Wednesday, May 25, 2011

Vấn đề của ngành nails: làm việc với hóa chất độc hại

.Chương trình phát thanh của Tiếng Nói Người Mỹ Gốc Việt: Phỏng Vấn Tiến Sĩ Thu Quách và chị Vân Nguyễn về vấn đề của ngành nails: làm việc với hóa chất độc hại


Audio file này chỉ có hiệu lực trong hôm nay, xin vui lòng tải xuống nếu muốn giừ lại. Xin vui lòng chuyển cho các anh chị trong ngành nails và tóc. Xin cảm ơn.

.

No comments:

Post a Comment