Tuesday, December 31, 2013

Chúc Mừng Năm Mới 2014Nhân dịp đầu năm 2014,  xin kính chúc quý đồng hương Việt khắp nơi trên thế giới  một năm mới bình tâm, an toai.

Trong môi trường "điện toản - âm dương"  thu ngắn mọi khoảng cách không gian, thời gian, hy vọng năm 2014 sẽ cho thấy sự linh hiển  của Hồn Thiêng Sông Núi Việt, chuyển dịch ứng với tâm thành của giống Lạc Hồng, giòng giống duy nhất trên thê giới  có sự hòa hợp Đất - Nước, Núi - Biển, trong huyền thoại dựng nước.

Kính mời đồng hương  thưởng thức  "Bên Bờ Đại Dương", nhạc sĩ Hoàng Trọng phổ nhạc thơ Hồ Đình  Phương.


.

Friday, December 27, 2013

Vô Cùng Thương Tiếc Việt Dzũng!


Tiếng Nói Người Mỹ Gốc Việt chân thành tiếc thương nghệ sĩ Việt Dzũng, người vừa được đón về Nước Chúa . Mời Việt Dũng tiếp tục đồng hành với người Việt bằng tiếng hát vượt thời gian, tâm tình vượt không gian của Anh, qua bài Bên Bờ Đại Dương của Hoàng Trọng .
http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/ben-bo-dai-duong-viet-dzung.rLbtvBDloM.html

Tiếc Thương Anh một tấm gương sáng Ðấu Tranh Tự Do-Dân Chủ-Nhân Quyền !

Voice of Vietnamese Americans


.


Wednesday, December 25, 2013

Chúc Mừng Giáng Sinh và Năm Mới


Xin kính chúc quý bậc Trưởng Thượng, 
quý Lãnh Đạo Cộng Đồng, 
quý Thân Hào Nhân Sĩ, 
và tất cả Thân hữu, Bà con Cô Bác Anh Chị Em, 
một Giáng Sinh 2013 nhiều ơn phước, 
Năm 2014 nhiều thành công như ý .
Xin chung vai sát cánh đem lại nhân quyền, 
dân chủ cho Việt Nam .

Kính mến,

Nguyễn Thị Ngọc Giao
Tiếng Nói Người Mỹ Gốc Việt
Voice of Vietnamese Americans

.

Monday, December 16, 2013

Buổi nói chuyện về Bảo Hiểm Y Tế Vừa Túi Tiền (Affordable Care Act) do Hội Y Tế Miền Đông Hoa Kỳ tổ chức


Kính thưa quý đồng hương,

Ngày 23/12/2013 là hết hạn ghi danh để có bảo hiểm y tế vừa túi tiền cho ngày 01/01/2014. Kính mời quý vị theo dõ Bác Sĩ Trần Văn Sáng, Hội Trưởng Hội Y Tế Miền Đông Hoa Kỳ, bà Cyndy Daley (MPH), và Cô Rose Chu (MBA), hướng dẫn, có thông dịch tiếng Việt .

Bảo hiểm sức khỏe bắt đầu từ ngày 1 tháng 1, 2014, và thời gian ghi danh mở kết thúc vào ngày 31 tháng 3, 2014. 

Thông qua Marketplace, quý vị có thể làm đơn, so sánh sánh tất cả lựa chọn của quý vị, và tìm 
hiểu xem quý vị có thể được giảm phí bảo hiểm hàng tháng hoặc nhận được bảo hiểm miễn phí hoặc giá thấp hay không. Khi quý vị đã sẵn sàng ghi danh, quý vị sẽ quyết định cách thức nộp 
phí bảo hiểm hoặc nhận được sự giúp đỡ đăng ký Medicaid hoặc CHIP nếu quý vị đủ điều kiện. 

Trước khi bắt đầu ghi danh mở, quý vị có thể tìm hiểu các lựa chọn của mình, chuẩn bị làm 
đơn, và đăng ký nhận thông tin cập nhật về Marketplace. 

Chuẩn bị nộp đơn

Marketplace cung cấp các loại chương trình bảo hiểm sức khỏe khác nhau để đáp ứng các 
nhu cầu và ngân sách khác nhau. Quý vị sẽ cần phải tính được quý vị muốn chi bao nhiêu 
cho bảo hiểm sức khỏe mỗi tháng.

Hầu hết những người sử dụng Marketplace đều sẽ đủ điều kiện tiết kiệm tiền. Để tìm hiểu 
quý vị đủ điều kiện tiết kiệm bao nhiêu khi nộp đơn, sẽ có ích khi có sẵn những thông tin 
sau đây:

• Số An Sinh Xã Hội (hoặc số hiệu giấy tờ đối với người nhập cư hợp pháp) 
• Ngày sinh
• Biên nhận tiền lương, mẫu đơn W-2, hay “Khai Trình Lương và Thuế” 
• Số hiệu hợp đồng bảo hiểm đối với bất kỳ chương trình bảo hiểm sức khỏe hiện tại nào 
• Thông tin về bất kỳ chương trình bảo hiểm sức khỏe nào mà quý vị hoặc gia đình quý vị có 
thể nhận được từ công việc của mình 

Các nguồn thông tin trợ giúp của Marketplace để giúp quý vị ngay lúc này

Có các nguồn thông tin trợ giúp khả dụng ngay lúc này để giúp quý vị tìm hiểu về các loại 
hình bảo hiểm sức khỏe, nghiên cứu các thắc mắc của quý vị, và chuẩn bị chọn một 
chương trình bảo hiểm sức khỏe mang lại cho quý vị sự cân bằng phù hợp giữa chi phí và 
bảo hiểm. 

• Truy cập HealthCare.gov và đăng ký nhận thông tin để tìm hiểu về các ngày quan trọng, 
tin tức, và thông tin cập nhật; hoặc chat trực tuyến với đại diện Tổng Đài của Marketplace. 

• Gọi cho Tổng Đài của Marketplace qua số 1-800-318-2596. 
 Người dùng TTY gọi số 1-855-889-4325.

Kính chúc quý vị chọn được chương trình bảo hiểm như ý,

Voice of Vietnamese Americans