Thursday, November 24, 2011

Happy Thanksgiving

.
Nhân dịp Lễ Tạ Ơn, Tiếng Nói Người Mỹ gốc Việt xin chân thành cảm tạ sự hy sinh cao quý của nhừng chiến sĩ đã và đang chiến đấu cho tự do, dân chủ, và công bằng xã hội. Chúng tôi xin cố gắng để không phụ sự hy sinh cao cả của quý vị, và sẽ tiếp tục vinh danh lý tưởng tự do, dân chủ, nhân quyền, bình đẳng cho mọi người dân.

Tiếng Nói Người Mỹ gốc Việt xin tri ân mọi hỗ trợ của Quý vi Lãnh Đạo Tinh Thần, Lãnh Đạo Hội Đòan, Quý vị Giáo Sư Cố Vấn, và nhất là quý bạn trẻ cùng quý đồng hương.

Xin kính chúc quý vị một Lễ Tạ Ơn nhiều hạnh phúc, bình tâm, an tọai.

Xin hồn thiêng sông núi phù trợ chúng ta.This Thanksgiving Day, Voice of Vietnamese Americans would like to express our sincere thanks to all who have blessed this life with their own sacrifices to the ideals of Democracy, Liberty, and Justice for all.

Voice of Vietnamese Americans would like to thank all of our community leaders, our advisers, our members and friends from all walks of life,

May many blessings come to you this season,

May your contributions to the community be great blessings to all others.

Our sincere thanks to all of your support given to Voice of Vietnamese Americans. We are very grateful and will strive to serve our community better together with all of you.

May God Bless America


No comments:

Post a Comment