Tuesday, December 31, 2013

Chúc Mừng Năm Mới 2014Nhân dịp đầu năm 2014,  xin kính chúc quý đồng hương Việt khắp nơi trên thế giới  một năm mới bình tâm, an toai.

Trong môi trường "điện toản - âm dương"  thu ngắn mọi khoảng cách không gian, thời gian, hy vọng năm 2014 sẽ cho thấy sự linh hiển  của Hồn Thiêng Sông Núi Việt, chuyển dịch ứng với tâm thành của giống Lạc Hồng, giòng giống duy nhất trên thê giới  có sự hòa hợp Đất - Nước, Núi - Biển, trong huyền thoại dựng nước.

Kính mời đồng hương  thưởng thức  "Bên Bờ Đại Dương", nhạc sĩ Hoàng Trọng phổ nhạc thơ Hồ Đình  Phương.


.

Friday, December 27, 2013

Vô Cùng Thương Tiếc Việt Dzũng!


Tiếng Nói Người Mỹ Gốc Việt chân thành tiếc thương nghệ sĩ Việt Dzũng, người vừa được đón về Nước Chúa . Mời Việt Dũng tiếp tục đồng hành với người Việt bằng tiếng hát vượt thời gian, tâm tình vượt không gian của Anh, qua bài Bên Bờ Đại Dương của Hoàng Trọng .
http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/ben-bo-dai-duong-viet-dzung.rLbtvBDloM.html

Tiếc Thương Anh một tấm gương sáng Ðấu Tranh Tự Do-Dân Chủ-Nhân Quyền !

Voice of Vietnamese Americans


.


Wednesday, December 25, 2013

Chúc Mừng Giáng Sinh và Năm Mới


Xin kính chúc quý bậc Trưởng Thượng, 
quý Lãnh Đạo Cộng Đồng, 
quý Thân Hào Nhân Sĩ, 
và tất cả Thân hữu, Bà con Cô Bác Anh Chị Em, 
một Giáng Sinh 2013 nhiều ơn phước, 
Năm 2014 nhiều thành công như ý .
Xin chung vai sát cánh đem lại nhân quyền, 
dân chủ cho Việt Nam .

Kính mến,

Nguyễn Thị Ngọc Giao
Tiếng Nói Người Mỹ Gốc Việt
Voice of Vietnamese Americans

.

Monday, December 16, 2013

Buổi nói chuyện về Bảo Hiểm Y Tế Vừa Túi Tiền (Affordable Care Act) do Hội Y Tế Miền Đông Hoa Kỳ tổ chức


Kính thưa quý đồng hương,

Ngày 23/12/2013 là hết hạn ghi danh để có bảo hiểm y tế vừa túi tiền cho ngày 01/01/2014. Kính mời quý vị theo dõ Bác Sĩ Trần Văn Sáng, Hội Trưởng Hội Y Tế Miền Đông Hoa Kỳ, bà Cyndy Daley (MPH), và Cô Rose Chu (MBA), hướng dẫn, có thông dịch tiếng Việt .

Bảo hiểm sức khỏe bắt đầu từ ngày 1 tháng 1, 2014, và thời gian ghi danh mở kết thúc vào ngày 31 tháng 3, 2014. 

Thông qua Marketplace, quý vị có thể làm đơn, so sánh sánh tất cả lựa chọn của quý vị, và tìm 
hiểu xem quý vị có thể được giảm phí bảo hiểm hàng tháng hoặc nhận được bảo hiểm miễn phí hoặc giá thấp hay không. Khi quý vị đã sẵn sàng ghi danh, quý vị sẽ quyết định cách thức nộp 
phí bảo hiểm hoặc nhận được sự giúp đỡ đăng ký Medicaid hoặc CHIP nếu quý vị đủ điều kiện. 

Trước khi bắt đầu ghi danh mở, quý vị có thể tìm hiểu các lựa chọn của mình, chuẩn bị làm 
đơn, và đăng ký nhận thông tin cập nhật về Marketplace. 

Chuẩn bị nộp đơn

Marketplace cung cấp các loại chương trình bảo hiểm sức khỏe khác nhau để đáp ứng các 
nhu cầu và ngân sách khác nhau. Quý vị sẽ cần phải tính được quý vị muốn chi bao nhiêu 
cho bảo hiểm sức khỏe mỗi tháng.

Hầu hết những người sử dụng Marketplace đều sẽ đủ điều kiện tiết kiệm tiền. Để tìm hiểu 
quý vị đủ điều kiện tiết kiệm bao nhiêu khi nộp đơn, sẽ có ích khi có sẵn những thông tin 
sau đây:

• Số An Sinh Xã Hội (hoặc số hiệu giấy tờ đối với người nhập cư hợp pháp) 
• Ngày sinh
• Biên nhận tiền lương, mẫu đơn W-2, hay “Khai Trình Lương và Thuế” 
• Số hiệu hợp đồng bảo hiểm đối với bất kỳ chương trình bảo hiểm sức khỏe hiện tại nào 
• Thông tin về bất kỳ chương trình bảo hiểm sức khỏe nào mà quý vị hoặc gia đình quý vị có 
thể nhận được từ công việc của mình 

Các nguồn thông tin trợ giúp của Marketplace để giúp quý vị ngay lúc này

Có các nguồn thông tin trợ giúp khả dụng ngay lúc này để giúp quý vị tìm hiểu về các loại 
hình bảo hiểm sức khỏe, nghiên cứu các thắc mắc của quý vị, và chuẩn bị chọn một 
chương trình bảo hiểm sức khỏe mang lại cho quý vị sự cân bằng phù hợp giữa chi phí và 
bảo hiểm. 

• Truy cập HealthCare.gov và đăng ký nhận thông tin để tìm hiểu về các ngày quan trọng, 
tin tức, và thông tin cập nhật; hoặc chat trực tuyến với đại diện Tổng Đài của Marketplace. 

• Gọi cho Tổng Đài của Marketplace qua số 1-800-318-2596. 
 Người dùng TTY gọi số 1-855-889-4325.

Kính chúc quý vị chọn được chương trình bảo hiểm như ý,

Voice of Vietnamese Americans

Tuesday, October 1, 2013

Health Care and the Affordable Care Act - A Discussion with Yvonne Nguyen, Master of Health Administration Candidate


Voices of Vietnamese Americans Radio Interviews
Yvonne Nguyen, Master of Health Administration Candidate

Tuesday, October 1st and Wednesday, October 2nd, 2013

Voice of Vietnamese Americans is very happy to invite all to our discussion with Yvonne Nguyen, a young Vietnamese American who is a Master of Health Administration Candidate from the Virginia Commonwealth University.

Biography:

Graduated from Springbrook High School (in Silver Spring, MD) in 2010 with an International Baccalaureate diploma and as an Advanced Placement Scholar with Distinction.

Graduated from McGill University (in Montreal, Canada) this past spring with a Bachelor of Commerce.

Currently at Virginia Commonwealth University studying for a Master’s of Health Administration, with expected graduation in 2016.

At VCU, she is her class’s Student Government Association representative, Director of Programming for her dorm and is involved with the Vietnamese Students Association and Asian American Students Union.

What is Health Administration?

Health administrators manage all sorts of health care organizations, ranging from support services that provide equipment and training to insurance to health care providers such as your doctor's office and hospitals. They are responsible for the organization's strategy, everyday operations, the employees, representing the organization and dealing with other organizations and much more. 

They usually have MHA, MHSA, MPH, MBA or medical degrees and experience in the health care field.

Describe the program at VCU.

3 years, 2 with classes and a 3rd year residency (placed in health care organization) including a management study. Emphasis on guest speakers, facility visits and observations. Also expected to be active outside of classroom, such as class representatives, community service, industry-related organizations and networking. Strong network of classmates, alumni and faculty. 100% job placement and ranked 5th by U.S. News and World Report.

What are your key takeaways from classes thus far?

Health care is complicated. It is not a well-aligned system, but loosely-aligned health care providers, insurers, financers and patients. Specialization in everything from reimbursement to medicine but need to collaborate across disciplines. Communication (including listening), trust, willingness to work together, patience and ethics are important. Costs are astronomical (increase faster than U.S. GDP); government is trying to reduce them and is also reducing spending on Medicaid (for people with low-income) and Medicare (for elderly and disabled people). Cannot rely on government to cover all your health care costs; must be an informed consumer.  Reform includes push towards quality instead of quantity, treating causes over symptoms, population over individual. Although the implementation and reinforcement of reform is being delayed, changes are happening each year and will probably continue since health care is an unpredictable, dynamic field.

What are specific health issues that affect our community?

-A greater percentage of Vietnamese (17.2%) and Korean (12.8%) people assess their own health status as fair or poor, compared to people who are Chinese, Filipino and Japanese (6.1 to 7.4%)

-Incidence of low-birth-weight babies (weight less than 2,500 g) varies greatly, from 4.5% among Chinese to 7% among Filipinos

-Cambodian refugees have extremely high rates of posttraumatic stress disorder, dissociation, depression & anxiety

-Although overall AA/PI smoking rate is lowest among other groups, 92% of Laotians, 71% of Cambodians and 65% of Vietnamese are smokers

-Compared with Whites, Korean-American men have a five-fold incidence of stomach cancer and an eight-fold incidence of liver cancer

-Less breast cancer screening & prenatal care

-AA/PI more likely to be without contact with a health professional within the past 12 months compared to non-Hispanic White children

-Citizenship/nativity status, maternal education attainment, and poverty status were all significant independent risk factors for health care access & utilization

-Ignorance of this bipolar distribution contributes to the myth of a minority population that is both healthy & economically successful

-Essential need for more in-depth, ethnic-specific health research

How does the Affordable Care Act (ACA) affect our community?
(Initiative on Asian Americans and Pacific Islanders)

                - infographic
-20% of Vietnamese Americans are uninsured
-over 1 in 3 AAPIs are Limited English Proficient
-2 million AAPIs are projected to become insured thanks to ACA
                -121,000 AAs remain covered under their parents’ health plan
-2.7 million (population of Nevada) AAPIs received access to new preventive services including immunizations, mammograms & pap smears, Hepatitis B, diabetes and HIV screenings at no cost

How do you use healthcare.gov?

Great resource for information about the insurance marketplace. Since Virginia’s marketplace will be run by the federal government, this is where you’ll apply. There’s even an option for Vietnamese under resources in other languages on the home page. There are documents explaining insurance as well as a helpline in Vietnamese, so you should take advantage of that.


On the home page, you can take a quick assessment in which you answer questions about basic characteristics such as gender, age and state of residence, whether you have insurance, your income, interest in different aspects of health care, etc. They provide a checklist as well.

Under All Topics, there’s a section for young adults that talks about why you should have health coverage, “catastrophic” health plan, birth control and so on.

Open enrollment starts on October 1st, 2013 and coverage can start as early as January 1st, 2014.

To prepare:

1) Understand how coverage works.
                -premiums, deductibles, out-of-pocket maximums, copayments, and coinsurance

2) Know your options.
                -Employer, government, marketplace
-Types of providers include Health Maintenance Organizations-more restricted, Preferred Provider Organizations and High Deductible Health Plan

3) Know your income and budget.

4) Sign up for e-mail or text updates about the marketplace.

5) Get local help with LocalHelp.HealthCare.gov.

Do you have advice about health care?

- Preventive care
- Prepared with questions to ask doctor
- Do your research (e.g. insurance; ratings for doctors, hospitals; costs, etc.)
- f you’re interested in health administration, having a business background and experience in the field is helpful.

 Thank you Yvonne. It has been a pleasure talking to you, learning more about health care and our community, and how we can really make better changes.

Voice of Vietnamese Americans admires young Vietnamese Americans who have a passion to serve our community like Yvonne.  Way to go, Yvonne! 


.


Sẵn Sàng Ghi Danh trong Marketplace


Today, October 1st, 2013, is the day that the government website with guidance for healthcare exchanges officially opens. Congratulations to ObamaCare and thanks all who have worked very very hard to make this comes true!

Voice of Vietnamese Americans shares the happiness of 34 million Americans having health insurance coverage for the first time, all patients with pre-condition, chronic diseases, terminal illnesses, now can rest assured that your health will be taken cared of without having to go bankrupt!

Vietnamese Americans are among the low income families, with fatal illness such as Hepatitis, Liver Cancer, Pancreatic Cancer, Breast Cancer, Cervical Cancer, Tuberculosis, Kidney failures, Heart Diseases, and chronic illness such as Diabetes, Hypertension, Chronic Obstruction Pulmonary Disease (COPD), Mental Illness, ... All of which have resulted in very high cost for medical treatments without insurance, and high insurance premium before the Affordable Care Act was signed into law.

We can all go into the webpage: www.healthcare.gov to look up for more affordable programs and get help in our own mother's tounge .


Sẵn Sàng Ghi Danh trong Marketplace

Kể từ ngày 1 tháng 10, 2013, quý vị có thể làm đơn và ghi danh tham gia bảo hiểm sức khỏe 
thông qua Health Insurance Marketplace tại HealthCare.gov. Bảo hiểm sức khỏe bắt đầu ngay 
từ ngày 1 tháng 1, 2014, và thời gian ghi danh mở kết thúc vào ngày 31 tháng 3, 2014. 

Thông qua Marketplace, quý vị có thể làm đơn, so sánh sánh tất cả lựa chọn của quý vị, và tìm 
hiểu xem quý vị có thể được giảm phí bảo hiểm hàng tháng hoặc nhận được bảo hiểm miễn phí hoặc giá thấp hay không. Khi quý vị đã sẵn sàng ghi danh, quý vị sẽ quyết định cách thức nộp 
phí bảo hiểm hoặc nhận được sự giúp đỡ đăng ký Medicaid hoặc CHIP nếu quý vị đủ điều kiện. 

Trước khi bắt đầu ghi danh mở, quý vị có thể tìm hiểu các lựa chọn của mình, chuẩn bị làm 
đơn, và đăng ký nhận thông tin cập nhật về Marketplace. 

Chuẩn bị nộp đơn

Marketplace cung cấp các loại chương trình bảo hiểm sức khỏe khác nhau để đáp ứng các 
nhu cầu và ngân sách khác nhau. Quý vị sẽ cần phải tính được quý vị muốn chi bao nhiêu 
cho bảo hiểm sức khỏe mỗi tháng.

Hầu hết những người sử dụng Marketplace đều sẽ đủ điều kiện tiết kiệm tiền. Để tìm hiểu 
quý vị đủ điều kiện tiết kiệm bao nhiêu khi nộp đơn, sẽ có ích khi có sẵn những thông tin 
sau đây:

• Số An Sinh Xã Hội (hoặc số hiệu giấy tờ đối với người nhập cư hợp pháp) 
• Ngày sinh
• Biên nhận tiền lương, mẫu đơn W-2, hay “Khai Trình Lương và Thuế” 
• Số hiệu hợp đồng bảo hiểm đối với bất kỳ chương trình bảo hiểm sức khỏe hiện tại nào 
• Thông tin về bất kỳ chương trình bảo hiểm sức khỏe nào mà quý vị hoặc gia đình quý vị có 
thể nhận được từ công việc của mình 

Các nguồn thông tin trợ giúp của Marketplace để giúp quý vị ngay lúc này

Có các nguồn thông tin trợ giúp khả dụng ngay lúc này để giúp quý vị tìm hiểu về các loại 
hình bảo hiểm sức khỏe, nghiên cứu các thắc mắc của quý vị, và chuẩn bị chọn một 
chương trình bảo hiểm sức khỏe mang lại cho quý vị sự cân bằng phù hợp giữa chi phí và 
bảo hiểm. 

• Truy cập HealthCare.gov và đăng ký nhận thông tin để tìm hiểu về các ngày quan trọng, 
tin tức, và thông tin cập nhật; hoặc chat trực tuyến với đại diện Tổng Đài của Marketplace. 

• Gọi cho Tổng Đài của Marketplace qua số 1-800-318-2596. 
 Người dùng TTY gọi số 1-855-889-4325.


.

Sunday, September 1, 2013

NGÔN NGỮ LỆCH - Ngọc Lý
ngôn ngữ lệch 
lạc đường 
tâm ý rỗng
hồn ma xưa ẩn hiện nợ u tình 
dòng huyết lệ nhỏ giọt hoài không thắm 
nên hôm nay mắt trắng dã điêu linh


Ngôn ngữ là cách chuyển đạt ý tưởng từ con người tới con người. 

Từ ngàn xưa đến nay, người khác thú ở chỗ biết sử dụng ngôn ngữ đúng ý nghĩa của nó, để nói cùng một điều, xây dựng cùng một ý, và xã hội nhờ đó mà phát triển. 

Trong bất cứ xã hội nào của con người, từ thuở sơ khai, cách sử dụng ngôn ngữ chính xác đã là điều quan trọng bậc nhất trong việc định hướng cho xã hội ấy. 

Phương Đông, Khổng Tử có thuyết Chính danh, định nghĩa đúng điều muốn nói. 

Phương Tây, Wittgenstein viết Tractatus Logico-Philosophicus, đi tìm đúng luận lý của ngôn ngữ. 

Ngày nay, tại bất kỳ một xứ văn minh tiến bộ nào, khi giao tiếp, con người có những hợp đồng, trong đó, ngôn ngữ dùng đúng nghĩa đóng vai trò quan trọng bậc nhất. Một hợp đồng ký kết giữa hai nhóm phải nói lên đúng điều được thỏa thuận. Nhờ những điều viết trên giấy trắng mực đen, rõ ràng đúng nghĩa, mà sau này, ai nuốt lời, ai phản bội, ai vi phạm lời hứa, sẽ rõ ràng ràng, và luật pháp theo đó mà xử. 

Trong ngũ thường của Khổng giáo, đó là Tín và Nghĩa. 

Tại sao trong xã hội hôm nay, có những nơi mà cả quốc gia dân tộc trên 90 triệu người, vẫn bị còng tay bịt mắt để nghe theo những điều hoàn toàn không đúng với ý nghĩa của ngôn ngữ đã được sử dụng? 

Thế nào là Tự Do? Có phải là bị tra khảo, bắt bớ vô lối khi viết về niềm tin tín ngưỡng của mình chăng? 

Thế nào là Độc Lập? Có phải là tôn xưng Các Mác, Stalin, Lenin của Nga, Mao Trạch Đông của Trung Cộng, thay cho đường hướng dân tộc của Hùng, Thục, Khúc, Ngô, Đinh, Lý, Lê, Trần, Nguyễn,… chăng? 

Thế nào là Bình Đẳng? Có phải kẻ quyền thế thì tham những đô la, con cái đứa thì nghiện ma túy, đứa thì cho đi học ngoại quốc, trong khi đa số dân đen đau khổ, thiếu thốn, thiệt thòi? 

Thế nào là Nhân Quyền? Có phải con người bị buôn bán trên mạng toàn thế giới, làm tôi mọi hay nô lệ tình dục cho khắp thế gian? 

Thế nào là Dân Quyền? Có phải người dân hễ ai khiếu kiện thì bị bắt giam, hà hiếp, ai lên tiếng thì bị vu cáo, bôi nhọ, thậm chí bị giam cầm không xét xử? 

Thế nào là Dân Chủ? Có chuyện nghịch lý buồn cười là người ta nói “Dân Chủ” trong một xã hội độc đảng toàn trị hay không? 

Trong một xã hội mà những vị “Tiến Sĩ” đại diện cho chính quyền, dùng sai định nghĩa của những từ ngữ rất phổ quát trên toàn thế giới như đã nêu trên, thì xã hội đó đứng ở đâu trong mức tiến bộ của thế giới? 

Ngày 2 tháng 9 tại Việt Nam dưới sự thống trị của Cộng Sản, người ta xôn xao chào mừng cái gọi là “Quốc Khánh” cho một nước “Xã Hội Chủ Nghĩa” Việt Nam. 

Trường kỳ chống thực dân Pháp là công lao ý chỉ của mọi người Việt, khởi từ Phan Đình Phùng, Cao Thắng, Vua Duy Tân, Phan Chu Trinh, Phan Bội Châu,…, với bao lòng quyết mang lại độc lập cho dân Viêt. Chính sự tranh đấu của toàn dân Việt Nam gồm mọi thành phần từ nhiều đảng phái đã khiến quyền Độc Lập Tự Chủ được Nhật trao vào tay Chính Phủ Trần Trọng Kim, năm 1945. 
Hồ Chí Minh và đảng Cộng Sản núp dưới chiêu bài Việt Minh, đánh lừa bao người Việt yêu nước, để thiểu số cán bộ Cộng sản nòng cốt lợi dụng đa số dân Việt, cướp chính quyền trong cái gọi là “cách mạng tháng tám”. 

Ngày 2 tháng 9 năm 1945 là ngày Hồ Chí Minh đọc Tuyên Ngôn Độc Lập cho nước VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA, sau khi cướp chính quyền từ tay chính phủ Trần Trọng Kim và buộc Vua Bảo Đại thoái vi. 

Trong cùng một giai đoạn, Hồ Chí Minh và nhóm tay sai Cộng sản Nga Tàu núp trong bóng tối không ngừng ra tay giết hại các nhân kiệt Việt Nam yêu nước chân chính, như Tạ Thu Thâu, Phan Văn Hùm, Huỳnh Phú Sổ, Lý Đông A, nhóm Tự Lực Văn Đoàn, và rất nhiều án mạng trong bóng tối với những người Việt theo Việt Nam Quốc Dân Đảng, để mang lại sự độc quyền toàn trị cho đảng Cộng Sản. 

Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam chỉ mới có từ 1976, sau khi Cộng Sản thôn tính toàn bộ Bắc và Nam Việt Nam. 

Nếu định nghĩa Quốc Khánh là ngày mở nước, thì nước Việt đã được khai sinh từ thời Quốc Tổ Hùng Vương, hàng năm dân Việt vẫn nhớ ơn Quốc Tổ vào ngày 10 tháng 3 Âm Lịch. 

Chỉ những người dạy con “tiếng đầu đời con gọi Xít Ta Lin” mới ngộ nhận nước Việt mở nước bằng cái tên Xã Hội Chủ Nghĩa mà thôi. 

Để góp phần cho sự ghi nhớ ngày 2 tháng 9, ngày toàn dân Việt cùng hân hoan với Bản Tuyên Ngôn Độc Lập, xin được chép lại vài câu trong Bản Tuyên Ngôn: 


Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hoá cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sốngquyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc
Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. 

Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy
(Trích bản Tuyên Ngôn Độc Lập của Việt Nam, ngày 2 tháng 9 năm 1945) Ngày 11/11/1945, Hồ Chí Minh đã tuyên bố “Giải tán Đảng Cộng Sản”. [1] 

Năm 1946, một Quốc Hội với đại diện của tất cả mọi đảng phái Việt đã sọan Hiến Pháp 1946, trao quyền tối thượng vào tay Người Dân Việt. Đảng Cộng Sản không hề có chỗ đứng trong Hiến Pháp này. 

Chính tinh thần toàn dân gồm mọi đảng phái này đã đưa đến chiến thắng Điện Biên Phủ, với niềm tin xây dựng một nước VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA. 

Cho đến hôm nay, 2013, dân Tộc Việt Nam cần được khẳng định lần nữa các quyền: Bình Đẳng Tự Do -Hạnh Phúc, trong tinh thần Dân Chủ - Đa nguyên - Đa đảng, theo đúng tinh thần Tuyên Ngôn Độc Lập, đạt đến từ xương máu bao anh hùng liệt sĩ hiện đang là hồn thiêng sông núi. 

Hãy đọc lại Bản Tuyên Ngôn Độc Lập. 

Hãy trân trọng sự hy sinh của ông cha chúng ta, và đừng phụ lòng hy sinh ấy. 

Xin hãy tra tự điển, hiểu rõ đúng định nghĩa của các từ ngữ được sử dụng, và xin hãy xem lại lịch sử, xem ai là kẻ đã nuốt lời, lợi dụng lòng tin của dân tộc để trắng trợn phản bội lòng tin ấy. 
Nghĩa tử là nghĩa tận. 

Triệu triệu người Việt đã bỏ mình vì lòng tin vào các chữ Độc Lập, Tự Do, Dân Chủ. 

Triệu triệu hồn anh linh tử sĩ đã thành hồn thiêng sông núi. 

Hãy trân trọng máu xương Việt. 

Máu xương là sự sống, tinh khí của một giống nòi linh hiển. 

Người Việt sống chết vì niềm tin, tình yêu đất nước. 

Những tráo trở, lừa dối, phản bội, bán cha mẹ tổ tiên dân tộc đất nước, sẽ không thể tồn tại lâu dài. 

Hãy trở lại với Hiến Pháp 1946, xóa Điều 4 do Cộng Sản Việt Nam vượt quyền Dân Tộc Việt mà tùy tiện thêm vào năm 1992 để dành đặc quyền đặc lợi cho bè lũ 3 triệu đảng viên tham nhũng, làm suy sụp đất nước. Sau 69 năm Đảng Cộng Sản tự tung tự tác đã khiến dân tộc lầm than đói khổ, nhà đất bị Đảng Cộng Sản tước đoạt, sức lao động bị Đảng Cộng Sản bóc lột, nông dân không có cơm ăn, công nhân không đủ lương sống, không có cả ngân quỹ cho giáo dục và y tế. 

Tai hại hơn nữa, những sự thật dấu kín từ 1958 về việc Phạm Văn Đồng ký giấy dâng đất, dâng biển cho Trung Cộng ngày nay đã được lột trần trong một thực tế vô cùng bi thương: Trung Cộng ngang nhiên chiếm biển, chiếm đất của Việt Nam, ngang tàng bắt giết và hiếp đáp ngư dân Việt ngay trên vùng biển Đông của Bố Rồng Lạc Long Quân . 

Bài học cũ chưa khô máu lệ, bài học mới đã lại rành rành trước mắt : Nguyễn Tấn Dũng và bè lũ tay sai Cộng Sản hôm nay ký kết cho phép Trung Cộng tràn vào Tây Nguyên, với danh nghĩa khai thác bauxite, nhưng sự thực đã mang trên 50 vạn quân Tàu tràn sang vùng cao nguyên của Mẹ Tiên Âu Cơ, phá hoại đất đai sông núi Việt và mang kế “tàm thực ” ngang nhiên xâm lăng Việt trước sự chứng thực của toàn thế giới . 

Điều đau xót nhất, là giới trí thức - thành phần tinh hoa ưu tú nhất của dân Việt, từ ngàn xưa vẫn được xem là nguồn tinh khí của giống nòi - bị Đảng Cộng Sản thẳng tay trù dập, giết hại, cầm tù, hay giam lỏng để triệt hạ mọi tư tưởng độc lập nhằm mang lại phồn vinh cho dân tộc mà đi ngược với triết thuyết Mác-Lê Nin-Mao đang được Đảng Cộng Sản dùng như chiêu bài bảo kê cho lòng tham quyền lợi không đáy của Đảng và Nhà Nước Xã Hội Chủ Nghĩa. Để đến nỗi ngày hôm nay, khi chen chân với thế giới trong nền kinh tế tri thức, Việt Nam phải gục mặt cúi đầu trong tủi nhục vì thiếu hẳn tầng lớp sĩ phu có kiến thức và đạo đức trong vai trò hướng dẫn và phục vụ dân tộc. 

Hãy giải tán Đảng Cộng Sản, như Hồ Chí Minh đã tuyên bố với toàn dân ngày 11/11/1945.[1] 
Hãy trở về với truyền thống Trọng Nhân, Trọng Dân, Hiếu Hòa, Phát Triển của văn hóa nông nghiệp Lạc Việt, hãy từ bỏ các thói bạo hành của giống du mục phương Bắc hay phương Tây. 

Hãy xây dựng một nền Độc Lập với Tư Tưởng Việt, một nền Tự Do cho mỗi con người Việt, 
dựa trên căn bản Duy DânDuy Nhân, của Cha Ông Việt. 

Quốc Tổ Hùng Vương đã khai sinh cho một giòng Lạc Việt từ 4892 năm trước. Ngày Quốc Khánh phải là ngày Giỗ Tổ 10 tháng 3 Âm Lịch, quyết không phải ngày các đứa con lạc lối gọi Xít Ta Lin là tổ. 

Hãy trở lại và giữ cho vững nền Độc Lập của Lạc Việt ấy. 


quá khứ hoa hèn vọng tương lai cỏ nội 
gió đông tây lồng lộng cánh đồng nam 
nằm sát xuống áp tai lên ngực đất 
nghe ngàn năm văng vẳng nhịp trống đồngNgọc Lý 

_______________ 


[1] http://www.cpv.org.vn/cpv/Modules/Ne...63&cn_id=97203 
Thông cáo Đảng Cộng sản Đông Dương tự ý giải tán, ngày 11-11-1945 
Văn kiện Đảng toàn tập 
Tập 8 (1945-1947)
 

10:44 | 26/05/2003 
1- Cǎn cứ vào điều kiện lịch sử, tình hình thế giới và hoàn cảnh trong nước, nhận rằng lúc này chính là cơ hội nghìn nǎm có một cho nước Việt Nam giành quyền hoàn toàn độc lập; 
2- Xét rằng: muốn hoàn thành nhiệm vụ dân tộc giải phóng vĩ đại ấy, sự đoàn kết nhất trí của toàn dân không phân biệt giai cấp, đảng phái là một điều kiện cốt yếu; 
3- Để tỏ rằng: những đảng viên cộng sản là những chiến sĩ tiền phong của dân tộc, bao giờ cũng hy sinh tận tụy vì sự nghiệp giải phóng của toàn dân, sẵn sàng đặt quyền lợi quốc gia lên trên quyền lợi của giai cấp, hy sinh quyền lợi riêng của đảng phái cho quyền lợi chung của dân tộc; 
4- Để phá tan tất cả những điều hiểu lầm ở ngoài nước và ở trong nước có thể trở ngại cho tiền đồ giải phóng của nước nhà. 
Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng Cộng sản Đông Dương 
họp ngày 11 tháng 11 nǎm 1945, nghị quyết tự động giải tán Đảng Cộng sản Đông Dương. 
Những tín đồ của chủ nghĩa cộng sản muốn tiến hành việc nghiên cứu chủ nghĩa sẽ gia nhập "Hội nghiên cứu chủ nghĩa Mác ở Đông Dương". 

Ban chấp hành Trung ương 
Đảng Cộng sản Đông DươngTuesday, August 13, 2013

Thông tin về Health Insurance Marketplace


Source: CMS
http://marketplace.cms.gov/getofficialresources/other-languages/about-the-marketplace-vietnamese.pdf

8 việc quý vị có thể làm để chuẩn bị ngay lúc này

1. Tìm hiểu các lựa chọn hiện tại của quý vị. Quý vị có thể nhận
được bảo hiểm ngay lúc này thông qua các chương trình hiện có.
Truy cập HealthCare.gov để tìm hiểu thêm về bảo hiểm sức khỏe
cho người trưởng thành đến 26 tuổi và các chương trình dành cho
thành viên và trẻ em trong các gia đình có thu nhập hạn chế bao gồm
Medicaid và CHIP.

2. Tìm hiểu về các loại bảo hiểm sức khỏe khác nhau. Thông qua
Marketplace, quý vị sẽ có thể chọn một chương trình bảo hiểm sức
khỏe mang lại cho quý vị sự cân bằng phù hợp giữa chi phí và bảo
hiểm. Quý vị có thể được chuẩn bị tốt hơn nếu quý vị hiểu được các
loại bảo hiểm mà quý vị sẽ chọn.

3. Lập một danh sách các câu hỏi của quý vị trước khi đến lúc phải
chọn chương trình bảo hiểm sức khỏe của quý vị. Ví dụ như "Tôi
có thể tiếp tục sử dụng bác sĩ hiện tại của tôi hay không?" hoặc "Liệu
chương trình này sẽ chi trả các chi phí chăm sóc sức khỏe của tôi khi
tôi đi du lịch hay không?"

4. Đảm bảo quý vị hiểu cách thức hoạt động của chương trình bảo
hiểm, bao gồm những thông tin như phí bảo hiểm, khoản khấu
trừ, khoản chi phí xuất túi tối đa, khoản đồng thanh toán, và
đồng bảo hiểm. Quý vị sẽ muốn cân nhắc những chi tiết này khi quý
vị tìm hiểu các lựa chọn của mình. Truy cập HealthCare.gov để tìm
hiểu thêm về cách thức hoạt động của chương trình bảo hiểm.

5. Thu thập những thông tin cơ bản về thu nhập của hộ gia đình
của quý vị. Hầu hết những người sử dụng Marketplace đều sẽ đủ
điều kiện tiết kiệm tiền. Để tìm hiểu quý vị đủ điều kiện tiết kiệm bao
nhiêu tiền, quý vị sẽ cần có thông tin thu nhập như loại thông tin quý vị
có được trên mẫu đơn W-2, biên nhận tiền lương, hoặc bản khai thuế.

6. Lập ngân sách của quý vị. Sẽ có các loại chương trình bảo hiểm
sức khỏe khác nhau để đáp ứng các nhu cầu và ngân sách khác
nhau. Quý vị sẽ cần phải tính được quý vị muốn chi bao nhiêu cho
phí bảo hiểm mỗi tháng.

7. Hãy hỏi chủ hãng sở của quý vị xem họ có cung cấp bảo hiểm
sức khỏe trong năm 2014 hay không. Nếu không, quý vị có thể cần
phải nhận bảo hiểm thông qua Marketplace hoặc từ các nguồn khác
vào năm 2014.
8. Tìm hiểu xem tiểu bang của quý vị có điều hành Marketplace của
riêng tiểu bang hay không. Một số tiểu bang có điều hành chương
trình Marketplace riêng của mình. Trong các trường hợp khác,
Marketplace được điều hành bởi chính phủ liên bang. Bằng một trong
hai cách, quý vị sẽ được tiếp cận như nhau đối với tất cả lựa chọn
bảo hiểm Marketplace.


Wednesday, August 7, 2013

Giá Trị của Bảo Hiểm Sức Khỏe

Source:  CMS
http://marketplace.cms.gov/getofficialresources/other-languages/value-of-health-insurance-vietnamese.pdf

5 điểm cần biết về bảo hiểm sức khỏe

1. 1. Có nhiều loại hợp đồng bảo hiểm sức khỏe tư nhân. Các loại
hợp đồng bảo hiểm khác nhau có thể cung cấp các loại phúc lợi
khác nhau, và một số có thể hạn chế các bác sĩ, bệnh viện nào,
hay các nhà cung cấp khác mà quý vị có thể sử dụng.

2. Quý vị có thể phải trả khoản đồng bảo hiểm hoặc đồng thanh toán
như phần chia sẻ chi phí của quý vị khi quý vị nhận được một dịch vụ
y tế, như thăm khám tại bác sĩ, thăm khám ngoại trú tại bệnh viện,
hoặc thuốc theo toa. Đồng bảo hiểm thường là một số tiền phần trăm
(ví dụ như 20% tổng chi phí). Đồng thanh toán thường là một số tiền
cố định (ví dụ như, quý vị có thể trả $10 hoặc $20 cho một toa thuốc
hoặc một lần thăm khám tại bác sĩ).

3. Quý vị có thể phải trả một khoản khấu trừ mỗi năm chương trình
trước khi công ty bảo hiểm của quý vị bắt đầu thanh toán chi phí
chăm sóc mà quý vị nhận. Ví dụ như, giả sử quý vị có khoản khấu
trừ $200. Quý vị đến phòng cấp cứu và tổng chi phí là $1.250. Quý vị
thanh toán $200 đầu tiên để trả khoản khấu trừ, và sau đó công ty
bảo hiểm của quý vị bắt đầu thanh toán phần chia sẻ của họ.

4. Các chương trình bảo hiểm sức khỏe có hợp đồng với các mạng lưới
bệnh viện, bác sĩ, nhà thuốc, và nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức
khỏe để chăm sóc cho các hội viên trong chương trình. Tùy vào loại
hợp đồng bảo hiểm mà quý vị mua, chương trình của quý vị có thể
chỉ thanh toán cho dịch vụ chăm sóc sức khỏe của quý vị khi quý vị
nhận được từ nhà cung cấp trong mạng lưới của chương trình, hoặc
quý vị có thể phải trả một phần chia sẻ hóa đơn cao hơn.

5. Quý vị có thể thấy các sản phẩm giống như bảo hiểm sức khỏe,
nhưng không có sự bảo vệ giống cho quý vị như bảo hiểm sức khỏe
hoàn chỉnh. Một số ví dụ là các hợp đồng bảo hiểm chỉ chi trả cho
các chứng bệnh nhất định, các hợp đồng bảo hiểm chỉ chi trả cho quý
vị nếu quý vị bị thương do tai nạn, hoặc các chương trình có giảm giá
cho quý vị đối với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Đừng nhầm lẫn
các sản phẩm giống bảo hiểm để được bảo vệ bảo hiểm hoàn chỉnh
đầy đủ.

Nhận thêm thông tin về cách thức hoạt động của bảo hiểm tại
HealthCare.gov. Quý vị cũng có thể gọi cho Tổng Đài của Health
Insurance Marketplace qua số 1-800-318-2596. Người dùng TTY
gọi số 1-855-889-4325

CMS Product No. 1

Thursday, July 25, 2013

Voice of Vietnamese Americans Applauds the Newly Reached Comprehensive Partnership Between US-Vietnam

President Obama Meets with President Truong Tan Sang of Vietnam - July 25, 2013
Source: The White House
http://www.whitehouse.gov/blog/2013/07/25/president-obama-meets-president-truong-tan-sang-vietnam

Editorial Notes:

Voice of Vietnamese Americans congratulates the new level of US-Vietnam relationship. Vietnamese Americans sincerely appreciate President Obama for keeping his words, solemnly proclaimed at the Presidential Inauguration 2009:

"To those who cling to power through corruption and deceit and the silencing of dissent, know that you are on the wrong side of history, but that we will extend a hand if you are willing to unclench your fist.

To the people of poor nations, we pledge to work alongside you to make your farms flourish and let clean waters flow; to nourish starved bodies and feed hungry minds.

Recall that earlier generations faced down fascism and communism not just with missiles and tanks, but with the sturdy alliances and enduring convictions."  Obama Inauguration Speech 2009 - The New York Time

May a new page of history being turned, bringing democracy, human rights, civil rights, pluralism, rules of law, equality and prosperity to Vietnam. 

May peace, security, stability be sustained in Southeast Asia, the Indo-Pacific Ocean, and the world.

May God bless America!

- Genie Nguyen

Thông cáo chung Việt - Mỹ

Chuyến thăm của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang diễn ra vào một thời điểm quan trọng đối với cả hai nước, phản ánh mong muốn chung cùng xây dựng mối quan hệ hướng tới tương lai giữa hai nước.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng thống Obama quyết định xác lập quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ nhằm xây dựng một khuôn khổ tổng thể để thúc đẩy quan hệ. Hai nhà Lãnh đạo nhấn mạnh các nguyên tắc trong quan hệ Đối tác Toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ, trong đó có tôn trọng Hiến chương Liên hợp quốc, luật pháp quốc tế, tôn trọng thể chế chính trị, độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau.

Hai nhà Lãnh đạo tuyên bố quan hệ Đối tác toàn diện nhằm góp phần vào hòa bình, ổn định, hợp tác và thịnh vượng của mỗi nước, trong khu vực và trên toàn thế giới. Quan hệ Đối tác Toàn diện mới sẽ tạo ra các cơ chế hợp tác trên nhiều lĩnh vực, trong đó có quan hệ chính trị và ngoại giao, quan hệ thương mại và kinh tế, khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, môi trường và y tế, giải quyết hậu quả chiến tranh, quốc phòng và an ninh, bảo vệ và thúc đẩy quyền con người, văn hóa, thể thao và du lịch.

Hợp tác chính trị và ngoại giao

Trong khuôn khổ quan hệ Đối tác Toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ, hai bên nhất trí tăng cường trao đổi cấp cao, tiếp xúc ở tất cả các cấp và ủng hộ việc tăng cường các cơ chế đối thoại và hợp tác. Tổng thống Obama khẳng định Hoa Kỳ ủng hộ độc lập, chủ quyền, thịnh vượng và hội nhập quốc tế của Việt Nam. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang hoan nghênh Hoa Kỳ tăng cường hợp tác tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, đóng góp vào hòa bình, ổn định và thịnh vượng ở khu vực.

Hai nhà Lãnh đạo hoan nghênh việc thiết lập cơ chế đối thoại thường kỳ giữa hai Bộ trưởng Ngoại giao, và khuyến khích các cuộc đối thoại và trao đổi giữa các cơ quan đảng của hai nước.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng thống Obama nhất trí tăng cường hợp tác tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, trong đó có Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC), Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Diễn đàn khu vực ASEAN (ARF), Hội nghị thượng đỉnh Đông Á (EAS), và Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng (ADMM+) nhằm thúc đẩy hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Hai nhà Lãnh đạo tái khẳng định ủng hộ giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có những quy định của Công ước Luật Biển của Liên hợp quốc (UNCLOS).

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng thống Obama đồng thời tái khẳng định ủng hộ nguyên tắc không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực để giải quyết tranh chấp trên biển và tranh chấp lãnh thổ. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng thống Obama nhấn mạnh giá trị của việc tuân thủ đầy đủ Tuyên bố về ứng xử của các bên tại Biển Đông (DOC), và tầm quan trọng của việc khởi động đàm phán để hoàn tất một bộ Quy tắc ứng xử (COC) có hiệu quả.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đánh giá cao Sáng kiến Hạ nguồn sông Mê Công (LMI). Hai nhà Lãnh đạo nhất trí hai bên nỗ lực cùng với các nước thành viên LMI khác và Nhóm Những người bạn của khu vực hạ nguồn sông Mê Công, tăng cường hơn nữa hợp tác khu vực nhằm thúc đẩy sự thịnh vượng và phát triển bền vững, thu hẹp khoảng cách phát triển, tăng cường kết nối và ứng phó với các thách thức xuyên quốc gia trong khu vực.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng thống Obama chỉ đạo các cơ quan liên quan hoàn thành trong thời gian sớm nhất có thể thỏa thuận song phương về việc xây dựng các sứ quán và cơ quan đại diện của hai nước. Hai nhà Lãnh đạo khẳng định các cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam và Hoa Kỳ tại thủ đô mỗi nước cần phản ánh sự phát triển của quan hệ song phương.

Quan hệ kinh tế và thương mại

Nhắc lại các cuộc thảo luận tại Campuchia vào tháng 11-2012, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng thống Obama tái khẳng định cam kết hoàn tất đàm phán về Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) toàn diện và tiêu chuẩn cao vào thời điểm sớm nhất có thể trong năm nay. Hiệp định TPP của thế kỷ 21 sẽ tăng cường hội nhập kinh tế khu vực, thúc đẩy các mục tiêu phát triển và giúp tạo việc làm ở Việt Nam, Hoa Kỳ và các nước thành viên TPP khác, trong khi tính đến sự đa dạng về trình độ phát triển của các thành viên trong khuôn khổ một thỏa thuận cân bằng và toàn diện.

Hai nhà Lãnh đạo hoan nghênh những nỗ lực không ngừng nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư song phương và Tổng thống Obama ghi nhận những nỗ lực cải cách của Việt Nam với tư cách một nền kinh tế đang phát triển. Hai nhà Lãnh đạo nhấn mạnh giá trị then chốt của các nỗ lực này đối với quan hệ song phương và tầm quan trọng của hợp tác kinh tế như một nền tảng và động lực của Đối tác Toàn diện mới Việt Nam - Hoa Kỳ.

Hai nhà Lãnh đạo nhất trí tăng cường hợp tác trong khuôn khổ Hội đồng Hiệp định khung về Thương mại và Đầu tư (TIFA), cũng như theo sáng kiến Gắn kết Kinh tế Mở rộng ASEAN và trong APEC nhằm tăng cường liên kết kinh tế và thương mại phù hợp với Đối tác Toàn diện song phương và các mục tiêu chung trong Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), APEC và các diễn đàn của ASEAN.

Tổng thống Obama hoan nghênh những tiến bộ của Việt Nam trong cải cách kinh tế. Tổng thống Obama ghi nhận quan tâm của Việt Nam trong việc đạt được quy chế kinh tế thị trường và cam kết tăng cường hợp tác mang tính xây dựng với Việt Nam về cải cách kinh tế. Hai nhà Lãnh đạo ghi nhận việc Việt Nam dự định tham gia Công ước Cape Town về lợi ích quốc tế đối với thiết bị di dộng (CTC).

Hai nhà Lãnh đạo ghi nhận tầm quan trọng của quan hệ thương mại ngày càng tăng giữa hai nền kinh tế và đặc biệt nhắc tới: Bản ghi nhớ giữa Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Ngân hàng Xuất Nhập khẩu Hoa Kỳ về hỗ trợ thương mại và đầu tư trong lĩnh vực dầu khí và năng lượng ở Việt Nam, Thỏa thuận khung triển khai dự án phát triển mỏ Cá Voi Xanh ngoài khơi Việt Nam giữa Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Công ty Exxon Mobil, Thỏa thuận hợp tác giữa Tổng Công ty thăm dò, khai thác dầu khí (PVEP) và Công ty dầu khí Murphy, Bản ghi nhớ giữa Công ty bảo hiểm Metropolitan Life (Metlife) và Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chấp thuận của Bộ Tài chính Việt Nam về chủ trương thành lập công ty quản lý quỹ của Công ty bảo hiểm ACE.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng thống Obama hoan nghênh sự hỗ trợ của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ đối với các chương trình xây dựng năng lực và đào tạo nhằm giúp Việt Nam tiếp nhận và áp dụng khoa học công nghệ tiên tiến, mang lại lợi ích cho nông dân, các công ty nông nghiệp và người tiêu dùng Việt Nam. Hai nhà Lãnh đạo thừa nhận tầm quan trọng của việc bảo vệ thành phần dân cư dễ bị tổn thương trong khi phát triển kinh tế, trong đó có việc cùng nhau đấu tranh chống lao động trẻ em và lao động cưỡng bức.

Hợp tác khoa học và công nghệ

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng thống Obama trao đổi về tầm quan trọng của hợp tác khoa học và công nghệ. Hai nhà Lãnh đạo hoan nghênh cuộc họp lần thứ 8 của Ủy ban hỗn hợp về hợp tác khoa học và công nghệ sẽ được tổ chức vào mùa thu năm nay, nhấn mạnh các nỗ lực nhằm xây dựng quan hệ giữa các cộng đồng khoa học tại Việt Nam và Hoa Kỳ để tăng cường hợp tác song phương, ứng phó với biến đổi khí hậu và các thách thức toàn cầu khác, và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế dựa trên sự sáng tạo.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng thống Obama tái khẳng định tiếp tục thúc đẩy hợp tác khoa học, trong đó có lĩnh vực năng lượng hạt nhân dân sự, công nghệ không gian và nghiên cứu biển. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng thống Obama nhấn mạnh việc hai bên kết thúc thành công chương trình chuyển đổi thanh nhiên liệu có độ giàu uranium cao ra khỏi Việt Nam. Hai nhà Lãnh đạo nhất trí tiếp tục hợp tác để hỗ trợ chương trình năng lượng hạt nhân hòa bình của Việt Nam với các tiêu chuẩn cao nhất về bảo đảm an toàn, an ninh.

Hợp tác giáo dục

Hai nhà Lãnh đạo nhất trí về sự cần thiết tăng cường hợp tác giáo dục, văn hóa và giao lưu nhân dân giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Hai nhà Lãnh đạo nhấn mạnh sự gia tăng nhanh chóng số lượng sinh viên Việt Nam theo học tại các trường đại học và cao đẳng tại Hoa Kỳ và bày tỏ hy vọng ngày càng nhiều sinh viên Hoa Kỳ tìm kiếm cơ hội du học tại Việt Nam. Hai nhà Lãnh đạo nhất trí rằng hợp tác chặt chẽ về giáo dục, đào tạo là nhân tố quan trọng trong giai đoạn tới của quan hệ giữa hai nước. Hai nhà Lãnh đạo ghi nhận việc thúc đẩy đào tạo tiếng Anh sẽ giúp Việt Nam cạnh tranh trong nền kinh tế toàn cầu thế kỷ 21.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng thống Obama ghi nhận sự thành công của các sáng kiến giáo dục, trao đổi song phương, đặc biệt là chương trình Fulbright và Chương trình Liên minh Giáo dục Đại học ngành kỹ thuật (HEEAP). Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng thống Obama ghi nhận thành công của Chương trình giảng dạy kinh tế Fullbright và Chủ tịch nước Trương Tấn Sang hoan nghênh sáng kiến thành lập trường Đại học Fullbright ở Việt Nam.

Môi trường và Y tế

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng thống Obama hoan nghênh hợp tác song phương ngày càng tăng nhằm giảm khí thải nhà kính tại Việt Nam bằng việc gia tăng năng lượng sạch, hiệu suất năng lượng và lâm nghiệp bền vững và tăng cường khả năng của Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng và thảm họa thiên nhiên, trong đó có Chương trình Năng lượng sạch và Chương trình Rừng và Đồng bằng của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID). Tổng thống Obama tái khẳng định Hoa Kỳ cam kết tăng hỗ trợ về chăm sóc y tế và các hình thức chăm sóc, trợ giúp khác cho người khuyết tật vì bất cứ nguyên nhân nào ở Việt Nam.

Hai nhà Lãnh đạo đồng thời nhất trí hợp tác với các nước đối tác LMI thúc đẩy nghiên cứu khoa học, xây dựng năng lực và đối thoại để bảo đảm sức sống lâu dài và bền vững của đồng bằng sông Mê Công và lưu vực hạ nguồn sông. Tổng thống Obama đánh giá cao vai trò lãnh đạo của Việt Nam trên cương vị đồng chủ tịch Trụ cột Môi trường và Nước trong khuôn khổ LMI, trong đó có hai đề xuất nghiên cứu chung của Việt Nam về quản lý nguồn nước lưu vực sông.

Hai nhà Lãnh đạo bày tỏ hài lòng về việc ký kết Hiệp định Hợp tác Y tế và Khoa học Y học gần đây và mong muốn thúc đẩy hợp tác y tế công nhằm tăng cường an ninh y tế toàn cầu. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đánh giá cao việc Chính phủ Hoa Kỳ, thông qua Kế hoạch cứu trợ khẩn cấp về phòng chống AIDS của Tổng thống Hoa Kỳ (PEPFAR), tiếp tục hỗ trợ những nỗ lực của Việt Nam nhằm xây dựng hệ thống phòng ngừa, điều trị và chăm sóc HIV/AIDS bền vững.

Các vấn đề hậu quả chiến tranh

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng thống Obama nhất trí rằng việc tăng cường hợp tác giải quyết hậu quả chiến tranh làm sâu sắc sự tin cậy lẫn nhau, cho phép hai nước phát triển mối quan hệ hướng tới tương lai. Tổng thống Obama đánh giá cao việc Việt Nam tiếp tục hợp tác tìm kiếm đầy đủ quân nhân Hoa Kỳ mất tích trong chiến tranh. Tổng thống Obama tái khẳng định cam kết của Hoa Kỳ hỗ trợ những nỗ lực của Việt Nam trong việc tìm kiếm bộ đội mất tích. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang ghi nhận những đóng góp của Chính phủ Hoa Kỳ đối với các nỗ lực của Việt Nam trong việc rà phá các vật liệu nổ còn sót lại (UXO), hỗ trợ những nạn nhân bị thương do các vật liệu nổ còn sót lại, và ngăn chặn thương vong trong tương lai.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng thống Obama bày tỏ sự hài lòng đối với những tiến triển của dự án tẩy độc đioxin tại sân bay Đà Nẵng giữa Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Bộ Quốc phòng Việt Nam. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang hoan nghênh các kế hoạch của Chính phủ Hoa Kỳ về việc tiến hành đánh giá về mức độ nhiễm độc đioxin đối với môi trường tại sân bay Biên Hòa.

Quốc phòng và An ninh

Hai nhà Lãnh đạo nhất trí Việt Nam và Hoa Kỳ sẽ tiếp tục hợp tác về quốc phòng và an ninh. Hai nhà Lãnh đạo bày tỏ sự hài lòng đối với Bản ghi nhớ về thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương ký năm 2011 và tái khẳng định cam kết triển khai đầy đủ Bản ghi nhớ. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng thống Obama nhất trí tiếp tục Đối thoại chính sách quốc phòng Việt Nam - Hoa Kỳ và Đối thoại Chính trị - An ninh - Quốc phòng song phương nhằm đánh giá quan hệ quốc phòng và an ninh và thảo luận về hợp tác trong tương lai.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng thống Obama nhất trí mở rộng hợp tác cùng có lợi nhằm tăng cường năng lực trong lĩnh vực tìm kiếm cứu nạn và ứng phó thiên tai. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng thống Obama cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thúc đẩy hợp tác trong các vấn đề an ninh phi truyền thống và nhất trí hợp tác chặt chẽ hơn nữa trong lĩnh vực chống khủng bố; tăng cường hợp tác thực thi pháp luật trên biển; đấu tranh chống tội phạm xuyên quốc gia, trong đó có chống cướp biển, buôn lậu ma túy, buôn bán người, buôn bán động vật hoang dã; ứng phó với tội phạm công nghệ cao và vấn đề an ninh mạng.

Tổng thống Obama hoan nghênh quyết định của Việt Nam tham gia Hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc và nhấn mạnh Hoa Kỳ mong muốn hỗ trợ đào tạo và các hình thức hỗ trợ khác cho hoạt động này thông qua Sáng kiến hoạt động hòa bình toàn cầu (GPOI).

Bảo vệ và thúc đẩy quyền con người

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng thống Obama ghi nhận lợi ích của việc đối thoại thẳng thắn và cởi mở nhằm tăng cường hiểu biết lẫn nhau, thu hẹp khác biệt về quyền con người. Hai nhà Lãnh đạo nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ và thúc đẩy quyền con người. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thông báo với Tổng thống Obama những nỗ lực và thành tựu của Việt Nam trong việc thúc đẩy quyền con người, nhà nước pháp quyền và bảo vệ quyền của các tín đồ tôn giáo.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cũng khẳng định Việt Nam sẵn sàng ký Công ước chống tra tấn của Liên hợp quốc vào cuối năm nay và tuyên bố Việt Nam sẽ mời Báo cáo viên Đặc biệt về Tự do tôn giáo và tín ngưỡng vào năm 2014. Hai bên tái khẳng định cam kết ủng hộ Hiến chương Liên hợp quốc và Tuyên ngôn thế giới về quyền con người.
Văn hóa, du lịch và thể thao

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng thống Obama nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thúc đẩy hợp tác văn hóa, thể thao và du lịch nhằm tăng cường giao lưu nhân dân và hiểu biết lẫn nhau. Hai nhà Lãnh đạo ghi nhận những thành công của người Mỹ gốc Việt và khuyến khích cộng đồng tiếp tục đóng góp vào sự phát triển của quan hệ song phương. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng thống Obama khuyến khích giao lưu nhân dân thông qua các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, hòa nhạc, triển lãm và các sự kiện văn hóa và thể thao khác giữa hai nước.

_______________________

TIN RFA

Người Mỹ gốc Việt biểu tình đòi tự do, dân chủ, nhân quyền cho Việt Nam

Thanh Quang, phóng viên RFA
2013-07-25

Email
Ý kiến của Bạn
Chia sẻ
In trang này
photo456-622.jpg
Người Việt ở Mỹ biểu tình chống Chủ tịch nước VN Trương Tấn Sang bên ngoài Nhà Trắng, sáng hôm 25 tháng 7.
Photo: RFA
Hôm thứ Năm 25/7, có đông đảo đồng hương Việt Nam từ vùng thủ đô Washington và các cộng đồng người Việt tự do hải ngoại quy tụ về Washington D.C. để biểu tình nhân khi Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gặp Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama tại Toà Bạch Ốc.

Kêu gọi VN thả tù nhân chính trị

Theo ước tính thì có khoảng 2 ngàn đồng hương VN từ các cộng đồng, đoàn thể, đảng phái người Việt tự do hải ngoại hiện diện tại công viên La Fayette đối diện Toà Bạch Ốc để phản đối nhà cầm quyền VN cũng như lưu ý chính phủ Obama và đánh động công luận thế giới về việc Hà Nội ngày càng gia tăng đàn áp tự do, dân chủ, nhân quyền; tuỳ tiện bỏ tù dài lâu và hành hung nhiều nhà bất đồng chính kiến, lãnh đạo tôn giáo, giới bloggers, nhất là những người yêu nước phản đối phương Bắc xâm lấn lãnh hải, lãnh thổ VN; kêu gọi Hoa Kỳ đặt ưu tiên vấn đề nhân quyền trong cuộc thương thảo với VN; áp lực Hà Nội thả tất cả tù nhân chính trị, tù nhân lương tâm; ngưng hành động cưỡng chiếm đất đai của người dân, chấm dứt tình trạng độc tài, quốc nạn tham nhũng…
Hiện diện tại cuộc biểu tình, ông Đoàn Hữu Định, Chủ tịch Cộng đồng VN vùng thủ đô Washington, Virginia, Maryland lên tiếng:
"Chúng tôi đến đây với tất cả phái đoàn người Việt từ khắp nơi đến - ở Hoa Kỳ, Canada cũng như từ bên Pháp qua. Lời chúng tôi muốn nhắn gởi trước nhất là tới Tổng thống Obama để cho ông Trương Tấn Sang biết là nhân quyền phải được tôn trọng. Quyền tự do ngôn luận của người dân bất khả xâm phạm. Và với tất cả tiếng nói đối kháng trong nước đang bị cầm tù, thì ông Trương Tấn Sang cùng chính quyền VN phải tức khắc thả những người đó ra. Đồng hương VN hải ngoại đòi hỏi ông Trương Tấn Sang phải thấy rõ rằng sự luồn cúi TQ của VN hiện giờ là không thể chấp nhận được. Chủ quyền VN phải được tôn trọng. Về vấn đề chủ quyền đất nước, nếu phía Hà Nội thấy qua đây cầu viện Mỹ mà Mỹ không chấp nhận, thì chính thể đương quyền cũng như đảng CSVN phải rút lui để cho có một cuộc bầu cử - toàn dân bầu ra một chính phủ hợp pháp và dân chủ."
Lời chúng tôi muốn nhắn gởi trước nhất là tới Tổng thống Obama để cho ông Trương Tấn Sang biết là nhân quyền phải được tôn trọng.
-Ông Đoàn Hữu Định
Tham dự cuộc biểu tình, BS Đỗ Văn Hội, Chủ tịch Hội đồng Chấp hành Cộng đồng Người Việt Quốc gia Liên bang Hoa Kỳ cho biết ý kiến:
"Nhân dịp Chủ tịch CSVN qua thăm viếng Toà Bạch Ốc, chúng ta – những người Việt khắp nơi, kể cả những người Việt trong nước – rất muốn lên tiếng nói với ông Trương Tấn Sang rằng ông phải lắng nghe, để ý đến quyền lợi của dân tộc VN, đó là tự do, dân chủ, nhân quyền được tôn trọng; làm thế nào để bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ VN. Đó là chúng tôi muốn nói với ông Trương Tấn Sang và giới lãnh đạo VN phải tôn trọng những quyền của người dân Việt, phải trả lại quyền cai trị cho người dân. Đồng thời, với tư cách người Mỹ gốc Việt, chúng tôi cũng muốn nói với Tổng thống Obama rằng ông nên nghĩ tới quyền lợi của đa số người dân Việt Nam, làm thế nào giúp cho dân tộc VN trong nước chúng tôi hưởng được tự do dân chủ thực sự. Và mọi cuộc thương thảo với ông Trương Tấn Sang, Tổng thống Obama cũng nên đặt nhân quyền là quan trọng qua những điều kiện ràng buộc, chứ không nên bỏ qua vấn đề nhân quyền, tự do, dân chủ khiến người dân Việt phải gánh chịu sự áp bức của chế độ CS hiện nay."
Ông Nguyễn Văn Tánh thuộc Ban Tổ chức Biểu tình, hiện là Cố vấn Cộng đồng Người Việt Quốc gia Liên bang Hoa Kỳ, lưu ý:
"Với khái niệm là người dân nước Việt trong giai đoạn cực kỳ quan trọng này, chúng ta phải lên tiếng chống đối những lãnh đạo CSVN như Trương Tấn Sang, Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Phú Trọng…Họ là những người đã dâng đất, dâng biển cho ngoại bang và thực hiện những điều trái với một nước tự do, dân chủ, hoàn toàn sai lạc với chủ quyền quốc gia. Bởi vậy chúng ta phải hợp sức trong giai đoạn này để đòi hỏi tự do, dân chủ, nhân quyền cho tất cả dân tộc VN, không thể để cho TQ tiếp tục lấn chiếm lãnh hải, biển đảo của chúng ta nữa. Chúng tôi quyết tâm đấu tranh, thực hiện những điều mong muốn của toàn nước Việt – trong cũng như ngoài nước."
Những ý kiến vừa rồi có thể nói là tiêu biểu và thể hiện nguyện vọng của đồng hương người Việt biểu tình mà chúng tôi tiếp xúc. Trong khi đó, chúng tôi cũng nhận thấy sự hiện diện rải rác đó đây của người phương Tây tại địa điểm biểu tình. Khi được hỏi về tình trạng vi phạm nhân quyền hiện nay tại VN, một phụ nữ Mỹ cho biết:
"Hôm nay tôi mới biết. Người dân VN bị chính quyền ngược đãi chỉ vì họ chỉ trích chính phủ, họ phản đối những gì mà chính phủ VN hành động độc tài. Và cả người dân ở nơi đây cũng phản đối chính phủ Mỹ buôn bán với VN cho đến khi nhân quyền ở VN được tôn trọng."
20130725_105845-622.jpg
Người Việt ở Mỹ biểu tình chống Chủ tịch nước VN Trương Tấn Sang bên ngoài Nhà Trắng, sáng hôm 25 tháng 7. RFA PHOTO.
Mặc dù sự hiện diện của Chủ tịch Trương Tấn Sang tại Hoa Kỳ được biết nhằm thảo luận với Washington về những vấn đề như mối quan hệ an ninh-kinh tế, việc VN gia nhập Hiệp định Đối tác Xuyên TBD (TPP), hành động của TQ tại biển Đông, việc Hà Nội muốn mua võ khí sát thương của Hoa Kỳ, và cả vấn đề nhân quyền, nhưng, nếu so với những lãnh đạo tiền nhiệm của VN đi Hoa Kỳ, thì chuyến Mỹ du của ông Trương Tấn Sang hiện giờ khiến thế giới đặc biệt quan tâm và báo động về tình hình nhân quyền ngày càng tồi tệ ở VN.
Chẳng hạn như Tổ chức Nhân quyền Human Rights Watch lưu ý rằng số nhân vật bất đồng chính kiến, lãnh đạo tôn giáo, các bloggers tại VN bị án tù oan khuất, dài lâu trong 6 tháng đầu năm nay nhiều hơn so với toàn bộ năm 2012. Tổ chức này thúc giục hành pháp Mỹ phải can thiệp cụ thể tình cảnh tù đày của những nhà bất đồng chính kiến, từ Blogger Điếu Cày, TS Cù Huy Hà Vũ, LS Lê Quốc Quân cho tới các thanh niên yêu nước như Nguyễn Phương Uyên, Đinh Nguyên Kha. Giám đốc Á Châu của Human Rights Watch, ông John Sifton, nhấn mạnh rằng Hà Nội không thể biện minh cho hành động đàn áp những nhà bất đồng chính kiến.
Trong thời gian gần đây, nhiều nhà lập pháp Mỹ ngày càng mạnh mẽ phản đối tình trạng VN liên tục đàn áp nhân quyền.
Các tổ chức nhân quyền thế giới cùng công luận trong và ngoài nước cũng không quên lên án Bộ Luật hình sự với những điều khoản chung chung, mơ hồ, tạo điều kiện cho nhà cầm quyền VN tuỳ tiện bỏ tù những người yêu nước về những tội danh như “tuyên truyền, âm mưu lật đổ chính quyền”, “phá hoại tình đoàn kết quốc gia”, “lạm dụng các quyền tự do, dân chủ để phương hại đến lợi ích của nhà nước, nhân dân”…
Cuộc biểu tình trước Toà Bạch Ốc diễn ra sau khi trước đó một ngày, tức hôm thứ Tư vừa rồi, Cộng đồng Người Việt Quốc gia ở Miền Đông Hoa Kỳ phối hợp với Cộng đồng Người Việt Liên bang Hoa Kỳ hỗ trợ cho cộng đồng Philippine tại hải ngoại biểu tình rầm rộ trước trụ sở LHQ ở New York để phản đối hành động TQ xâm lấn lãnh hải, biển đảo của VN và Philippines cũng như đe doạ lãnh hải của những nước thuộc vùng Đông Nam Á.
Thanh Quang tường trình từ Thủ đô Washington.