Tuesday, November 30, 2010

ĐẠI HỌA MẤT NƯỚC - VOICE OF VIETNAMESE PEOPLE AGAINST CHINESE EXPANSIONISM IN SOUTHEAST ASIA - SOUTHEAST ASIAN SEA - AND VIETNAM

.

Voice of Vietnamese Americans xin trân trọng giới thiệu tập phim "Đại Họa Mất Nước" do Ban Truyền Thông của Đại Gia Đình Nguyễn Ngọc Huy, Chu Lynh (Phụ trách kỷ thuật) vừa phổ biến:


Kính gởi Quý Vị,

Về việc phát hành bộ phim tài liệu Đại Họa Mất Nước

Tiếp theo Thông Báo Phát Hành ngày 10 tháng 11 năm 2010, cuốn phim Đại Họa Mất Nước đã ra mắt lần đầu tiên tại Úc châu:

Tại Sydney, tiểu bang New South Wales ngày 14-11-2010, và tại Melbourne, tiểu bang Victoria, ngày 21-11-2010. Sẽ tiếp tục lần lượt ra mắt tại Canada, các tiểu bang Hoa Kỳ và Âu Châu

Hôm nay chúng tôi chính thức phổ biến trên Youtube cuốn phim Đại Họa Mất Nước (gồm 8 chapter), sau khi đã sửa chửa vài chi tiết về kỷ thuật.

Trân trọng cám ơn và kính nhờ Quý Vị giúp phổ biến trên mọi phương tiện truyền thông.

Ban Truyền Thông
Đại Gia Đình Nguyễn Ngọc Huy
Chu Lynh (Phụ trách kỷ thuật)

ĐẠI HỌA MẤT NƯỚC

.

No comments:

Post a Comment