Wednesday, February 1, 2012

Kính Mời Quý Đồng Hương Mỹ Gốc Việt Tham Dự Biểu Tình 2 tháng 2 nhằm Bảo Vệ Quyền Cử Tri của Người Việt Tỵ Nạn.

.

Đi bỏ phiếu là yêu nước

Tiếng Nói Người Mỹ Gốc Việt trân trọng kính mời đồng hương tại Virginia tham dự buổi lên tiếng phản đối các luật mới tại Quốc Hội Tiểu Bang Virginia nhằm ngăn chặn lá phiểu của người già, thanh niên sinh viên, và người di dân không nói thạo Anh Ngữ.

Người Việt tỵ nạn liều chết để có quyền tự do, và lá phiếu tại Hoa Kỳ có giá trị rất lớn với cộng đồng Việt tỵ nạn.

Lá phiếu giúp chúng ta bảo vệ quyền lợi tại đây, và góp phần thúc đẩy tiến trình dân chủ tại Việt Nam. Xin cùng góp tay tranh đấu bảo vệ cho quyền lợi này.

Kính mời quý đồng hương tham dự buổi biểu tình ngày mai,

Ngày: Thứ Năm 2 tháng 2,
Lúc: 04:30 chiều,
Tại: Cardinal Forest Plaza
8316 Old Keene Mill Rd
Springfield, VA 22152

(Góc đường Old Keene Mill / Rolling Road)

Xin gọi Vel Hernandez (703) 362-7873 để biết thêm chi tiết.

Trân trọng,

Tiếng Nói Người Mỹ Gốc Việt


.

No comments:

Post a Comment