Wednesday, November 3, 2010

2010 Midterm Elections Results

.

http://elections.nytimes.com/2010/results/senate


2010 Midterm Elections


* Key Races: Republicans take decisive control of House majority
* Key Races: Democrats maintain Senate majority by razor-thin margin

Senate

*
Republican
46
*
Democrat
51
*
Independent
0
*
No Results
3

House


*
Republican
240
*
Democrat
183
*
Independent
0
*
No Results
12


-----------

Tin tóm lược cho người Mỹ gốc Việt từ ông Bu1i Mạnh Hùng, Washington, DC:


Theo những nguồn tin tổng hợp cho đến sáng hôm nay 11-03-2010....

** Tại Houston, Texas, Ông HUBERT VÕ (Dân chủ), táí đắc cử Dân biểu Tiểu bang, đơn vị 149..

** Tại California, tranh cử chức vụ Dân biểu Tiểu bang đơn vị 68,
Allan R. Mansoor (Cộng hoà), đạt được 56.3% số phiếu bầu và Nguyễn Trọng Phú (dân chủ) đạt được 43.7% .

** Tại San Jose, California, tranh chức Nghị viên Thành phố, đơn vị 7: Madison Nguyễn , đạt được 52.95% số phiều bầu
và Minh Dương, đạt được 47.05%.

** California: ( tranh chức Dân biểu Liên bang, Đơn vị 47): Loretta Sanchez tái đắc cử, đạt được số phiếu :31,558 (51%)
và Trần Thái Văn đạt được số phiếu: 26,042 (42%).

** Đảng Cộng Hòa giành lại (đa số) và quyền kiểm soát tại Hạ Nghị Viện.

** Đảng Cộng Hoà có thêm một số ghế, nhưng Đảng Dân Chủ tiếp tục giữ (đa số) và quyền kiểm soát Thượng Viện.

1.- Đơn vị 2, Tiểu bang Louisiana ( tranh chức Dân biểu Liên bang ):
Ông Cao Quang Ánh đã thua phiếu Ông Cedric Richmond ( Dân chủ)

2.- California : Tranh chức Thống đốc: Jerry Brown thắng Bà Meg Whitman.

3.- California: Dân biểu Liên bang, Đơn vị 8 Bà Nancy Pelosi thắng lớn, nhưng sẽ mất chức Chủ Tịch Quốc Hội.


BMH
Washington, D.C

No comments:

Post a Comment