Sunday, May 29, 2011

VVA Radio Message May 23 - President Obama starts his trip visting Europe and attending G8 Conference - VVA interviews Tina Pham about Nail Salons

.

RADIO VIETNAM HAI NGOAI
LẬP PHÁP – CỘNG ĐỒNG
Do Voice of Vietnamese Americans phụ trách
Thứ Hai 23 tháng 5, 2011 – 04:00pm ESThttp://vietnam-radio.com/Tuan%20Nay/LapPhapCongDong.mp3

Audio file này chỉ có hiệu lực đến hết ngày Thứ Hai 30 tháng 5. Xin vui lòng tải xuống nếu muốn giừ lại. Xin cảm ơn.


.

No comments:

Post a Comment