy vọng, và tin tưởng vào tinh thần tranh đấu bền bỉ cho tự do, dân chủ, và nhân quyền của dân tộc Trung Hoa, Tiếng Nói Người Mỹ gốc Việt trân trọng chúc mừng Tiến Sĩ Liu Xiaobo đã được vinh danh với giải thưởng Nobel Hòa Bình 2010.

Là người Hoa đầu tiên nhận giải Nobel Hòa Bình, Tiến Sĩ Liu Xiaobo đã mang lại vinh dự cho đất nước ông. Là người được vinh danh với giải Nobel về Hòa Bình trong lúc đang bị giam cầm, Tiến Sĩ Liu Xiaobo đã mang lại hy vọng cho dân tộc ông. Người Mỹ gốc Việt chúng tôi kính phục lòng can đảm và sự quyết tâm của ông trong việc tranh đấu cho lý tưởng cao đẹp nhất của loài người: Bảo vệ Nhân Quyền.

Nếu sự phản đối bất bạo động tại Thiên An Môn năm 1989 có hậu quả là chinh quyền Trung Cộng thẳng tay đập nát giấc mơ dân chủ, nhân quyền, thì Hiến Chương 08 ra đời năm 2009, hai mươi năm sau, tuyên bố với thế giới quyết tâm tranh đấu cho dân chủ, nhân quyền của dân tộc Hoa dưới sự lãnh đạo của Tiến Sĩ Liu đã vượt qua nhiều thử thách cam go. Tuy thể xác bị giam cầm trong ngục tối, tinh thần tranh đấu bất khuất của ông đã được thế giới ngưỡng mộ và hỗ trợ.

Nhân quyền là quyền căn bản của tất cả mọi con người trong hoàn vũ. Sự “tranh đấu bền bỉ và bất bạo động của Tiến Sĩ Liu cho các quyền làm người căn bản tại Trung Hoa” cũng nói lên quyết tâm tranh đấu của loài người trước mọi đàn áp.

Cho đến hôm nay, thế giới chúng ta chưa bao giờ phải trực diện với nỗi đe dọa quá lớn từ những bất ổn tạo ra bởi thế lực đang lên của Trung Cộng, đạt đến từ những bóc lột, bất công, chèn ép trên chính dân tộc Hoa và các nước láng gièng. Tiếng Nói Người Mỹ gốc Việt chân thành cảm tạ Hội Đồng chấm giải Nobel tại Na Uy đã vinh danh vai trò lãnh đạo của Tiến Sĩ Liu Xiaobo trong việc tạo dựng một nền hòa bình bền vững cho thế giới bằng cách tranh đấu cho dân chủ, nhân quyền ngay tại Trung Hoa Lục Địa.

Tiếng Nói Người Mỹ gốc Việt thúc giục Chủ Tịch Hồ Cẩm Đào của Đảng Cộng Sản Trung Quốc, đương kim Tổng Thống nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa, hãy trân trọng niềm hãnh diện cao quý nhất thế giới mà Tiến Sĩ Liu Xiaobo mang về cho dân tộc Hoa, bằng cách kính trọng Hiến Chương 08, trả tự do ngay tức khắc cho Tiến Sĩ Liu, và tuân thủ bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền của Liên Hiệp Quốc, mà Trung Hoa là một thành viên.

###

Tiếng Nói Người Mỹ gốc Việt là một hội thiện nguyện với chủ trương tăng sức mạnh cho người Mỹ gốc Việt bằng cách cổ động cho các đóng góp, xây dựng, tổ chức, và làm tăng tiềm năng của cộng đồng Mỹ gốc Việt. Thành lập năm 2009, Tiếng Nói Người Mỹ gốc Việt phục vụ cho cộng đồng tại Virginia, Maryland, Hoa Thịnh Đốn, với đại diện tại California và Texas.

.

No comments:

Post a Comment