Monday, November 7, 2011

Quyền Cử Tri tại Virginia (Voter's Rights in Virginia)

.
VOTER'S RIGHTS IN VIRGINIA
Quyền Cử Tri tại Virginia


Xin cắt bài viết này và giữ trong ví của bạn, chung với thẻ cử tri. Nó giúp bạn biết rõ về quyền lợi của cử tri nếu bạn bị ai làm khó dễ tại địa điểm bỏ phiếu.

1. Nếu bạn ghi danh cử tri tại Virginia, bạn có thể đi bầu tại phòng phiếu nơi bạn có địa chỉ khi ghi danh.

2. Đem theo giấy tờ phòng thân đến địa điểm bỏ phiếu. Tại Virginia, giấy tờ này gồm Thẻ Cử Tri tại VA, bằng lái xe tại VA, Thẻ An Sinh Xã Hội, Thẻ làm việc cho chính phủ tiểu bang VA hay chính phủ Liên Bang, hay một thẻ nhân viên có hình chụp.

3. Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghi danh đi bầu tại Virginia, và nếu bạn ghi danh qua đường bưu điện mà không trình căn cước khi ghi danh, bạn BẮT BUỘC phải trình giấy tờ chứng minh căn cước tại phòng phiếu

4. Nếu trước đây bạn đã bỏ phiếu tại Virginia và tên của bạn còn trên danh sách đi bầu tại địa điểm đầu phiếu, nhưng bạn quên ID, bạn vẫn có quyền bỏ phiếu sau khi ký một giấy cam kết nói rằng bạn đã ghi danh cử tri tại địa hạt này. Nhân viên phòng phiếu có thể yêu cầu bạn về nhà lấy ID rồi trở lại, nhưng nếu điều này không thể được, thì bạn nên xin phép ký một tờ chứng thực.

5. Nếu tài liệu tại phòng phiếu sai lầm, cho thấy bạn đã dời chỗ ở hay đã bỏ phiếu rồi trong lúc bạn thực sự chưa, hay nếu một nhân viên phòng phiếu làm khó bạn, bạn có thể bỏ phiếu sau khi ký một tờ chứng thực nói rằng bạn là cử tri tại địa hạt này.

6. Nếu bạn lỡ làm sai một điều gì, bạn có thể xin một lá phiếu khác trước khi bạn bỏ phiếu. Bạn không thể nào lấy lại lá phiếu sau khi đã đầu phiếu.

7. Nếu bạn trên 65 tuổi hay lớn tuổi hơn hay bị tật nguyền, bạn có thể đầu phiếu tại lề đường với máy bỏ phiếu mang đến tận xe. Xin nhờ bất cứa ai đến nói với nhân viên phòng phiếu để yêu cầu điều này.

8. Nếu bạn bị mù, bị tật nguyền, hay không biết đọc biết viết, bạn có thể được nhân viên phòng phiếu hay thân nhân giúp đỡ ngay tại phòng phiếu.

9. Nếu bạn bị tật nguyền, hay không biết viết biết đọc, bạn có thể xin được sự giúp đỡ của một nhân viên phòng phiếu hay củu người nhà hoặc bạn bè.

10. Bạn có quyền xem trước một lá phiếu mẫu và xin được nhân viên phòng phiếu hướng dẫn về cách thức dùng máy bỏ phiếu ngay tại địa điểm bỏ phiếu.

11. Bạn có quyền được đầu phiếu mà không bị hăm dọa. Nếu bạn cảm thấy có vấn đề gì khi bỏ phiếu, xin gọi Voice of Vietnamese Americans: 703-593-7182

12. Nếu bạn đang đứng xếp hàng chờ đến phiên mình để bỏ phiếu mà hết giờ (thường là 7 p.m.) , bạn có quyền được tiếp tục bỏ phiếu. Lúc 7 p.m, nhân viên phòng phiếu phải đến tận cuối hàng và tất cả mọi người đang xếp hàng trước nhân viên phòng phiếu này đều có quyền bỏ phiếu.

13. Nếu bạn có vấn đề khi bỏ phiếu, bạn có thể xin vị Chánh Văn Phòng Bầu Cử, người chịu trách nhiệm chính tại địa điểm đầu phiếu, giúp bạn. Nên trình bày các vấn đề trước khi bạn rời phòng đầu phiếu. Mẫu đơn cho cử tri và các thông tin có tại www.fairfaxcounty.gov/eb

14. Nếu bạn không thể giải quyết vấn đề một cách thỏa đáng với nhân viên phòng phiếu tại khu vực, xin gọi Voice of Vietnamese Americans: 703-593-7182 để được trợ giúp.

CHỌN MẶT GỬI VÀNG
MỖI LÁ PHIẾU LÀ MỘT TIẾNG NÓI, MỘT VIÊN GẠCH
XIN HÃY ĐI BẦU CHO ĐÔNG ĐẢO
ĐỂ NGƯỜI MỸ GỐC VIỆT CÓ TIẾNG NÓI MẠNH MẼ


.

No comments:

Post a Comment