Sunday, June 19, 2011

VOICE OF VIETNAMESE AMERICANS COMMEMORATES AND HONORS THE ARMED FORCES OF THE REPUBLIC OF VIETNAM

.
On this 19th day of June 2011, Voice of Vietnamese Americans commemorates and honors the brave soldiers of the Armed Forces of the Republic of Vietnam, for having served the national interests of Vietnam, served the Vietnamese People, having sacrificed for the noble cause of Freedom and Democracy. The ARVN had fought and had overcome the most challenging battle: that of the betrayal from their own allies.

Time has unveiled many truths, and the true heroes will forever stand tall in the history of Vietnam.

Respectfully,

Voice of Vietnamese Americans


Nhân ngày Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa 19 tháng 6, 2011, Tiếng Nói Người Mỹ Gốc Việt xin thành kính tri ân và vinh danh tất cả các chiến sĩ trong Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, đã anh dũng chiến đấu để bảo vệ quyền lợi tối thượng của quốc gia, dân tộc, và hy sinh cho lý tưởng Tự Do, Dân Chủ. Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa đã chiến đấu và vượt qua trận chiến ác liệt nhất: sự phản bội của chính phe đồng minh.

Thời gian đã phơi bày nhiều sự thật. Nhừng tấm gương anh hùng sẽ đời đời sáng chói trong Sử Việt.

Thành kính,

Tiếng Nói Người Mỹ Gốc Việt,
Ngày Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa 19 tháng 6, 2011.

1 comment:

  1. Xin Ngọc Giao vui lòng bỏ hết tất cả hình ảnh trong video clip trừ hình ảnh của HQ Nguỵ Văn Thà. Đó là tài liêu duy nhứt của VNCH. Tất cả còn lại đều là những clip tuyên truyền về bộ đội CS mà tôi thấy rất khó chịu về sự sai lầm trầm trọng khi nói về QLVNCH.
    DHDinh

    ReplyDelete