Wednesday, January 1, 2014

Ngày đầu năm 2014, Dân Oan biểu tình tại Sài gòn "Vô cùng thuơng tiếc nhạc sĩ Việt Dũng"

Ngày đầu năm 2014, Dân Oan biểu tình tại Sài gòn "Vô cùng thuơng tiếc nhạc sĩ Việt Dũng" vì đã chia sẻ nỗi đau của người dân dưới chế độ bạo ngược .1 comment:

  1. Pharmedi Vietnam has been frequently included in annual promotion plan of many Vietnamese and international medical companies. PHARMEDI Vietnam Exhibition (Pharmed & Healthcare Vietnam 2015) has been exclusively chosen to be among the national trade promotion program in recent 6 continuous years. Register here for Pharmedi Vietnam 2015 Ho Chi Minh City .

    ReplyDelete