Wednesday, January 1, 2014

Ngày đầu năm 2014, Dân Oan biểu tình tại Sài gòn "Vô cùng thuơng tiếc nhạc sĩ Việt Dũng"

Ngày đầu năm 2014, Dân Oan biểu tình tại Sài gòn "Vô cùng thuơng tiếc nhạc sĩ Việt Dũng" vì đã chia sẻ nỗi đau của người dân dưới chế độ bạo ngược .